نرم افزار حسابداری
حسابداری شرکت های خدماتی – نمونه ثبت های حسابداری موسسات خدماتی

حسابداری شرکت های خدماتی – نمونه ثبت های حسابداری موسسات خدماتی

در این مقاله در مورد حسابداری شرکت هایی صحبت می کنیم که خدمات ارائه می کنند.فعالیت های آنها صرفاً تحصیل درآمد و یا صرف هزینه نیست، بلکه اموری مانند فعالیت در خصوص خرید دارایی، ایجاد بدهی و یا افزایش سرمایه نیز می‌باشد.

گزارش خرید و فروش فصلی (گزارش معاملات فصلی) چیست؟ + سامانه گزارشات فصلی

گزارش خرید و فروش فصلی (گزارش معاملات فصلی) چیست؟ + سامانه گزارشات فصلی

در این مقاله در مورد گزارش خرید و فروش فصلی یا همان گزارش معاملات فصلی توضیح می دهیم، سامانه گزارشات فصلی را معرفی می کنیم و روش های ثبت و ارسال اطلاعات معاملات فصلی را توضیح می دهیم.