حسابری بیمه
مالیات شرکت‌ها
آموزش حسابداری
استانداردهای حسابداری
حقوق و دستمزد
آموزش مالیات

آخرین مقالات


سرمایه گذاری بلند مدت با کوتاه مدت چه تفاوتی دارد؟

سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت چه تفاوتی با هم دارند؟

سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت رویکردهای متفاوتی دارند که نتایج متفاوتی هم خلق می‌کنند. در این مقاله به بررسی تفاوت‌ها، افق‌زمانی و دستاوردها می‌پردازیم. همچنین مروری هم بر مثال‌ها داریم.

برگ تشخیص مالیات – اعتراض به برگ تشخیص مالیات در سامانه رسیدگی به اعتراض مالیاتی

برگ تشخیص مالیات – اعتراض به برگ تشخیص مالیات در سامانه رسیدگی به اعتراض مالیاتی

مطابق ماده 110 ق.م.مستقیم تمامی افراد مشمول این قانون بایستی ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، اقدام به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود کنند.