آموزش استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری مجموعه‌ای از اصول، استانداردها و رویه‌های مشترک است که می‌توان آن‌ها را به عنوان معیار و اساس نحوه حسابداری به حساب آورد. در واقع این اصول، همچون قوانین و مقرارتی هستند که به حسابدارها می‌گویند باید چگونه کار حسابداری را انجام دهند. وجود این استانداردها باعث می‌شود تا همه گزارش‌های مالی معیارهای یکسانی داشته باشند و در کل کشور به یک شکل انجام گیرند.

در صورتی که استاندارد حسابدرای وجود نداشته باشد، مشکلات زیادی در نحوه حسابرسی به شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف رخ می‌دهد. زیرا معیاری برای تهیه گزارش‌های مالی، نحوه محاسبات و صحت آن‌ها وجود نخواهد داشت. از طرفی عدم تطابق گزارش‌های مالی با هم کار رسیدگی به آن‌ها را بسیار سخت خواهد کرد.

استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای از اصول و رویه‌هایی هستند که حسابدارها باید آن‌ها را رعایت کنند. این استانداردها در واقع اصول اساسی شیوه حسابداری را تعیین می‌کنند. وجود این اصول برای یکپارچه سازی گزارش‌های مالی ضروری است و تنها گزارش‌هایی قابل قبول هستند که این استانداردها را رعایت کرده باشند. اگر حسابدار هستید یا در حوزه حسابداری فعالیت می‌کنید باید این اصول را بدانید و آن‌ها را رعایت کنید. اگر دوست دارید با این مفاهیم بیشتر آشنا شوید، با ما همراه باشید.

استانداردهای حسابداری چیست؟
استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری ایران

در این بخش فایل استانداردهای حسابداری را می‌توانید دریافت نمایید:

سایر استانداردها

سایر استانداردها


استاندارد حسابداری شماره ۲۱: حسابداری اجاره هااستاندارد حسابداری شماره ۲۲: گزارشگری مالی میان دوره ایاستاندارد حسابداری شماره ۲۳: حسابداری مشارکت‌های خاصاستاندارد حسابداری شماره ۲۴: گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداریاستاندارد حسابداری شماره ۲۵: گزارشگری بر حسب قسمت‌های مختلفاستاندارد حسابداری شماره ۲۶: فعالیت‌های کشاورزیاستاندارد حسابداری شماره ۲۷: طرح‌های مزایای بازنشستگیاستاندارد حسابداری شماره ۲۸: فعالیت‌های بیمه عمومیاستاندارد حسابداری شماره ۲۹: فعالیت‌های ساخت املاکاستاندارد حسابداری شماره ۳۰: سود هر سهماستاندارد حسابداری شماره ۳۱: دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شدهاستاندارد حسابداری شماره ۳۲: کاهش ارزش دارایی‌هااستاندارد حسابداری شماره ۳۳: مزایای بازنشستگی کارکناناستاندارد حسابداری شماره ۳۴: رویه های حسابداری، تغییر در برآورد حسابداری و اشتباهاتاستاندارد حسابداری شماره ۳۵: مالیات بر درآمداستاندارد حسابداری شماره ۳۶: ابزارهای مالی؛ ارائهاستاندارد حسابداری شماره ۳۷: ابزارهای مالی؛ افشاءاستاندارد حسابداری شماره ۳۸: ترکیب‌های تجاریاستاندارد حسابداری شماره ۳۹: صورت‌های مالی تلفیقیاستاندارد حسابداری شماره ۴۰: مشارکت‌هااستاندارد حسابداری شماره ۴۱: افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر

استانداردهای حسابداری بین الملل

معمولاً استانداردهای حسابداری در همه جای دنیا پذیرفته شده و تا حدود زیادی یکسان هستند. اگر صاحب شرکت بین المللی هستید یا به حسابداری چنین شرکت‌هایی می‌پردازید باید استانداردهای بین المللی را بدانید و این معیارهای پذیرفته شده را رعایت کنید.

البته هر کشوری براساس سیاست‌های مالی حسابداری خود، استانداردها و معیارهای خاصی را نیز در نظر می‌گیرد و استانداردهای بین المللی را کمی تغییر می‌دهد. با این حال معمولاً اساس و بنیان همه گزارش‌های مالی در همه جای دنیا یکسان است.

استانداردهای حسابداری بین المللی چیست؟
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و جهان

راهکار‌های سپیدار سیستم؛ مدیریت بهینه‌ها هزینه‌های سازمان

امکانات نرم‌افزار حسابداری را متناسب با نیاز کسب‌وکار انتخاب کنید

به مهم‌ترین سوالات حسابداران پاسخ داده‌ایم

 

مقالات سپیدار سیستم؛ از صفر تا صد مالیات شرکت‌ها را نوشته‌ایم: