نرم افزار حسابداری

دوره‌های آموزشی سپیدار

دوره جامع سپیدار

آموزش سیستم‌های سپیدار

نمایش همه
آموزش سیستم حسابداری سپیدار

آموزش سیستم حسابداری سپیدار

طول دوره: 2 ساعت

25000 تومان
20000 تومان
دوره آموزشی جامع سپیدار

دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

طول دوره: 24 ساعت - روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 18 الی 20
شروع دوره: 2 اسفند ماه 1399

547.000 تومان

آموزش مهارتی سپیدار

نمایش همه

آموزش راه اندازی و استقرار نرم افزار سپیدار

نمایش همه
دوره آموزش عملیات پایان سال سپیدار

دوره آموزش عملیات پایان سال سپیدار

طول دوره: 1 ساعت

40,000 تومان
32,000 تومان
آموزش عملیات استقرار سپیدار

آموزش عملیات استقرار سپیدار

طول دوره: 1 ساعت

15,000 تومان
12,000 تومان