آموزش نصب سپیدار

آموزش راه اندازی و صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار


نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم مناسب شرکت های فعال در حوزه های مختلف مانند شرکت‌های بازرگانی،تولیدی،پیمانکاری و خدماتی است. در این مقاله فرآیند راه اندازی و صدور سند افتتاحیه در نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم را آموزش می دهیم.

فرآیند راه اندازی سیستم و ثبت اطلاعات استقرار

اگر شرکت‌تان را تازه تاسیس کرده اید و یا این‌که چندین سال از فعالیت آن می گذرد و به تازگی نرم افزار سپیدار را تهیه کرده اید، در ابتدا باید تراز اولیه حساب‌ها یا مانده تمامی حساب‌های ترازنامه‌ای را در سیستم ثبت نمایید. برای ثبت اطلاعات استقرار در سیستم لازم است که طبق فرآیند زیر عمل نمایید.

گام اول : تعریف سال مالی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت تنظیمات شده و در قسمت عملیات گزینه “سال مالی جدید” را انتخاب نمایید .

نصب سپیدار همکاران سیستم   در فرم تعریف سال مالی عنوان ،تاریخ شروع و تاریخ پایان دوره مالی خود را وارد نمایید و در نهایت از قسمت بالای صفحه ذخیره را انتخاب نمایید.   نحوه نصب سپیدار همکاران سیستم   در تعریف سال مالی به نکات زیر توجه داشته باشید :

 • با تعریف اولین سال مالی امکان تعریف سال های مالی قبل از آن وجود ندارد.
 • سال های مالی لازم است که کوچکتر یا مساوی با 365 روز باشد

در نظر داشته باشید که فرآیند استقرار سیستم سپیدار فقط در اولین سال مالی امکان پذیر است .

گام دوم : ثبت مانده بدهکاران یا حساب های دریافتنی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات گزینه “طرف حساب جدید” را انتخاب نمایید .

در فرم تعریف طرف حساب میتوانید مشتریان حقیقی و حقوقی را تعریف نمایید و مانده ابتدای دوره آن‌ها تا تاریخ شروع سال مالی در سپیدار ثبت نمایید. این نکته را در نظر داشته باشید فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید برای طرف حساب مانده ابتدای دوره ثبت نمایید.   آموزش نصب سپیدار همکاران سیستم

ثبت مانده بستانکاران یا حساب های پرداختنی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات گزینه “طرف حساب جدید” را انتخاب نمایید .

در فرم تعریف طرف حساب میتوانید تامین کنندگان حقیقی و حقوقی را تعریف نمایید و مانده ابتدای دوره انها تا تاریخ شروع سال مالی در سپیدار ثبت نمایید. این نکته را در نظر داشته باشید فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید برای طرف حساب مانده ابتدای دوره ثبت نمایید.   آموزش نصب سپیدار

گام سوم : موجودی ابتدای دوره کالا

برای ثبت موجودی ابتدای دوره کالا ، ابتدا لازم است که انبار ، واحد سنج و کالا  تعریف شود:

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و از قسمت عملیات ” انبار ” را انتخاب نمایید.

نحوه نصب سپیدار

آموزش نصب سپیدار

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و از قسمت عملیات ” کالا / خدمت” را انتخاب نمایید.

نحوه نصب سپیدار   این نکته را در نظر داشته باشید در فرم تعریف کالا آیتم های ” کد ، عنوان ، واحد سنجش ، انبار ” الزامی هستند و مابقی اطلاعات به صورت اختیاری است .   در منوی سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و از قسمت عملیات ” رسید انبار” را انتخاب نمایید. در رسید انبار میتوانید موجودی ابتدای دوره کالاها را ثبت نمایید.   آموزش نصب سپیدار همکاران سیستم   نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید موجودی ابتدای دوره کالاها را ثبت نمایید. نکته: برای هر انبار فقط یک بار میتوانید رسید انبار از نوع موجودی ابتدای دوره ثبت نمایید به همین منظور تمامی کالاهایی که در یک انبار وجود دارد را در یک رسید انبار وارد نمایید.

گام چهارم : ثبت موجودی ابتدای دوره حساب های بانکی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” حساب بانکی” را انتخاب نمایید.

نصب سپیدار   برای تعریف شعبه لازم است که در قسمت بانک و شعبه ، سلکتور را انتخاب کرده و در فرمی که باز می شود ، راست کلیک و جدید را انتخاب نمایید تا فرم تعریف شعبه ، نمایش داده شود:   نصب سپیدار   نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید موجودی ابتدای دوره حساب های بانکی را ثبت نمایید. نکته : تاریخ افتتاح حساب بانکی لازم است که کوچکتر یا مساوی تاریخ ابتدای سال مالی در سپیدار باشد.

گام پنجم : ثبت موجودی ابتدای دوره صندوق

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” صندوق” را انتخاب نمایید.

آموزش سپیدار   نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید موجودی ابتدای دوره صندوق را ثبت نمایید. نکته : تاریخ افتتاح صندوق لازم است که کوچکتر یا مساوی تاریخ ابتدای سال مالی در سپیدار باشد.

گام ششم : ثبت چک های استقرار پرداختی

چنانچه چک پرداخت کرده اید و تا زمان استقرار ، چک های پرداختی هنوز وصول نشده اند ، بنابراین لازم است چک های پرداختی به عنوان چک های پرداختی استقرار ثبت شوند.

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” اعلامیه پرداخت” را انتخاب نمایید.

نحوه نصب سپیدار   نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید چک های پرداختی استقرار را ثبت نمایید. نکته : تمامی چک های پرداختی به هر طرف حساب در یک اعلامیه پرداخت ثبت میشود.

گام هفتم : ثبت چک های استقرار دریافتنی

چنانچه چک دریافت کرده اید و تا زمان استقرار ، چک های دریافتی هنوز وصول نشده اند ، بنابراین لازم است چک های دریافتی به عنوان چک های دریافتی استقرار ثبت شوند.

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” رسید دریافت” را انتخاب نمایید.

آموزش نصب سپیدار   با توجه به اینکه چک های دریافتی استقراری میتوانند در وضعیت های نزد صندوق ، واگذار به بانک و واخواست باشند ، بنابراین در قسمت وضعیت استقرار میتوانید وضعیت چک را انتخاب کنید. نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید چک های دریافتی استقرار را ثبت نمایید. نکته : تمامی چک های دریافتی به هر طرف حساب در یک رسید دریافت ثبت میشود.

گام هشتم: ثبت عملیات اول دوره

هنگامی که کلیه اطلاعات اولیه شرکت را ثبت کردید، حال میتواند عملیات ابتدای دوره را به پایان برسانید.

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت شرکت شده و از قسمت عملیات ” عملیات اول دوره” را انتخاب نمایید.

نحوه نصب سپیدار   در این فرم لیست تمامی اطلاعات که به صورت استقرار یا موجودی اول دوره ثبت شده است نمایش داده میشود ، لازم است که در هر تب ، چنانچه اطلاعات صحیح است ، روی صفحه راست کلیک کرده و تایید همه موارد را انتخاب نمایید و در صورتی که مغایرت بین اطلاعات وجود دارد ،لازم هست که اطلاعات را ویرایش نمایید و مجدد این فرم را باز کنید . برای ویرایش اطلاعات کافی است که روی هر سطر دوبار کلیک نمایید تا فرم مورد نظر باز شود و امکان ویرایش اطلاعات ایجاد شود . نکته : در نظر داشته باشید که پس از ویرایش اطلاعات حتما لازم است ، فرم عملیات اول دوره را ببندید و مجدد باز نمایید. حال در قسمت تاریخ ، تاریخ صدور سند افتتاحیه و در قسمت معین افتتاحیه ، یک معین انتظامی را انتخاب نمایید و در قسمت توضیحات ، توضیحات مورد نیاز برای ثبت سند افتتاحیه را ثبت کنید. در انتها از قسمت بالای صفحه ذخیره را انتخاب و صدور سند افتتاحیه را انتخاب کنید. در این مرحله لازم است که از قسمت بالای فرم ویرایش سند افتتاحیه را انتخاب نمایید ، تا فرم سند حسابداری افتتاحیه باز شود . در دو سطر آخر معین افتتاحیه که در عملیات اول دوره انتخاب کرده اید، نمایش داده میشود ، لازم است که این دو سطر را حذف نمایید و سایر اطلاعات مورد نیاز در سند افتتاحیه ( مانند اطلاعات مربوط به مبلغ سرمایه ) را ثبت نمایید.   نحوه نصب سپیدار


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 55 میانگین: 4]


129 دیدگاه برای ”آموزش راه اندازی و صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار

 1. صفورا

  سلام روزتون بخیر موقعی که توی عملیات اول دوره سند و ویرایش میکنیم حتما باید افتتاحیه خذف بشه درسته ؟ و در سند وجود نداشته باشد

 2. آیدا

  با سلام.من موجودی اولیه بانکی رو در فرم اطلاعات حساب بانکی وارد کردم اما به مانده حسابم اضافش نمیکنه!مشکلش چی هست؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. اگر در حسابداری می خواهید باید سند افتتاحیه را صادر کنید.

 3. پوران

  سلام منم سال مالی رو زدم 1402 درحالیکه 1401 میخوام و هنوز سندی ثبت نکردم چیکار کنم؟

 4. ملیحه رحمانی

  سلام برای ثبت افتتاحیه حسابهای پرداختنی یک حساب مثلا حساب اداره مالیات که تو تفصیلی های مختلفی بهش بدهکار هستیم مثل مالیات ارزش افزوده-مالیات حقوق و مالیات تکلیفی رو چجوری در افتتاحیه ثبت کنیم؟ باید جمع این 3 مبلغ رو در مانده حساب اولیه ثبت کنیم ؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. وقتی تفصیلی تعریف میشود سرجمع بدهکار و بستانکاری اول دوره تعریف شده و دیگر نیازی به تفکیک کردنش نیست.

 5. زهرا

  سلام مانده اول دوره یک مشتریم اشتباه ثبت شده میخوام حذف کنم چطور میشه ؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. اگه در سند افتتاحیه شرکت نکرده ویرایش میشود و اگر سند خورده سند افتتاحیه باید حذف شود.

 6. مهدی امیرمدار

  سلام
  بنده طبق سناریوی کتاب آموزشی کتاب قبل از سند افتتاحیه میخواستم برای دارایی غیرجاری / زمین خاصیت تفصیلی‌پذیری رو فعال کنم و با خطای زیر مواجه میشم:
  (امکان تفصیلی کردن حساب وجود ندارد ، زیرا این معین در طبقه استفاده شده است.)
  البته بدون اینکه هیچ ثبتی در نرم‌افزار انجام بشه.

  1. سپیدار سیستم

   سلام. به احتمال زیاد معین استفاده شده، یک بار براش طبقه بندی حساب ثبت شده است.

 7. مهدی

  سلام اگر در قسمت معیین افتتاحییه سرمایه رو بزنیم کار درستی کردیم یا نه

  1. سپیدار سیستم

   سلام. معین افتتاحیه یه معین موقت است. برای بالانس کردن سندی که به کمک فرم های برنامه امکان ورود اطلاعات دارد، باید بعد از صدور سند افتتاحیه، معین افتتاحیه رو حذف کنید و آرتیکل های تراز اول دوره شرکت از جمله سرمایه رو بصورت ایجاد رکورد جدید در همان سند وارد کنید.

 8. mohsen

  سلام خسنه نباشید برای موجودی کالای ساخته شده در سپیدار کد معین چی باید بزنم؟

 9. شرکت عبداللهی

  سلام وقت بخیر
  کالاهای امانی که قیمت ندارند رو چطور رسید انبار بزنیم
  یا چه ثبتی داشته باشیم که هم موجودی انبار درست بشه هم قیمتی نداشته باشند و مرور مبلغی کالاها هم درست بشه
  ممنونم

 10. طالبی

  باسلام وقت بخیر
  ثبت اول دوره انجام شده و زمان صدور سند افتتاحیه انجام نمیشه پیام میده میگه باید عناوین بررسی شده باشند درصورتی تیک بررسی و تایید انجام شده- لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. سپیدار سیستم

   سلام. امکان بررسی در کامنت وجود ندارد. ممنون میشم با پشتیبانی تماس بگیرید تا با ریموت موضوع را بررسی کنیم.

 11. مهدی

  با سلام دو تا سوال داشتم
  1 منظور از مانده اول دوره تامین کننده گان و یا مشتریان میشه بیشتر توضیح بدین
  2 اگه ما از از قبل حساب دریافتی یا پرداختی داشته باشیم منظورم حساب است نه سند دریافتی و پرداختی
  اون چجوری در سپیدار استقرار میدیم با تشکر.

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در واقع همان حساب دریافتنی و پرداختنی است. اگر شما شروع به کار با سیستم کنید، شخصی که به عنوان طرف حساب تعریف می کنید و مشتری شماست چقدر بدهکار و یا بستانکار است.

  1. سپیدار سیستم

   سلام. از گزینه صدور سند و اختتامیه گزینه اختتامیه رو تیک کرده و از بالای فرم آیکون لوگوی سپیدار حذف سند رو انتخاب کنید.

 12. علیرضا تقوی

  سلام
  من برای شرکتی که در سال 1400تاسیس شده باید سند افتتاحیه بزنم؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. شروع به کار با نرم افزار نیاز به ثبت سند افتتاحیه دارد

   1. شهبازی

    میشه سند افتتاحیه رو بعدا هم ثبت کرد یعنی ثبت ها دیگه رو انجام بدم بعد افتتاحیه بزنم

 13. مجید پیمانی

  سلام روز بخیر خسته نباشید سوالی برام پیش اومده ممنون میشم راهنماییم کنید آیا میشه کالایی رو بخوایم در یک روز مشخص ایجاد کنیم یعنی اگه امروز05-04-1400 کالایی ایجاد بشه که تاریخ ایجادش رو 19-03-1400 نشون بده این کار شدنیه؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. بله شما میتوانید زیر سیستم عامل ردیابی و را خریداری و اطلاعات تاریخ را در ان وارد کنید و در کاردکس به تفکیک ردیابی گزارش بگیرید

 14. سمیرا

  سلام من میخوام برای اولین بار سند افتتاحیه در سال ۱۴۰۰ ثبت کنم با توجه به اینکه ماژول دارایی ثابت خریداری نکردین چجوری میتونم دارایی هام و وارد ثبت کنم

  1. سپیدار سیستم

   سلام. باید بعد از صدور سند افتتاحییه اقدام به ویرایش آن نموده و دارایی ها را به آن اضافه کنید

 15. الهام فراهانی

  سلام . در سیستم سفارش کار برای ابتدای دوره که تازه سیستم سپیدار نصب شده تفاوت ثبت موجودی اول دوره مواد اولیه و محصولات چیست ؟هم مواد اولیه و هم محصول اول دوره باید از طریق رسید انبار گزینه موجودی اول دوره ثبت شود ؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. تو سپیدار نوع موجودی برای ما فرق نمیکند. شما باید مثلا انبار مواد اولیه و محصولات داشته باشید و جداگانه برای هر کدوم رسید اول دوره بزنید.
   اگر از قبل کارمیکردید که بایدانبار سال قبل رو بسته و خود سیستم موجودی هارو به تفکیک انبار منتقل میکند.

 16. کریمی

  سلام آیا بعد از بستن انبار و ثبت فاکتور در سال جدید آیا امکان برگشت باز کردن و برگشت از محاسبه انبار وجود دارد؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. با توجه به اینکه در فاکتور فروش از موجودی اول دوره انبار استفاده شده بایستی بعد از تهیه بک اپ از قسمت تنظیمات بصورت موقت کنترل موجودی منفی را برداشته و بعد از باز کزدن انبار و اصلاح و بستن مجدد تیک را فعال نمائید.

 17. طاهری

  سلام در قسمت ثبت چک دریافتی استقرار تاریخ 00/01/01 میزنم سیستم خطا میده که این هست تاریخ تعیین شده ’00/01/01′ باید در محدوده تاریخ سال مالی جاری باشد
  • فقط در سال استقرار تعیین شده در تنظیمات دریافت و پرداخت می توان استقراری ثبت کرد
  من در همین سال مالی میخام این کار انجام بدم ممنون میشم راهنمایی فرمائید با تشکر

  1. سپیدار سیستم

   سلام. لطفا برنامه خود را به آخرین نسخه موجود در باشگاه مشتریان بروزرسانی کنید.
   بروزرسانی برنامه هزینه ای ندارد آخرین نسخه و فیلم نحوه بروزرسانی در باشگاه مشتریان در دسترس است.

 18. نورآذر

  سلام وقت بخیر ثبت های مربوط به سال 99 مونده ولی موقع ثبت خطا میداد که باید سال مالی جدید تعریف کنم بعد از تعریف هم بازم خطای تازیخ تعیین شده باید در محدوده سال مالی جدید باشد میده میخوام اسناد سال 99 رو ثبت کنم روی 99 و 400 هم تست کردم هر دو رو خطا میده راه حل بدید لطفا

  1. سپیدار سیستم

   سلام
   لطفا برنامه خود را به آخرین نسخه موجود در باشگاه مشتریان بروزرسانی کنید

 19. نوید

  سلام
  من نیاز دارم شرکت دومی در سپیدار تعریف کنم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. مژگان

   سلام
   چرانمیتونم در سال مالی ۹۹ در سپیدار با تاریخ سال ۹۹ سند ثبت کنم تاریخ روز در ۱۴۰۰ و میزنه
   لطفا” راهنمایی بفرمایین

   1. سپیدار سیستم

    سلام. لطفا برنامه خود را به آخرین نسخه موجود در باشگاه مشتریان بروزرسانی کنید.
    بروزرسانی برنامه هزینه ای ندارد آخرین نسخه و فیلم نحوه بروزرسانی در باشگاه مشتریان در دسترس است.

 20. محمد

  سلام من نسخه حسابداری پیمانکاری را خریداری کردم و در قسمت حسابهای انتظامی دو معین وجود داره به نفع شرکت و به عهده شرکت ، برای تعینن معین افتتاحیه در عملیات اول دوره کدام را باید به عنوان معین انتخاب کنم ؟

 21. سوما

  سلام من سال مالی رو از 1/1/98 تا 29/12/98تعریف کنم اما خطا میده و میگه باید کوچکتر باشد روزها رو کمتر کردم ولی بتز خطا میده میشه لطفا بگید مشکل از کجاست

  1. سپیدار سیستم

   سلام. تاریخ ویندوز را روی ۲۹/۱۲/۹۸ گذاشته و مجدد اقدام به تعریف سال مالی کنید.

