تماس با ما

 

 

آدرس : تهران – میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۲۰

کد پستی: ۱۹۹۴۷۵۴۷۵۴

تلفن: ۸۱۰۲۲۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۱۰۲۲۹۹۹-۰۲۱

تلفن واحد دشت: ۸۱۰۲۲۱۲۳-۰۲۱

پشتیبانی: ۸۱۰۲۲۴۴۴-۰۲۱

فروش: ۸۱۰۲۲۲۲۲-۰۲۱

آموزش: ۸۱۰۲۲۲۲۵-۰۲۱

ایمیل: info@sepidarsystem.com

ایمیل واحد فروش: sales@sepidarsystem.com