دوره‌های آموزشی سپیدار

دوره جامع آموزش

دوره‌های ویژه آنلاین

نمایش همه

دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

طول دوره: 27 ساعت
شروع دوره: گروه اول 2 بهمن - گروه دوم 12 بهمن

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

آزمون جامع سپیدار

شروع دوره: گروه اول 15 بهمن - گروه دوم 16 اسفند

250,000 تومان

دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

طول دوره: 18 ساعت
شروع دوره: 16 بهمن، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:30 الی 19:30

3,250,000 تومان

فیلم‌های آموزش سیستم‌های سپیدار

نمایش همه

فیلم‌های آموزش مهارتی سپیدار

نمایش همه

فیلم‌های آموزش راه اندازی و استقرار نرم افزار سپیدار

نمایش همه