 22. پوریا

  سلام وختی میخوام عملیات اول دوره انجام بدم با این پیغام رو به رو میشم که اول باید معیین حسابهای دریافتنی رو در بخش فروش مشخص کنم باید از کجا اقدام به رفع این مشکل کنم با تشکر

  1. سپیدار سیستم

   سلام. اگر کدینگ پیش فرض انتخاب بشود، تمامی معین ها اتوماتیک در تنظیمات می‌شیند در غیر اینصورت باید از مسیر تنظیمات تنظیمات معین مربوطه انتخاب شود.

 23. مجید تاجیک

  سلام . میخواستم بدونم ثبت سند فروش در سیستم دائمی در این نرم افزار به صورت دستی هستش یا اتوماتیک انجام میشه ؟واینکه در ثبت فروش فقط باید مبلغ فروش و مالیات و عوارض رو ثبت کنیم یعنی نیازی نیست موجودی کالا رو بستانکار کنیم : بعد از این که بهای تمام شده کالای فروش رفته رو بدهکار کردیم بعدش باید موجودی کالا رو بستانکارکنیم ؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. اگه از ماژول فروش استفاده کنید فقط کافیست ثبت فروش را در فرم فاکتور فروش بزنید و سند بصورت اتوماتیک صادر خواهد شد

 24. ناصر

  سلام چطوری میتونم موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره مثلا پنجاه درصد تکمیل هست رو ثبت کنم؟

 25. باغانی

  سلام و روز بخیر
  سرمایه گذار را باید در فرم طرف حساب تعریف کنیم یا با تفضیلی سایر جدید؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. نقش و نوع تعریف تفصیلی به عهده خود شماست. البته فرقی هم نمیکنه اگه سرمایه گذار شخص است پس قاعدتا باید طرف حساب تعریف شود.

 26. رحیمی

  سلام ما سیستم رو بسته بودیم و در سال جاری متوجه اشتباهاتی شدیم حالا که میریم عملیات برگست از بستن رو میزنیم برای این مورد خطا میده که چک در عملیات بانکی شرکت داده شده برای حل موضوع باید چیکار کرد ؟ و همچنین در تبدیل اسناد دایم به موقت هم گزینه شو پیدا نکردیم با اینکه حقوق دسترسی کامل داریم .

  1. سپیدار سیستم

   سلام.
   باید عملیات بانکی رو چک های سال قبل پاک شود
   برای تبدیل اسناد دائم به موقت
   گزینه تبدیل اسناد موقت به دائم رو انتخاب کرده
   و تا شماره عدد صفر وارد شود
   و گزبنه تبدیل به دائم انتخاب شود.

 27. مصطفی انوشه

  سلام
  حساب سرمایه رو به چه شکل باید در نرم افزار اعمال کرد؟؟؟
  تمام اقلام دارایی و بدهی رو وقتی در سند افتتاحیه اعمال میکنیم , برای برقراری تراز میزانی که مساوی نیستند رو سیستم تحت عنوان صدور سند افتتاحیه بالانس و در واقع تراز میکند.
  خواستم اگر میشه نحوه ثبت سرمایه رو بفرمایید.چون در سایر نرم افزار ها این عنوان به وضوح قابل مشاهده و ثبت هستش.
  با تشکر فراوان

  1. سپیدار سیستم

   سلام. میتوانید با ویرایش سند افتتاحیه ان را با معین افتتاحیه بالانس کنید .

   1. مصطفی انوشه

    ممنون از پیگیری و راهنماییتون
    ولی جسارتا سوال بنده این نبود

    1. سپیدار سیستم

     سلام. ممنون از شما. اگر سئوال شما در مورد نحوه سند زدن است، ما در این زمینه اظهارنظر نمی کنیم چراکه این موضوع باید با نظر مدیر مالی مجموعه صورت پذیرد.

 28. مهدی

  سلام.تاریخ سند افتتاحیه تاریخ روز یعنی ماه دوم ثبت شده.آیا امکان ویرایش و یا حذف سند افتتاحیه وجود دارد

 29. محمد حیدری

  سلام خدا قوت
  میشه راهنمایی کنید که چطور باید از طریق اکسل اطلاعات رو از شرکت قبلی سپیدار به شرکت جدید سپیدار که خام هست ، انتقال بدیم

  در قسمت دریافت از اکسل مشکل دارم
  ممنون میشم

  1. سپیدار سیستم

   سلام. باید طبق فرمت الگو هر فرم اطلاعات به اکسل ارسال و طبق الگو دریافت دریافت شود. در صورت نیاز به کانورت میتوانید با نماینده خود تماس بگیرید.

 30. تاجیک

  سلام. آیا می توان بدون بستن حسابها فقط انبار شرکت را بسته و به سال بعد منتقل کرد؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. بستن حسابداری با سایر سیستم ها متفاوت است. برای بستن انبار در سال مای مربوطه وارد شرکت عملیات پایین سال شوید و بعد بستن مشتریان و فروش و دریافت پرداخت اقدام به بستن انبار نمائید.

   1. محمد

    سلام تو قسمت تنظیمات شرکت فقط نام و شناسه ملی رو میشه نوشت بقیه رو اصلا نمیشه بنویسم نه نشانی نه کد پستی نه تلفنی تو هیچ کدوم از مادراشون نمیشه نوشت باید چیکار کنم

    1. سپیدار سیستم

     سلام. شما دسترسی لازم برای تغییر تنطیمات ندارید .با کاربر Admin اقدام به تغییر آن نمائید و یا مجوز دسترسی تنظیمات را به کاربری خود بدهید.

 31. كيا

  سلام
  امکانش هست راهنمایی کنید که چطوری موجودی أنبار رو به سال مالی جدید انتقال بدم بدون اینکه حسابهای دیگر رو ببندم .
  میخوام بتونم فاکتور فروش و خرید رو ثبت کنم و بعد از بررسی بقیه حسابها تا تیر ماه بقیه حسابها رو ببندم .ممنون

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در سال مالی قبل، شرکت > عملیات پایان سال، انبار رو انتخاب و بستن دوره مالی رو انتخاب کنید.

  1. سپیدار سیستم

   سلام. خیر ثبت سند افتتاحیه جهت انتقال اختتامیه سال قبل در سیستم حسابداری است

 32. زهره

  سلام.هنگام ثبت موجودی ابتدا دوره در قسمت دریافت و پرداخت اخطاری که به رسید دریافت مراجعه کنید نمایش داده میشود.لطفا راهنمایی کنید که ما به چه صورت ثبت کنیم مانده اول دوره را

  1. سپیدار سیستم

   سلام. جهت ثبت رسید دریافت و یا اعلامیه پرداخت استقراری بعد از باز کردن فرم بایستی تیک استقرار زده شده و سپس با وارد کردن اطلاعات چک دریافت و یا پرداختی وضعیت آن به هنگام استقرار را مشخص نمود.

 33. علیرضا

  سلام نحوه بستن حساب در سپیدار سیستم چگونه است لطفا به ترتیب مراحل را بیان کنید با سپاس فراوان.

 34. محسن ابوالفتحی

  سلام ممنون از اموزش خوبتون.راستش میخوام حساب های سود وزیانی رو ببندم ولی حساب معین مقصد که خلاصه حساب سودو زیانه رو چطور بوجود بیارم.باتشکر

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در صورتی که از کدینگ پیش فرض سپیدار استفاده میکنید معین سود و زیان جاری و یا انباشته بصورت پیش فرض وجود دارد در غیر اینصورت در قسمت حسابداری درختواره حسابها می توانید اقدام به تعریف حساب معین مورد نظر خود نمائید.

 35. سعید عباسی

  ایا انبارهایی که تعریف میشوند همان معین حساب موجودی کالا هستند
  یعنی اگر ما سه تا انبار به عناوین موجودی مواد اولیه و موجودی کالای ساخته شده و کار در جریان ساخت معرفی کنیم اینها به صورت خودکار معین سرفصل موجودی کالا میشوند؟

  1. سپیدار سیستم

   به هنگام تعریف انبار انتخاب معین از سمت شما انجام میگیرد و اگر از کدینگ خودکار سپیدار استفاده کنید بصورت خودکار این حساب معین ها با سرفصل مربوطه لینک می شوند.
   در صورتی که خودتان اقدام به تعریف حساب معین نموده باشید امکان انتخاب سرفصل به آن در دختواره حسابها وجود دارد.

 36. سعید عباسی

  داراییهای ثابت و استهلاک انباشته انها در اول دوره از طریق سیستم داراییهای ثابت ثبت نمیشوند؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در اولین سال استقرار دارایی ثابت امکان ثبت آن وجود دارد.

 37. سعید عباسی

  در نرم افزار سپیدار قبل از شروع عملیات اول دوره کدینگ پیش فرض را تعیین میکنیم یا بعد از اون؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در ابتدا تعریف سال مالی و بعد تعریف کدینگ حسابداری انجام میشود.

 38. سعید عباسی

  کالاهایی که اول دوره ثبت میشوند همان تفصیلی های حساب موجودی کالا هستند؟
  ایا این تصور من درسته؟؟
  هنگام خرید مواد اولیه ثبت زیر زده میشه
  موجودی کالا -موحودی مواد اولیه- پلی اتیلن
  بستانکاران
  هنگام فروش کالا ثبت زیر زده میشه
  بدهکاران
  فروش
  بهای تمام شده کالای فروش رفته
  موجودی کالا-کالای ساخته شده-کیسه زباله
  ثبت های بالا را به صورت دستی در سیستم حسابداری ثبت کنیم؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. کاربر گرامی در صورتی که سیستم تامین کنندگان و انبار داشته باشید با ثبت رسید انبار از نوع اول دوره وصدور سند افتتاحیه سند آن اتوماتیک صادر می شود در ارتباط با ثبت دستی سند حسابداری لطفا با مشورت با مجموعه مالی خود اقدام به ثبت آن نمائید.

 39. سعید عباسی

  دارایی های ثابت که دارای استهلاک انباشته هستند به صورت اتومات اول دوره ثبت نمیشوند؟از طریق ماژول داراییهای ثابت؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. شما باید در اولین سال استقرار، دارایی ثابت را ثبت کنید.

 40. سعید عباسی

  ایا انبار هایی که ابتدای دوره تعریف میکنیم همان معین سرفصل موجودی کالا است
  مثلا یک شرکت تولیدی که مواد اولیه ان پلی اتیلن و کالای تولیدی ان کیسه زباله است سرفصل موجودی کالا دارای سه معین موجودی مواد اولیه و کالای در جریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده است مورد اول و دوم در ابتدای دوره از طریق تعریف انبار به صورت اتوماتیک ساخته میشوند؟؟؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. کلا معین سمت بدهکار در حساب معین تعریف انبار انتخاب می شود. هر انبار مواد اولیه،درجریان ساخت و تولیدی حساب معین مختص خود را دارد.

 41. سعید

  مگه شیوه نگهداری کالا در سپیدار دایمی نیست؟
  ما وقتی سرفصل موجودی کالا داریم و افزایش یا کاهش ریالی موجودی کالا طی دوره از طریق ثبت سند خرید و فروش است و موجودی تعدادی کالاها به طور جداگانه در سیستم انبار ثبت میشود و این دو سیستم اصلا به هم متصل نیستند پس چطوری موجودی کالای اول دوره از طریق سیستم انبار در سند افتتاحیه ثبت میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام
   کاربر گرامی
   ورود کالا از طریق رسید انبار انجام می شود و از طریق ثبت فاکتور خرید انجام نمی شود. ثبت فاکتور خرید بصورت اختیاری است

 42. رضا

  سئوال اینکه پیش پرداخت اجاره رو چطور در سند افتتاحیه بزنیم آیا باید یک طرف حساب تعریف کنیم و در سند افتتاحیه مبلغ بدهی ایشون رو برابر پول پیش پرداخت ثبت کنیم؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. به هنگام تعریف طرف حساب بعنوان مانده اول دوره تعریف کنید.

 43. رضا

  جهت تکمیل سئوال قبلی
  چون شرکت ما جدید التاسیس هست و همچنین طبق اساسنامه دو شریک دارد

 44. رضا

  با سلام آیا در سیپیدار برای تعریف شرکاء زیر سیستم خاصی وجود داره یا بعنوان طرف حساب باید تعریف بشه و یا اینکه باید در کدینگ تعریفش کنیم؟

 45. نیما

  درود
  چرا بعد از صدور سند سند افتتاحیه در مرور حسابها برای معین افتتاحیه مانده وجود دارد؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در سپیدار یک معین افتتاحیه بیشتر وجود ندارد که سبب بالانس شدن حساب ها می شود.

  1. سپیدار سیستم

   سلام. تعریف سرمایه گذاران مانند تعریف طرف حساب در سیستم سپیدار می باشد. ثبت سند دستی از سیستم حسابداری برای آن‌ها انجام می‌شود.

 46. Shbnm

  سلام خسته نباشین من نرم افزار اموزشی سپیدار تهیه کردم اما متاسفانه نرم افزار نمیزاره من حساب بانکی تعریف کنم علتش چیه؟پیامی بر این مبنا میاد The type initializer for sG.frame work.UI.Report.RgReport Meta Data service threw an exception

   1. محمد

    سلام نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار رو نصب کردم سال مالی رو به اشتباه وارد کردم چجوری درست کنم حذف نمیشه؟ سال ۹۰ زدم میخوام سال ۹۸ رو بزنم

    1. سپیدار سیستم

     سلام. زمانی که اقدام به ثیت سند در سال مالی کردید باید تمامی اسناد حذف شود تا سال مالی حذف شود.

 47. سهراب

  سلام برای تعدیلی موجودی کالا چطوری ثبت بزنیم ئ اصلاح کنیم موجودی کالا رو مثلا موجودی انبار با موجودی سیستم یکی نباشه؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. باید انبارگردانی انجام دهید. از قسمت تامین کنندگان و انبار > انبارگردانی جدید.

   1. هاشمی

    ثبت دارایی های ثابت مشهود و ذخیره استهلاک و دارایی های نامرئی یا نامشهود در سند افتتاحیه چطور انجام میشه؟

    1. سپیدار سیستم

     سلام. فقط تعریف دارایی ها رو انجام میدهید و در قسمت معین های مرتبط معین مربوط با دارایی مشهود و نامشهود را انتخاب مینمائید.
     و از فرم استقرار اقدام به استقرار داراییی های تعریف شده می نمائید.

 48. samane

  با سلام،قبل از صدور سند افتتاحیه مثلا ما به یه کارمندی ۵۰۰هزارتومان بیشتر از حقوقش پرداخت کردیم و یعنی ۵۰۰ به ما ازبابت حقوقش بدهکاره،این۵۰۰ رو چجوری باید ثبت کنیم دفعه ی اول توی سیستم؟

  1. سپیدار سیستم

   سیستم سپیدار برای نقش تامین کننده مشتری و واسط را دارد. بعد از صدور سند افتتاحیه، باید سند را باز کنید و مانده را به شکل دستی به سند افتتاحیه اضافه کنید.

 49. آیلا

  سلام.در عملیات اول دوره در سلکتور معین افتتاحیه کد 911203 معین افتتاحیه وجود ندارد چطور وارد کنم؟چرا باید معین افتتاحیه رو انتخاب کنیم در حالی که وجوه انبار و معین های دیگه ای هم هستن

  1. سپیدار سیستم

   سلام. باید به قسمت درختواره حسابها بروید. ‎زیر مجموعه معین انتظامی تعریفش کنید.در اولین سال مالی، در عملیات اول دوره انتخابش کنید.برای این از معین افتتاحیه استفاده میکنیم چون تمامی فرمها امکان ثبت استقراری ندارند.مثل حساب تنخواه و اسناد بطور پیش فرض ما سند افتتاحیه را با معین افتتاحیه بالانس میکنیم که بعدا بتوانیم ویرایشش کنیم و آرتیکل مورد نظر را به آن اضافه کنیم.

   1. سپیدار سیستم

    سلام. کاربر گرامی تعریف معین کامل به دلخواه شما و روال شرکتی می باشد و باید در سرفصل انتظامی درختواره حسابها تعریف شود.

 50. ترانه

  سلام خسته نباشید من میخاستم یک شرکت جدید اضافه کنم به سیستم چطوری باید انجامش بدم؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. می تونید با نمایندگی فروش تماس بگیرید و با دادن شماره قفل سپیدار، سفارش برای شما ثبت خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به سایت سپیدار و بخش نمایندگی ها مراجعه بفرمایید.

 51. اسماعيل هيودى

  وقتی تعداد مشتریان زیاده، امکان وارد کردن اطلاعات (نام، نام خانوادگی، آدرس، کد ملی … و مبلغ بدهکار یا بستاتکاری ) را بصورت همزمان وجود داره؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. بله می توانید. لطفا به قسمت شرکت، دریافت اطلاعات،الگوی طرف حساب، الگوی دریافت طرف مقابل مراجعه نمایید و اقدام به دریافت اطلاعات خود از طریق اکسل نمایید.

  1. سپیدار سیستم

   ابتدا باید موجودی اول دوره کالا ها را از طریق رسید انبار از نوع موجودی ابتدای دوره ، مانده حسابهای مشتریان و تامین کننده ها را از طریق فرم تعریف طرف حساب در فیلد مانده اول دوره، مانده حساب بانکی و صندوق از طریق فرم های تعریف هر یک در فیلد مانده اول دوره تکمیل نمود. سپس در قسمت شرکت ، فرم عملیات اول دوره را باز کرده، برای بررسی همه موارد، روی صفحه راست کلیک کرده و موارد وارد شده را تایید نمایید. پس از وارد کردن حساب معین مورد نظر در قسمت معین افتتاحیه، تاریخ و توضیحات، فرم را ذخیره کرده و از بالای فرم گزینه صدور سند افتتاحیه را انتخاب نمائید. در صورتی که نیاز باشد حسابی به سند افتتاحیه اضافه شود از طریق گزینه ویرایش سند افتتاحیه تغییرات لازم را اعمال نمایید.

   1. mahnaz

    سلام
    اگر ما ۴۰۰۰ مدل کالا در انبار داشته باشیم که بخواهیم انتقال دهیم به سال بعد چطوری این ۴۰۰۰رو به عنوان موجودی اول دوره کالا در رسید انبار وارد کنیم وارد کردن دستی این ۴۰۰۰ دوباره کار سختی هست و همین طور دریافت از اکسل هم در این قسمت موجود نیست میشه راهنمایی کنید

    1. سپیدار سیستم

     سلام. برای انتقال مانده کالاها به سال بعد نیاز نیست که خودتان به صورت دستی اطلاعات را منتقل کنید با استفاده از کلید عملیات پایان دوره در قسمت شرکت و انتخاب انبار مورد نظر و سپس انتخاب کلید قفل بالای صفحه میتوانید مانده انبارهای مورد نظرتان را به سال بعد منتقل کنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *