تماس با ما

آدرس : تهران – میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۲۰

کد پستی: ۱۹۹۴۷۵۴۷۵۴

شماره فکس: ۸۱۰۲۲۹۹۹-۰۲۱

تلفن: ۸۱۰۲۲۰۰۰-۰۲۱ و ۴۲۷۴۵۰۰۱-۰۲۱

تلفن واحد دشت: ۸۱۰۲۲۱۲۳-۰۲۱

فروش:

  • نرم‌افزار سپیدار: 02181022222
  • نرم‌افزار دشت: 02181022123

پشتیبانی: ۸۱۰۲۲۴۴۴-۰۲۱ و ۴۲۷۴۵۴۴۴-۰۲۱

آموزش: ۸۱۰۲۲۲۲۵-۰۲۱

ایمیل: info@sepidarsystem.com

ایمیل واحد فروش: sales@sepidarsystem.com