نرم افزار حسابداری
آموزش نصب سپیدار

آموزش راه اندازی و صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار


نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم مناسب شرکت های فعال در حوزه های مختلف مانند شرکت‌های بازرگانی،تولیدی،پیمانکاری و خدماتی است. در این مقاله فرآیند راه اندازی و صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم را آموزش می دهیم.

فرآیند راه اندازی سیستم و ثبت اطلاعات استقرار

اگر شرکت‌تان را تازه تاسیس کرده اید و یا این‌که چندین سال از فعالیت آن می گذرد و به تازگی نرم افزار سپیدار را تهیه کرده اید، در ابتدا باید تراز اولیه حساب‌ها یا مانده تمامی حساب‌های ترازنامه‌ای را در سیستم ثبت نمایید. برای ثبت اطلاعات استقرار در سیستم لازم است که طبق فرآیند زیر عمل نمایید.

گام اول : تعریف سال مالی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت تنظیمات شده و در قسمت عملیات گزینه “سال مالی جدید” را انتخاب نمایید .

 

نصب سپیدار همکاران سیستم

 

در فرم تعریف سال مالی عنوان ،تاریخ شروع و تاریخ پایان دوره مالی خود را وارد نمایید و در نهایت از قسمت بالای صفحه ذخیره را انتخاب نمایید.

 

نحوه نصب سپیدار همکاران سیستم

 

در تعریف سال مالی به نکات زیر توجه داشته باشید :

 • با تعریف اولین سال مالی امکان تعریف سال های مالی قبل از آن وجود ندارد.
 • سال های مالی لازم است که کوچکتر یا مساوی با ۳۶۵ روز باشد

در نظر داشته باشید که فرآیند استقرار سیستم سپیدار فقط در اولین سال مالی امکان پذیر است .

 

گام دوم : ثبت مانده بدهکاران یا حساب های دریافتنی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات گزینه “طرف حساب جدید” را انتخاب نمایید .

در فرم تعریف طرف حساب میتوانید مشتریان حقیقی و حقوقی را تعریف نمایید و مانده ابتدای دوره آن‌ها تا تاریخ شروع سال مالی در سپیدار ثبت نمایید.

این نکته را در نظر داشته باشید فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید برای طرف حساب مانده ابتدای دوره ثبت نمایید.

 

آموزش نصب سپیدار همکاران سیستم

 

ثبت مانده بستانکاران یا حساب های پرداختنی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات گزینه “طرف حساب جدید” را انتخاب نمایید .

در فرم تعریف طرف حساب میتوانید تامین کنندگان حقیقی و حقوقی را تعریف نمایید و مانده ابتدای دوره انها تا تاریخ شروع سال مالی در سپیدار ثبت نمایید.

این نکته را در نظر داشته باشید فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید برای طرف حساب مانده ابتدای دوره ثبت نمایید.

 

آموزش نصب سپیدار

 

گام سوم : موجودی ابتدای دوره کالا

برای ثبت موجودی ابتدای دوره کالا ، ابتدا لازم است که انبار ، واحد سنج و کالا  تعریف شود:

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و از قسمت عملیات ” انبار ” را انتخاب نمایید.

نحوه نصب سپیدار

 

 

آموزش نصب سپیدار

 

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و از قسمت عملیات ” کالا / خدمت” را انتخاب نمایید.

 

نحوه نصب سپیدار

 

این نکته را در نظر داشته باشید در فرم تعریف کالا آیتم های ” کد ، عنوان ، واحد سنجش ، انبار ” الزامی هستند و مابقی اطلاعات به صورت اختیاری است .

 

در منوی سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و از قسمت عملیات ” رسید انبار” را انتخاب نمایید.

در رسید انبار میتوانید موجودی ابتدای دوره کالاها را ثبت نمایید.

 

آموزش نصب سپیدار همکاران سیستم

 

نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید موجودی ابتدای دوره کالاها را ثبت نمایید.

نکته: برای هر انبار فقط یک بار میتوانید رسید انبار از نوع موجودی ابتدای دوره ثبت نمایید به همین منظور تمامی کالاهایی که در یک انبار وجود دارد را در یک رسید انبار وارد نمایید.

گام چهارم : ثبت موجودی ابتدای دوره حساب های بانکی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” حساب بانکی” را انتخاب نمایید.

نصب سپیدار

 

برای تعریف شعبه لازم است که در قسمت بانک و شعبه ، سلکتور را انتخاب کرده و در فرمی که باز می شود ، راست کلیک و جدید را انتخاب نمایید تا فرم تعریف شعبه ، نمایش داده شود:

 

نصب سپیدار

 

نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید موجودی ابتدای دوره حساب های بانکی را ثبت نمایید.

نکته : تاریخ افتتاح حساب بانکی لازم است که کوچکتر یا مساوی تاریخ ابتدای سال مالی در سپیدار باشد.

گام پنجم : ثبت موجودی ابتدای دوره صندوق

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” صندوق” را انتخاب نمایید.

آموزش سپیدار

 

نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید موجودی ابتدای دوره صندوق را ثبت نمایید.

نکته : تاریخ افتتاح صندوق لازم است که کوچکتر یا مساوی تاریخ ابتدای سال مالی در سپیدار باشد.

گام ششم : ثبت چک های استقرار پرداختی

چنانچه چک پرداخت کرده اید و تا زمان استقرار ، چک های پرداختی هنوز وصول نشده اند ، بنابراین لازم است چک های پرداختی به عنوان چک های پرداختی استقرار ثبت شوند.

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” اعلامیه پرداخت” را انتخاب نمایید.

 

نحوه نصب سپیدار

 

نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید چک های پرداختی استقرار را ثبت نمایید.

نکته : تمامی چک های پرداختی به هر طرف حساب در یک اعلامیه پرداخت ثبت میشود.

گام هفتم : ثبت چک های استقرار دریافتنی

چنانچه چک دریافت کرده اید و تا زمان استقرار ، چک های دریافتی هنوز وصول نشده اند ، بنابراین لازم است چک های دریافتی به عنوان چک های دریافتی استقرار ثبت شوند.

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” رسید دریافت” را انتخاب نمایید.

 

آموزش نصب سپیدار

 

با توجه به اینکه چک های دریافتی استقراری میتوانند در وضعیت های نزد صندوق ، واگذار به بانک و واخواست باشند ، بنابراین در قسمت وضعیت استقرار میتوانید وضعیت چک را انتخاب کنید.

نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید چک های دریافتی استقرار را ثبت نمایید.

نکته : تمامی چک های دریافتی به هر طرف حساب در یک رسید دریافت ثبت میشود.

گام هشتم: ثبت عملیات اول دوره

هنگامی که کلیه اطلاعات اولیه شرکت را ثبت کردید، حال میتواند عملیات ابتدای دوره را به پایان برسانید.

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت شرکت شده و از قسمت عملیات ” عملیات اول دوره” را انتخاب نمایید.

 

نحوه نصب سپیدار

 

در این فرم لیست تمامی اطلاعات که به صورت استقرار یا موجودی اول دوره ثبت شده است نمایش داده میشود ، لازم است که در هر تب ، چنانچه اطلاعات صحیح است ، روی صفحه راست کلیک کرده و تایید همه موارد را انتخاب نمایید و در صورتی که مغایرت بین اطلاعات وجود دارد ،لازم هست که اطلاعات را ویرایش نمایید و مجدد این فرم را باز کنید .

برای ویرایش اطلاعات کافی است که روی هر سطر دوبار کلیک نمایید تا فرم مورد نظر باز شود و امکان ویرایش اطلاعات ایجاد شود .

نکته : در نظر داشته باشید که پس از ویرایش اطلاعات حتما لازم است ، فرم عملیات اول دوره را ببندید و مجدد باز نمایید.

حال در قسمت تاریخ ، تاریخ صدور سند افتتاحیه و در قسمت معین افتتاحیه ، یک معین انتظامی را انتخاب نمایید و در قسمت توضیحات ، توضیحات مورد نیاز برای ثبت سند افتتاحیه را ثبت کنید.

در انتها از قسمت بالای صفحه ذخیره را انتخاب و صدور سند افتتاحیه را انتخاب کنید.

در این مرحله لازم است که از قسمت بالای فرم ویرایش سند افتتاحیه را انتخاب نمایید ، تا فرم سند حسابداری افتتاحیه باز شود . در دو سطر آخر معین افتتاحیه که در عملیات اول دوره انتخاب کرده اید، نمایش داده میشود ، لازم است که این دو سطر را حذف نمایید و سایر اطلاعات مورد نیاز در سند افتتاحیه ( مانند اطلاعات مربوط به مبلغ سرمایه ) را ثبت نمایید.

 

نحوه نصب سپیدار


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

[تعداد: 25    میانگین: 4/5]


12 دیدگاه برای ”آموزش راه اندازی و صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار

  1. سپیدار سیستم

   ابتدا باید موجودی اول دوره کالا ها را از طریق رسید انبار از نوع موجودی ابتدای دوره ، مانده حسابهای مشتریان و تامین کننده ها را از طریق فرم تعریف طرف حساب در فیلد مانده اول دوره، مانده حساب بانکی و صندوق از طریق فرم های تعریف هر یک در فیلد مانده اول دوره تکمیل نمود. سپس در قسمت شرکت ، فرم عملیات اول دوره را باز کرده، برای بررسی همه موارد، روی صفحه راست کلیک کرده و موارد وارد شده را تایید نمایید. پس از وارد کردن حساب معین مورد نظر در قسمت معین افتتاحیه، تاریخ و توضیحات، فرم را ذخیره کرده و از بالای فرم گزینه صدور سند افتتاحیه را انتخاب نمائید. در صورتی که نیاز باشد حسابی به سند افتتاحیه اضافه شود از طریق گزینه ویرایش سند افتتاحیه تغییرات لازم را اعمال نمایید.

 1. اسماعيل هيودى

  وقتی تعداد مشتریان زیاده، امکان وارد کردن اطلاعات (نام، نام خانوادگی، آدرس، کد ملی … و مبلغ بدهکار یا بستاتکاری ) را بصورت همزمان وجود داره؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. بله می توانید. لطفا به قسمت شرکت، دریافت اطلاعات،الگوی طرف حساب، الگوی دریافت طرف مقابل مراجعه نمایید و اقدام به دریافت اطلاعات خود از طریق اکسل نمایید.

 2. ترانه

  سلام خسته نباشید من میخاستم یک شرکت جدید اضافه کنم به سیستم چطوری باید انجامش بدم؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. می تونید با نمایندگی فروش تماس بگیرید و با دادن شماره قفل سپیدار، سفارش برای شما ثبت خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به سایت سپیدار و بخش نمایندگی ها مراجعه بفرمایید.

 3. آیلا

  سلام.در عملیات اول دوره در سلکتور معین افتتاحیه کد ۹۱۱۲۰۳ معین افتتاحیه وجود ندارد چطور وارد کنم؟چرا باید معین افتتاحیه رو انتخاب کنیم در حالی که وجوه انبار و معین های دیگه ای هم هستن

  1. سپیدار سیستم

   سلام. باید به قسمت درختواره حسابها بروید. ‎زیر مجموعه معین انتظامی تعریفش کنید.در اولین سال مالی، در عملیات اول دوره انتخابش کنید.برای این از معین افتتاحیه استفاده میکنیم چون تمامی فرمها امکان ثبت استقراری ندارند.مثل حساب تنخواه و اسناد بطور پیش فرض ما سند افتتاحیه را با معین افتتاحیه بالانس میکنیم که بعدا بتوانیم ویرایشش کنیم و آرتیکل مورد نظر را به آن اضافه کنیم.

 4. samane

  با سلام،قبل از صدور سند افتتاحیه مثلا ما به یه کارمندی ۵۰۰هزارتومان بیشتر از حقوقش پرداخت کردیم و یعنی ۵۰۰ به ما ازبابت حقوقش بدهکاره،این۵۰۰ رو چجوری باید ثبت کنیم دفعه ی اول توی سیستم؟

  1. سپیدار سیستم

   سیستم سپیدار برای نقش تامین کننده مشتری و واسط را دارد. بعد از صدور سند افتتاحیه، باید سند را باز کنید و مانده را به شکل دستی به سند افتتاحیه اضافه کنید.

 5. سهراب

  سلام برای تعدیلی موجودی کالا چطوری ثبت بزنیم ئ اصلاح کنیم موجودی کالا رو مثلا موجودی انبار با موجودی سیستم یکی نباشه؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. باید انبارگردانی انجام دهید. از قسمت تامین کنندگان و انبار > انبارگردانی جدید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *