دوره‌های آموزشی سپیدار

دوره جامع آموزش

دوره‌های ویژه آنلاین

نمایش همه

دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

طول دوره: 27 ساعت
شروع دوره: گروه اول 19 مرداد - گروه دوم 29 مرداد

1,390,000 تومان

آزمون جامع سپیدار

شروع دوره: گروه اول 30 مرداد - گروه دوم 28 شهریور

250,000 تومان
دوره سامانه مودیان

دوره آنلاین ارتباط سپیدار با سامانه مودیان

طول دوره: 90 دقیقه
شروع دوره: گروه اول 12 شهریور

400,000 تومان

فیلم‌های آموزش سیستم‌های سپیدار

نمایش همه

فیلم‌های آموزش مهارتی سپیدار

نمایش همه

فیلم‌های آموزش راه اندازی و استقرار نرم افزار سپیدار

نمایش همه