نرم افزار حسابداری
آموزش نصب سپیدار

آموزش راه اندازی و صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار


نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم مناسب شرکت های فعال در حوزه های مختلف مانند شرکت‌های بازرگانی،تولیدی،پیمانکاری و خدماتی است. در این مقاله فرآیند راه اندازی و صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم را آموزش می دهیم.

فرآیند راه اندازی سیستم و ثبت اطلاعات استقرار

اگر شرکت‌تان را تازه تاسیس کرده اید و یا این‌که چندین سال از فعالیت آن می گذرد و به تازگی نرم افزار سپیدار را تهیه کرده اید، در ابتدا باید تراز اولیه حساب‌ها یا مانده تمامی حساب‌های ترازنامه‌ای را در سیستم ثبت نمایید. برای ثبت اطلاعات استقرار در سیستم لازم است که طبق فرآیند زیر عمل نمایید.

گام اول : تعریف سال مالی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت تنظیمات شده و در قسمت عملیات گزینه “سال مالی جدید” را انتخاب نمایید .

  نصب سپیدار همکاران سیستم   در فرم تعریف سال مالی عنوان ،تاریخ شروع و تاریخ پایان دوره مالی خود را وارد نمایید و در نهایت از قسمت بالای صفحه ذخیره را انتخاب نمایید.   نحوه نصب سپیدار همکاران سیستم   در تعریف سال مالی به نکات زیر توجه داشته باشید :

 • با تعریف اولین سال مالی امکان تعریف سال های مالی قبل از آن وجود ندارد.
 • سال های مالی لازم است که کوچکتر یا مساوی با 365 روز باشد

در نظر داشته باشید که فرآیند استقرار سیستم سپیدار فقط در اولین سال مالی امکان پذیر است .  

گام دوم : ثبت مانده بدهکاران یا حساب های دریافتنی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات گزینه “طرف حساب جدید” را انتخاب نمایید .

در فرم تعریف طرف حساب میتوانید مشتریان حقیقی و حقوقی را تعریف نمایید و مانده ابتدای دوره آن‌ها تا تاریخ شروع سال مالی در سپیدار ثبت نمایید. این نکته را در نظر داشته باشید فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید برای طرف حساب مانده ابتدای دوره ثبت نمایید.   آموزش نصب سپیدار همکاران سیستم  

ثبت مانده بستانکاران یا حساب های پرداختنی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات گزینه “طرف حساب جدید” را انتخاب نمایید .

در فرم تعریف طرف حساب میتوانید تامین کنندگان حقیقی و حقوقی را تعریف نمایید و مانده ابتدای دوره انها تا تاریخ شروع سال مالی در سپیدار ثبت نمایید. این نکته را در نظر داشته باشید فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید برای طرف حساب مانده ابتدای دوره ثبت نمایید.   آموزش نصب سپیدار  

گام سوم : موجودی ابتدای دوره کالا

برای ثبت موجودی ابتدای دوره کالا ، ابتدا لازم است که انبار ، واحد سنج و کالا  تعریف شود:

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و از قسمت عملیات ” انبار ” را انتخاب نمایید.

نحوه نصب سپیدار  

  آموزش نصب سپیدار  

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و از قسمت عملیات ” کالا / خدمت” را انتخاب نمایید.

  نحوه نصب سپیدار   این نکته را در نظر داشته باشید در فرم تعریف کالا آیتم های ” کد ، عنوان ، واحد سنجش ، انبار ” الزامی هستند و مابقی اطلاعات به صورت اختیاری است .   در منوی سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و از قسمت عملیات ” رسید انبار” را انتخاب نمایید. در رسید انبار میتوانید موجودی ابتدای دوره کالاها را ثبت نمایید.   آموزش نصب سپیدار همکاران سیستم   نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید موجودی ابتدای دوره کالاها را ثبت نمایید. نکته: برای هر انبار فقط یک بار میتوانید رسید انبار از نوع موجودی ابتدای دوره ثبت نمایید به همین منظور تمامی کالاهایی که در یک انبار وجود دارد را در یک رسید انبار وارد نمایید.

گام چهارم : ثبت موجودی ابتدای دوره حساب های بانکی

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” حساب بانکی” را انتخاب نمایید.

نصب سپیدار   برای تعریف شعبه لازم است که در قسمت بانک و شعبه ، سلکتور را انتخاب کرده و در فرمی که باز می شود ، راست کلیک و جدید را انتخاب نمایید تا فرم تعریف شعبه ، نمایش داده شود:   نصب سپیدار   نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید موجودی ابتدای دوره حساب های بانکی را ثبت نمایید. نکته : تاریخ افتتاح حساب بانکی لازم است که کوچکتر یا مساوی تاریخ ابتدای سال مالی در سپیدار باشد.

گام پنجم : ثبت موجودی ابتدای دوره صندوق

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” صندوق” را انتخاب نمایید.

آموزش سپیدار   نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید موجودی ابتدای دوره صندوق را ثبت نمایید. نکته : تاریخ افتتاح صندوق لازم است که کوچکتر یا مساوی تاریخ ابتدای سال مالی در سپیدار باشد.

گام ششم : ثبت چک های استقرار پرداختی

چنانچه چک پرداخت کرده اید و تا زمان استقرار ، چک های پرداختی هنوز وصول نشده اند ، بنابراین لازم است چک های پرداختی به عنوان چک های پرداختی استقرار ثبت شوند.

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” اعلامیه پرداخت” را انتخاب نمایید.

  نحوه نصب سپیدار   نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید چک های پرداختی استقرار را ثبت نمایید. نکته : تمامی چک های پرداختی به هر طرف حساب در یک اعلامیه پرداخت ثبت میشود.

گام هفتم : ثبت چک های استقرار دریافتنی

چنانچه چک دریافت کرده اید و تا زمان استقرار ، چک های دریافتی هنوز وصول نشده اند ، بنابراین لازم است چک های دریافتی به عنوان چک های دریافتی استقرار ثبت شوند.

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و از قسمت عملیات ” رسید دریافت” را انتخاب نمایید.

  آموزش نصب سپیدار   با توجه به اینکه چک های دریافتی استقراری میتوانند در وضعیت های نزد صندوق ، واگذار به بانک و واخواست باشند ، بنابراین در قسمت وضعیت استقرار میتوانید وضعیت چک را انتخاب کنید. نکته : فقط در اولین سال مالی و قبل از صدور سند افتتاحیه میتوانید چک های دریافتی استقرار را ثبت نمایید. نکته : تمامی چک های دریافتی به هر طرف حساب در یک رسید دریافت ثبت میشود.

گام هشتم: ثبت عملیات اول دوره

هنگامی که کلیه اطلاعات اولیه شرکت را ثبت کردید، حال میتواند عملیات ابتدای دوره را به پایان برسانید.

 • در منوی سمت راست ، وارد قسمت شرکت شده و از قسمت عملیات ” عملیات اول دوره” را انتخاب نمایید.

  نحوه نصب سپیدار   در این فرم لیست تمامی اطلاعات که به صورت استقرار یا موجودی اول دوره ثبت شده است نمایش داده میشود ، لازم است که در هر تب ، چنانچه اطلاعات صحیح است ، روی صفحه راست کلیک کرده و تایید همه موارد را انتخاب نمایید و در صورتی که مغایرت بین اطلاعات وجود دارد ،لازم هست که اطلاعات را ویرایش نمایید و مجدد این فرم را باز کنید . برای ویرایش اطلاعات کافی است که روی هر سطر دوبار کلیک نمایید تا فرم مورد نظر باز شود و امکان ویرایش اطلاعات ایجاد شود . نکته : در نظر داشته باشید که پس از ویرایش اطلاعات حتما لازم است ، فرم عملیات اول دوره را ببندید و مجدد باز نمایید. حال در قسمت تاریخ ، تاریخ صدور سند افتتاحیه و در قسمت معین افتتاحیه ، یک معین انتظامی را انتخاب نمایید و در قسمت توضیحات ، توضیحات مورد نیاز برای ثبت سند افتتاحیه را ثبت کنید. در انتها از قسمت بالای صفحه ذخیره را انتخاب و صدور سند افتتاحیه را انتخاب کنید. در این مرحله لازم است که از قسمت بالای فرم ویرایش سند افتتاحیه را انتخاب نمایید ، تا فرم سند حسابداری افتتاحیه باز شود . در دو سطر آخر معین افتتاحیه که در عملیات اول دوره انتخاب کرده اید، نمایش داده میشود ، لازم است که این دو سطر را حذف نمایید و سایر اطلاعات مورد نیاز در سند افتتاحیه ( مانند اطلاعات مربوط به مبلغ سرمایه ) را ثبت نمایید.   نحوه نصب سپیدار


