نرم افزار حسابداری

دوره‌های آموزشی سپیدار

دوره جامع آموزش

دوره‌های ویژه آنلاین

نمایش همه
دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

طول دوره: 24 ساعت - روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 20
شروع دوره: 25 اردیبهشت ۱۴۰1

از ۹۸۰,۰۰۰ تومان
آزمون گواهینامه عمومی سپیدار

آزمون جامع سپیدار

طول دوره: -
شروع دوره: 1 خرداد - 14:00

150,000 تومان
دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

طول دوره: 18 ساعت
شروع دوره: 4 خرداد ساعت ۱۷:3۰ الی 19:30

2,250,000 تومان

فیلم‌های آموزش سیستم‌های سپیدار

نمایش همه

فیلم‌های آموزش مهارتی سپیدار

نمایش همه

فیلم‌های آموزش راه اندازی و استقرار نرم افزار سپیدار

نمایش همه