دوره‌های آموزشی سپیدار

دوره جامع آموزش

دوره‌های ویژه آنلاین

نمایش همه

آزمون جامع سپیدار

طول دوره: -
شروع دوره: 21 اسفند - 14:00 الی 17:00

150,000 تومان

دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

طول دوره: 18 ساعت - 10 بهمن تا 8 اسفند
شروع دوره: 10 بهمن، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:30 الی 19:30

2,250,000 تومان

کلاس عملیات پایان سال سیستم سپیدار

طول دوره: 6 ساعت
شروع دوره: 2 اسفند - 14:00 الی 17:00

450000 تومان

فیلم‌های آموزش سیستم‌های سپیدار

نمایش همه

فیلم‌های آموزش مهارتی سپیدار

نمایش همه

فیلم‌های آموزش راه اندازی و استقرار نرم افزار سپیدار

نمایش همه