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

[تعداد: 39   میانگین: 4.1/5]


76 دیدگاه برای ”آموزش راه اندازی و صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار

  1. سپیدار سیستم

   ابتدا باید موجودی اول دوره کالا ها را از طریق رسید انبار از نوع موجودی ابتدای دوره ، مانده حسابهای مشتریان و تامین کننده ها را از طریق فرم تعریف طرف حساب در فیلد مانده اول دوره، مانده حساب بانکی و صندوق از طریق فرم های تعریف هر یک در فیلد مانده اول دوره تکمیل نمود. سپس در قسمت شرکت ، فرم عملیات اول دوره را باز کرده، برای بررسی همه موارد، روی صفحه راست کلیک کرده و موارد وارد شده را تایید نمایید. پس از وارد کردن حساب معین مورد نظر در قسمت معین افتتاحیه، تاریخ و توضیحات، فرم را ذخیره کرده و از بالای فرم گزینه صدور سند افتتاحیه را انتخاب نمائید. در صورتی که نیاز باشد حسابی به سند افتتاحیه اضافه شود از طریق گزینه ویرایش سند افتتاحیه تغییرات لازم را اعمال نمایید.

 1. اسماعيل هيودى

  وقتی تعداد مشتریان زیاده، امکان وارد کردن اطلاعات (نام، نام خانوادگی، آدرس، کد ملی … و مبلغ بدهکار یا بستاتکاری ) را بصورت همزمان وجود داره؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. بله می توانید. لطفا به قسمت شرکت، دریافت اطلاعات،الگوی طرف حساب، الگوی دریافت طرف مقابل مراجعه نمایید و اقدام به دریافت اطلاعات خود از طریق اکسل نمایید.

 2. ترانه

  سلام خسته نباشید من میخاستم یک شرکت جدید اضافه کنم به سیستم چطوری باید انجامش بدم؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. می تونید با نمایندگی فروش تماس بگیرید و با دادن شماره قفل سپیدار، سفارش برای شما ثبت خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به سایت سپیدار و بخش نمایندگی ها مراجعه بفرمایید.

 3. آیلا

  سلام.در عملیات اول دوره در سلکتور معین افتتاحیه کد 911203 معین افتتاحیه وجود ندارد چطور وارد کنم؟چرا باید معین افتتاحیه رو انتخاب کنیم در حالی که وجوه انبار و معین های دیگه ای هم هستن

  1. سپیدار سیستم

   سلام. باید به قسمت درختواره حسابها بروید. ‎زیر مجموعه معین انتظامی تعریفش کنید.در اولین سال مالی، در عملیات اول دوره انتخابش کنید.برای این از معین افتتاحیه استفاده میکنیم چون تمامی فرمها امکان ثبت استقراری ندارند.مثل حساب تنخواه و اسناد بطور پیش فرض ما سند افتتاحیه را با معین افتتاحیه بالانس میکنیم که بعدا بتوانیم ویرایشش کنیم و آرتیکل مورد نظر را به آن اضافه کنیم.

   1. سپیدار سیستم

    سلام. کاربر گرامی تعریف معین کامل به دلخواه شما و روال شرکتی می باشد و باید در سرفصل انتظامی درختواره حسابها تعریف شود.

 4. samane

  با سلام،قبل از صدور سند افتتاحیه مثلا ما به یه کارمندی ۵۰۰هزارتومان بیشتر از حقوقش پرداخت کردیم و یعنی ۵۰۰ به ما ازبابت حقوقش بدهکاره،این۵۰۰ رو چجوری باید ثبت کنیم دفعه ی اول توی سیستم؟

  1. سپیدار سیستم

   سیستم سپیدار برای نقش تامین کننده مشتری و واسط را دارد. بعد از صدور سند افتتاحیه، باید سند را باز کنید و مانده را به شکل دستی به سند افتتاحیه اضافه کنید.

 5. سهراب

  سلام برای تعدیلی موجودی کالا چطوری ثبت بزنیم ئ اصلاح کنیم موجودی کالا رو مثلا موجودی انبار با موجودی سیستم یکی نباشه؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. باید انبارگردانی انجام دهید. از قسمت تامین کنندگان و انبار > انبارگردانی جدید.

