نرم افزار حسابداری
فرار مالیاتی و جرایم آن

فرار مالیاتی چیست؟ همه چیز درباره جرم فرار مالیاتی و مجازات آن

فرار مالیاتی معمولاً آسان‌تر از فعالیت‌های مجرمانه‌ی ناهنجار دیگر در بین شرکت‌ها و افراد قابل اثبات هستند.دولت همچنین می‌تواند کلاه‌برداران مالیاتی را به جرم فرار از پرداخت مالیات محکوم و به پرداخت جریمه وادار کند.