نرم افزار حسابداری

دوره‌های آموزشی سپیدار

دوره جامع سپیدار

آموزش سیستم‌های سپیدار

نمایش همه
دوره آموزش سیستم پخش سپیدار

دوره آموزش سیستم پخش سپیدار

طول دوره: 2 ساعت

50,000 تومان
40,000 تومان
دوره آموزش سیستم پیمانکاری سپیدار

دوره آموزش سیستم پیمانکاری سپیدار

طول دوره: 1.5 ساعت

50,000 تومان
40,000 تومان

آموزش مهارتی سپیدار

نمایش همه

آموزش راه اندازی و استقرار نرم افزار سپیدار

نمایش همه
آموزش عملیات استقرار سپیدار

آموزش عملیات استقرار سپیدار

طول دوره: 1 ساعت

15,000 تومان
12,000 تومان
آموزش عملیات شرکت سپیدار

آموزش عملیات شرکت سپیدار

طول دوره: 1 ساعت

رایگان
رایگان