حسابرسی بیمه

به طورکلی رسیدگی به اسناد کارفرمایان و دفاتر قانونی شرکت‌هایی که دارای پرونده در تأمین اجتماعی هستند و کد کارگاهی دارند توسط سازمان حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی را «حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی» می‌نامند.

در این حسابرسی، اسنادمالی کارگاه‌ها که مرتبط با حساب‌های هزینه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند تا از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما مطمئن شوند.

حسابرسی بیمه معمولاً در دوره‌های چند ساله انجام می‌گیرد و تمرد از آن طبق قانون مجازاتی را به همراه خواهد داشت.

حسابرسی بیمه

مراحل حسابرسی بیمه

حسابرسی بیمه از ارسال مدارک اولیه آغاز می‌شود و طی 6 مرحله به صدور نتیجه حسابرسی می‌رسد. در این بخش می‌توانید این موارد را مشاهده نمایید:

ارسال مدارک اولیه

ارسال مدارک به تامین اجتماعی

ارسال حکم حسابرسی

تکمیل کاربرگ‌ها

بازرسی از دفاتر قانونی

صدور نتیجه حسابرسی

کاربرگ‌های حسابرسی بیمه

تکمیل کاربرگ های بیمه اهمیت بسیار زیادی در حسابرسی بیمه دارد. آشنایی با کاربرگ بیمه و پرکردن آن‌ها به شکل صحیح از بروز مشکلات جدی در هنگام حسابرسی جلوگیری می‌کند. به همین دلیل حسابداران محترم، صاحبان مشاغل و کارفرماها باید اطلاعات کافی در مورد این کاربرگ ها داشته باشند.

کاربرگ های حسابرسی بیمه در دسته کاربرگ های محاسباتی قرار می‌گیرند که از آن‌ها معمولاً برای تأیید و اثبات صحت و درستی حساب‌ها استفاده می‌شود. کاربرگ های حسابرسی بیمه تأمین، در واقع اسنادی به شکل فایل‌های اکسل مخصوص هسند که توسط موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی طراحی می‌شوند و در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرند.

کاربرگ شماره 1

کاربرگ شماره 1

جمع حقوق و مزایای ارسال شده به شعبه (خلاصه‌ای از مجموع اطلاعات مندرج در رسید دریافت لیست از طریق اینترنت)

کاربرگ شماره 2

کاربرگ شماره 2

ریز اسناد حسابداری سرفصل‌های مورد رسیدگی (حقوق و مزایایی که لیست آن به سازمان ارائه نشده)

کاربرگ شماره 3

کاربرگ شماره 3

جمع حقوق و مزایای ارسال شده به شعبه (خلاصه‌ای از مجموع اطلاعات مندرج در رسید دریافت لیست از طریق اینترنت)

مراحل اعتراض به حسابرسی بیمه

در صورتی که کارفرما به رای صادر شده معترض باشد، باید مراحل زیر را جهت اعتراض حسابرسی بیمه طی نماید:

اعتراض کارفرما

تعیین تاریخ

هیئت بدوی

هیئت تجدید نظر

پذیرش یا اعتراض

ابلاغ رای هیئت

صدور رای نهایی

ارجاع به دیوان عدالت اداری

راهکارهای سپیدارسیستم


نرم افزار حسابداری سپیدار، با داشتن راهکارها مختلف، شرکت‌ها را در زمینه محاسبه حق بیمه کمک می‌کند.

مقالات مرتبط با حسابرسی بیمه