   1. هاشمی

    ثبت دارایی های ثابت مشهود و ذخیره استهلاک و دارایی های نامرئی یا نامشهود در سند افتتاحیه چطور انجام میشه؟

    1. سپیدار سیستم

     سلام. فقط تعریف دارایی ها رو انجام میدهید و در قسمت معین های مرتبط معین مربوط با دارایی مشهود و نامشهود را انتخاب مینمائید.
     و از فرم استقرار اقدام به استقرار داراییی های تعریف شده می نمائید.

 6. Shbnm

  سلام خسته نباشین من نرم افزار اموزشی سپیدار تهیه کردم اما متاسفانه نرم افزار نمیزاره من حساب بانکی تعریف کنم علتش چیه؟پیامی بر این مبنا میاد The type initializer for sG.frame work.UI.Report.RgReport Meta Data service threw an exception

   1. محمد

    سلام نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار رو نصب کردم سال مالی رو به اشتباه وارد کردم چجوری درست کنم حذف نمیشه؟ سال ۹۰ زدم میخوام سال ۹۸ رو بزنم

    1. سپیدار سیستم

     سلام. زمانی که اقدام به ثیت سند در سال مالی کردید باید تمامی اسناد حذف شود تا سال مالی حذف شود.

  1. سپیدار سیستم

   سلام. تعریف سرمایه گذاران مانند تعریف طرف حساب در سیستم سپیدار می باشد. ثبت سند دستی از سیستم حسابداری برای آن‌ها انجام می‌شود.

 7. نیما

  درود
  چرا بعد از صدور سند سند افتتاحیه در مرور حسابها برای معین افتتاحیه مانده وجود دارد؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در سپیدار یک معین افتتاحیه بیشتر وجود ندارد که سبب بالانس شدن حساب ها می شود.

 8. رضا

  با سلام آیا در سیپیدار برای تعریف شرکاء زیر سیستم خاصی وجود داره یا بعنوان طرف حساب باید تعریف بشه و یا اینکه باید در کدینگ تعریفش کنیم؟

 9. رضا

  جهت تکمیل سئوال قبلی
  چون شرکت ما جدید التاسیس هست و همچنین طبق اساسنامه دو شریک دارد

 10. رضا

  سئوال اینکه پیش پرداخت اجاره رو چطور در سند افتتاحیه بزنیم آیا باید یک طرف حساب تعریف کنیم و در سند افتتاحیه مبلغ بدهی ایشون رو برابر پول پیش پرداخت ثبت کنیم؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. به هنگام تعریف طرف حساب بعنوان مانده اول دوره تعریف کنید.

 11. سعید

  مگه شیوه نگهداری کالا در سپیدار دایمی نیست؟
  ما وقتی سرفصل موجودی کالا داریم و افزایش یا کاهش ریالی موجودی کالا طی دوره از طریق ثبت سند خرید و فروش است و موجودی تعدادی کالاها به طور جداگانه در سیستم انبار ثبت میشود و این دو سیستم اصلا به هم متصل نیستند پس چطوری موجودی کالای اول دوره از طریق سیستم انبار در سند افتتاحیه ثبت میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام
   کاربر گرامی
   ورود کالا از طریق رسید انبار انجام می شود و از طریق ثبت فاکتور خرید انجام نمی شود. ثبت فاکتور خرید بصورت اختیاری است

 12. سعید عباسی

  ایا انبار هایی که ابتدای دوره تعریف میکنیم همان معین سرفصل موجودی کالا است
  مثلا یک شرکت تولیدی که مواد اولیه ان پلی اتیلن و کالای تولیدی ان کیسه زباله است سرفصل موجودی کالا دارای سه معین موجودی مواد اولیه و کالای در جریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده است مورد اول و دوم در ابتدای دوره از طریق تعریف انبار به صورت اتوماتیک ساخته میشوند؟؟؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. کلا معین سمت بدهکار در حساب معین تعریف انبار انتخاب می شود. هر انبار مواد اولیه،درجریان ساخت و تولیدی حساب معین مختص خود را دارد.

 13. سعید عباسی

  دارایی های ثابت که دارای استهلاک انباشته هستند به صورت اتومات اول دوره ثبت نمیشوند؟از طریق ماژول داراییهای ثابت؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. شما باید در اولین سال استقرار، دارایی ثابت را ثبت کنید.

 14. سعید عباسی

  کالاهایی که اول دوره ثبت میشوند همان تفصیلی های حساب موجودی کالا هستند؟
  ایا این تصور من درسته؟؟
  هنگام خرید مواد اولیه ثبت زیر زده میشه
  موجودی کالا -موحودی مواد اولیه- پلی اتیلن
  بستانکاران
  هنگام فروش کالا ثبت زیر زده میشه
  بدهکاران
  فروش
  بهای تمام شده کالای فروش رفته
  موجودی کالا-کالای ساخته شده-کیسه زباله
  ثبت های بالا را به صورت دستی در سیستم حسابداری ثبت کنیم؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. کاربر گرامی در صورتی که سیستم تامین کنندگان و انبار داشته باشید با ثبت رسید انبار از نوع اول دوره وصدور سند افتتاحیه سند آن اتوماتیک صادر می شود در ارتباط با ثبت دستی سند حسابداری لطفا با مشورت با مجموعه مالی خود اقدام به ثبت آن نمائید.

 15. سعید عباسی

  در نرم افزار سپیدار قبل از شروع عملیات اول دوره کدینگ پیش فرض را تعیین میکنیم یا بعد از اون؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در ابتدا تعریف سال مالی و بعد تعریف کدینگ حسابداری انجام میشود.

 16. سعید عباسی

  داراییهای ثابت و استهلاک انباشته انها در اول دوره از طریق سیستم داراییهای ثابت ثبت نمیشوند؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در اولین سال استقرار دارایی ثابت امکان ثبت آن وجود دارد.

 17. سعید عباسی

  ایا انبارهایی که تعریف میشوند همان معین حساب موجودی کالا هستند
  یعنی اگر ما سه تا انبار به عناوین موجودی مواد اولیه و موجودی کالای ساخته شده و کار در جریان ساخت معرفی کنیم اینها به صورت خودکار معین سرفصل موجودی کالا میشوند؟

  1. سپیدار سیستم

   به هنگام تعریف انبار انتخاب معین از سمت شما انجام میگیرد و اگر از کدینگ خودکار سپیدار استفاده کنید بصورت خودکار این حساب معین ها با سرفصل مربوطه لینک می شوند.
   در صورتی که خودتان اقدام به تعریف حساب معین نموده باشید امکان انتخاب سرفصل به آن در دختواره حسابها وجود دارد.

 18. محسن ابوالفتحی

  سلام ممنون از اموزش خوبتون.راستش میخوام حساب های سود وزیانی رو ببندم ولی حساب معین مقصد که خلاصه حساب سودو زیانه رو چطور بوجود بیارم.باتشکر

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در صورتی که از کدینگ پیش فرض سپیدار استفاده میکنید معین سود و زیان جاری و یا انباشته بصورت پیش فرض وجود دارد در غیر اینصورت در قسمت حسابداری درختواره حسابها می توانید اقدام به تعریف حساب معین مورد نظر خود نمائید.

 19. علیرضا

  سلام نحوه بستن حساب در سپیدار سیستم چگونه است لطفا به ترتیب مراحل را بیان کنید با سپاس فراوان.

 20. زهره

  سلام.هنگام ثبت موجودی ابتدا دوره در قسمت دریافت و پرداخت اخطاری که به رسید دریافت مراجعه کنید نمایش داده میشود.لطفا راهنمایی کنید که ما به چه صورت ثبت کنیم مانده اول دوره را

  1. سپیدار سیستم

   سلام. جهت ثبت رسید دریافت و یا اعلامیه پرداخت استقراری بعد از باز کردن فرم بایستی تیک استقرار زده شده و سپس با وارد کردن اطلاعات چک دریافت و یا پرداختی وضعیت آن به هنگام استقرار را مشخص نمود.

  1. سپیدار سیستم

   سلام. خیر ثبت سند افتتاحیه جهت انتقال اختتامیه سال قبل در سیستم حسابداری است

 21. كيا

  سلام
  امکانش هست راهنمایی کنید که چطوری موجودی أنبار رو به سال مالی جدید انتقال بدم بدون اینکه حسابهای دیگر رو ببندم .
  میخوام بتونم فاکتور فروش و خرید رو ثبت کنم و بعد از بررسی بقیه حسابها تا تیر ماه بقیه حسابها رو ببندم .ممنون

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در سال مالی قبل، شرکت > عملیات پایان سال، انبار رو انتخاب و بستن دوره مالی رو انتخاب کنید.

 22. تاجیک

  سلام. آیا می توان بدون بستن حسابها فقط انبار شرکت را بسته و به سال بعد منتقل کرد؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. بستن حسابداری با سایر سیستم ها متفاوت است. برای بستن انبار در سال مای مربوطه وارد شرکت عملیات پایین سال شوید و بعد بستن مشتریان و فروش و دریافت پرداخت اقدام به بستن انبار نمائید.

   1. محمد

    سلام تو قسمت تنظیمات شرکت فقط نام و شناسه ملی رو میشه نوشت بقیه رو اصلا نمیشه بنویسم نه نشانی نه کد پستی نه تلفنی تو هیچ کدوم از مادراشون نمیشه نوشت باید چیکار کنم

    1. سپیدار سیستم

     سلام. شما دسترسی لازم برای تغییر تنطیمات ندارید .با کاربر Admin اقدام به تغییر آن نمائید و یا مجوز دسترسی تنظیمات را به کاربری خود بدهید.

 23. محمد حیدری

  سلام خدا قوت
  میشه راهنمایی کنید که چطور باید از طریق اکسل اطلاعات رو از شرکت قبلی سپیدار به شرکت جدید سپیدار که خام هست ، انتقال بدیم

  در قسمت دریافت از اکسل مشکل دارم
  ممنون میشم

  1. سپیدار سیستم

   سلام. باید طبق فرمت الگو هر فرم اطلاعات به اکسل ارسال و طبق الگو دریافت دریافت شود. در صورت نیاز به کانورت میتوانید با نماینده خود تماس بگیرید.

 24. مهدی

  سلام.تاریخ سند افتتاحیه تاریخ روز یعنی ماه دوم ثبت شده.آیا امکان ویرایش و یا حذف سند افتتاحیه وجود دارد

 25. مصطفی انوشه

  سلام
  حساب سرمایه رو به چه شکل باید در نرم افزار اعمال کرد؟؟؟
  تمام اقلام دارایی و بدهی رو وقتی در سند افتتاحیه اعمال میکنیم , برای برقراری تراز میزانی که مساوی نیستند رو سیستم تحت عنوان صدور سند افتتاحیه بالانس و در واقع تراز میکند.
  خواستم اگر میشه نحوه ثبت سرمایه رو بفرمایید.چون در سایر نرم افزار ها این عنوان به وضوح قابل مشاهده و ثبت هستش.
  با تشکر فراوان

  1. سپیدار سیستم

   سلام. میتوانید با ویرایش سند افتتاحیه ان را با معین افتتاحیه بالانس کنید .

   1. مصطفی انوشه

    ممنون از پیگیری و راهنماییتون
    ولی جسارتا سوال بنده این نبود

    1. سپیدار سیستم

     سلام. ممنون از شما. اگر سئوال شما در مورد نحوه سند زدن است، ما در این زمینه اظهارنظر نمی کنیم چراکه این موضوع باید با نظر مدیر مالی مجموعه صورت پذیرد.

 26. رحیمی

  سلام ما سیستم رو بسته بودیم و در سال جاری متوجه اشتباهاتی شدیم حالا که میریم عملیات برگست از بستن رو میزنیم برای این مورد خطا میده که چک در عملیات بانکی شرکت داده شده برای حل موضوع باید چیکار کرد ؟ و همچنین در تبدیل اسناد دایم به موقت هم گزینه شو پیدا نکردیم با اینکه حقوق دسترسی کامل داریم .

  1. سپیدار سیستم

   سلام.
   باید عملیات بانکی رو چک های سال قبل پاک شود
   برای تبدیل اسناد دائم به موقت
   گزینه تبدیل اسناد موقت به دائم رو انتخاب کرده
   و تا شماره عدد صفر وارد شود
   و گزبنه تبدیل به دائم انتخاب شود.

 27. باغانی

  سلام و روز بخیر
  سرمایه گذار را باید در فرم طرف حساب تعریف کنیم یا با تفضیلی سایر جدید؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. نقش و نوع تعریف تفصیلی به عهده خود شماست. البته فرقی هم نمیکنه اگه سرمایه گذار شخص است پس قاعدتا باید طرف حساب تعریف شود.

 28. ناصر

  سلام چطوری میتونم موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره مثلا پنجاه درصد تکمیل هست رو ثبت کنم؟

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *