نرم افزار حسابداری
گزارش خرید و فروش فصلی (گزارش معاملات فصلی) چیست؟ + سامانه گزارشات فصلی

تمام نکات آموزشی تهیه گزارشات فصلی (معاملات فصلی خرید و فروش) ماده 169

در این مقاله در مورد گزارش خرید و فروش فصلی یا همان گزارش معاملات فصلی توضیح می دهیم، سامانه گزارشات فصلی را معرفی می کنیم و روش های ثبت و ارسال اطلاعات معاملات فصلی را توضیح می دهیم.

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی ق.م.م هزینه‌ های قابل قبول برای تشخیص درآمد 147 مطابق ماده مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد.

نحوه تعریف مشخصات کالا و خدمت در نرم افزار حسابداری سپیدار

نحوه تعریف مشخصات کالا و خدمت در نرم افزار حسابداری سپیدار

تعریف مشخصات کالا از یک تا ده ویژگی ثابت برای کالاها یکی از قابلیت های کاربردی این نرم افزار است. این مشخصات در دو قالب قابل انتخاب (محدود) یا غیر قابل انتخاب ( نامحدود) تعریف می‌شوند که در این مطلب به صورت آموزش تصویری به آن پرداخته میشود.