حسابری بیمه
مالیات شرکت‌ها
آموزش حسابداری
استانداردهای حسابداری
حقوق و دستمزد
آموزش مالیات

آخرین مقالات


حسابرسی چیست

حسابرسی چیست؟ (تعریف حسابرسی در حسابداری)

حسابرسی در یک جمله عبارت است از بازرسی جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد حسابداری به منظور کشف تقلب و اشتباه. هدف از آن اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر.