دوره‌های آموزشی سپیدار

دوره جامع آموزش

دوره‌های ویژه آنلاین

نمایش همه
دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

طول دوره: 27 ساعت - روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 20
شروع دوره: 30 مرداد ۱۴۰1

از ۹۸۰,۰۰۰ تومان
آزمون گواهینامه عمومی سپیدار

آزمون جامع سپیدار

طول دوره: -
شروع دوره: 23 مرداد - 14:00 الی 16:00

150,000 تومان
دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

طول دوره: 18 ساعت
شروع دوره: 7 شهریور ساعت ۱۷:3۰ الی 19:30

2,250,000 تومان

فیلم‌های آموزش سیستم‌های سپیدار

نمایش همه

فیلم‌های آموزش مهارتی سپیدار

نمایش همه

فیلم‌های آموزش راه اندازی و استقرار نرم افزار سپیدار

نمایش همه