مالیات حقوق

راهنمای موارد مشمول مالیات حقوق و معاف از مالیات حقوق


موارد مشمول بیمه و مالیات، با یک فرمول کلی شناسایی می‌شوند. طبق این فرمول، مزایای غیرنقدی مشمول بیمه نیست اما کلیه‌ی مزایای نقدی غیر از مواردی که خود سازمان تامین اجتماعی اعلام کند، مشمول بیمه است. برخی فکر می‌کنند که مزایای نقدی مستمر فقط شامل پرداخت‌های فصلی (حداقل 4 بار در سال) می‌شود، کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی می‌گویند هر پرداختی که بیش از یک بار در سال باشد، مستمر محسوب می‌شود.

برای مطالعه جدول موارد مشمول بیمه و مالیات سال 1403 و کسب اطلاعات در مورد موارد مشمول مالیات حقوق با ما همراه باشید.

راهنمای سامانه مودیان
فهرست: نمایش

موارد معاف از مالیات بیمه در سال 1403

موارد معاف از بیمه و موارد معاف از مالیات حقوق 1403،‌ مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی در سایت رسمی این سازمان (www.tamin.ir) عبارتند از:

 • بازخرید ایام مرخصی
 • هزینه عائله‌مندی
 • هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت
 • عیدی و پاداش آخر سال
 • مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری
 • حق شیر
 • پاداش نهضت سوادآموزی
 • حق تضمین کسر صندوق
 • خسارت اخراج و مزایا پایان کار (سنوات)
 • پاداش افزایش تولید

این موارد به‌هیچ‌وجه شامل مالیات نمی‌شوند؛ زیرا توسط سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان معافیت مالیاتی حقوق اعلام شده‌‌اند. سایر هزینه‌های ثبت شده در فیش حقوقی کارمندان در لیست موارد مشمول بیمه تامین اجتماعی و حقوق قرار می‌گیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حقوق و دستمزد،‌ مقاله «حقوق و دستمزد» را مطالعه کنید.

موارد معاف از مالیات حقوق در سال 1403 چیست؟

معافیت سالانه که توسط دولت اعلام می‌شود و برای سال 1403 رقم 144 میلیون تومان در کل سال است. هم‌‌چنین سایر موارد معاف از مالیات حقوق 1403، به شرح زیر است:

 1. سنوات، خسارت اخراج، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، حقوق بازنشستگی یا مستمری پرداختی به وراث که به هنگام بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود.
 2. هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت
 3. عیدی و پاداش آخر سال به میزان یک دوازدهم معافیت سالانه
 4. مزایای غیرنقدی به میزان دو-دوازدهم معافیت سالانه
 5. هزینه‌های درمان – براساس رای ۵۹۱ دیوان عدالت اداری دو هفتم بابت حق بیمه سهم کارگر ابطال و هفت هفتم اعمال می‌گردد.
 6. حقوق نیروهای مسلح

توجه داشته باشید که غیر از موارد ذکر شده کلیه‌ی پرداختی‌های مستقیم به کارمندان باید وارد جدول مالیات حقوق شده و مالیات آن از حقوق کارمندان کسر و تا پایان ماه بعد به حساب دارایی واریز گردد. محاسبه میزان مالیات کارمندان با نرم افزار حسابداری انجام می‌شود تا خطا در این فرآیند به حداقل برسد. 

سقف مالیات بر حقوق 1403؛ جدول مالیات ماهیانه و سالیانه

در قانون مالیات حقوق امسال برای حقوق کارمندان نسبت به بازه وجه دریافتی به عنوان حقوق، میزان مشخصی و ضریب مشخصی تعین شده است. البته کارگرانی که میزان درآمد ماهانه آن‌ها تا 12 میلیون تومان باشد،‌ معافیت از مالیات بر حقوق دریافت می‌کنند. همچنین سقف معافیت سالانه مالیاتی کارکنان دولت در سال 1403، 1,440,000,000 تومان تعیین شد. به این ترتیب، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال از مبلغ 12.000.000 تومان متغیر است. در جدول مالیات حقوق ماهیانه 1403 زیر،‌ می‌توانید بر اساس پله بندی، موارد مشمول مالیات حقوق را بررسی کنید.

جدول مالیات حقوق ماهیانه 1403

پلهمبلغ حقوق ازمبلغ حقوق تاحقوق مشمول مالیاتنرخ مالیاتمالیات متعلقهمالیات تجمیعی
اول1 120,000,0000۰ %
دوم120,000,001   168,000,00048,000,000   ۱۰ %    4,800,000      4,800,000
سوم  168,000,001276,000,000108,000,000۱۵ %     16,200,000  21,000,000
چهارم   276,000,001 408,000,000      132,000,000۲۰ %26,400,000   47,400,000 
پنجم408,000,001بیشتر30 %x47/400/000+x

 توجه داشته باشید که سقف مزایای مشمول بیمه در هر سال 7 برابر حداقل حقوق اعلام شده در همان سال است و در صورتی که میزان آن بیشتر باشد افراد از پرداخت بیمه معاف می‌شوند.

جدول مالیات حقوق سالیانه 1403

ردیفمبلغ حقوق ازمبلغ حقوق تاحقوق مشمول مالیاتنرخ مالیاتمالیات متعلقهمالیات تجمیعی
اول11,440,000,0000۰ %
دوم1,440,000,0012,016,000,000576,000,000۱۰ %57,600,00057,600,000
سوم2,016,000,0013,312,000,000
1,296,000,000
۱۵ %
194,400,000
252,000,000
چهارم3,312,000,0014,896,000,000
1,584,000,000
۲۰ %
316,800,000
568,800,000
پنجم4,896,000,001بیشترx30 %x568/800/000 + x
 • نسبت به مازاد 144 میلیون تومان تا سقف 201 میلیون تومان در سال، ۱۰ درصد مالیات (10%)
 • نسبت به مازاد 201 میلیون تومان تا 331 میلیون تومان در سال، ۱۵ درصد مالیات (15%)
 • نسبت به مازاد 331 تا 489 میلیون تومان در سال، ۲۰ درصد مالیات (20%)
 • نسبت به مازاد 489 میلیون تومان به بالا در یک سال، ۳۰ درصد مالیات (30%)  

نکته: سازمان مالیاتی بر اساس بخشنامه شماره 200/99/58 مورخ 99/8/14 وجوهی که بابت بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و سایر مزایای شاغل پرداخت می‌شود، از پرداخت مالیات معاف نموده بود؛ اما در پاسخ به این پرسش که آیا بن کارگری و حق مسکن در سال 1403 مشمول معافیت مالیاتی هستند؟ باید بگوییم: مطابق بند فوق از احکام بودجه 1403، موارد فوق اعم از حق شغل و حق شاغل و سایر موارد مذکور مشمول پرداخت مالیات هستند.

موارد مشمول بیمه و مالیات کدامند؟

طبق ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1403 سقف معافیت مالیاتی مبلغ 120,000,000 میلیون تومان به صورت سالانه تعیین شده است. تمام پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی که به کارمندان و کارگران تعلق بگیرد و به طور رسمی در فیش آن‌ها ثبت شود باعث می‌شود کارمندان مشمول حقوق و بیمه شوند. مانند حق ایاب و ذهاب، حق غذا، سرپرستی، هزینه تلفن و . . به غیر از معافیت‌های مالیات حقوق 1403 که در بالا ذکر شد.
این موارد به دلیل آن که توسط کارشناسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی مورد حسابرسی بیمه قرار می‌گیرند، بسیار مهم هستند. خوب است توجه داشته باشید که سقف مزایای مشمول بیمه در هر سال 7 برابر حداقل حقوق اعلام شده در همان سال است و در صورتی که میزان آن بیشتر باشد افراد از پرداخت بیمه معاف می‌شوند.

بیمه تامین اجتماعی چیست؟ حق بیمه تامین اجتماعی چگونه پرداخت می‌شود؟

سازمان تامین اجتماعی به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین سازمان بیمه ای کشور است که وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران، حقوق بگیران و پوشش اختیاری صاحبان مشاغل آزاد را بر عهده داد. بیمه تامین اجتماعی اصلی ترین وظیفه سازمان تامین اجتماعی به حساب می‌آید. هدف بیمه تامین اجتماعی پوشش نیروی کار کشور تامین آن‌ها در مقابل بیماری، از کار افتادگی و بازنشستگی است. استانداردهای این بیمه بر اساس استاندارد‌های سازمان‌های بین المللی تامین اجتماعی مانند سازمان بین المللی کار تدوین می‌شود. در بیمه تامین اجتماعی ایران، حق بیمه تامین اجتماعی با مشارکت دولت، کارفرما و شخص بیمه شده پرداخت می‌شود.

با استفاده از نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد می‌توانید حق بیمه پرداختی را نیز محاسبه کنید.

حق بیمه چطور محاسبه می‌شود؟ موارد مشمول بیمه و مالیات

در مشاغل عادی، مجموع نرخ حق بیمه 30 درصد از کل حقوق و دستمزد و مزایای هر فرد است. طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه 30 درصدی از موارد زیر تشکیل شده است:

 • 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما که وظیفه قانونی پرداخت آن بر عهده کارفرماست.
 • 7 درصد حق بیمه سهم کارفرما که وظیفه قانونی پرداخت آن بر عهده کارکنان است و معمولا از دریافتی‌های ماهانه کارکنان کسر می‌شود.
 • 3 درصد حق بیمه بیکاری، که این مورد نیز در عهده قانونی کارفرماست.

آشنایی با حسابداری حقوق و دستمزد اهمیت بسیاری در محاسبه حق بیمه دارد. درصورتی‌که حق بیمه به درستی محاسبه نشود می‌تواند مشکلات و مجازات‌های مالیاتی را به همراه داشته باشد.

حق بیمه اختیاری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

بیمه اختیاری یکی از انواع بیمه خویش فرما است که مربوط به افرادی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند و مستقیما با عقد قرار داد با سازمان تحت پوشش قرار می‌گیرند. حق بیمه اختیاری شامل 27 درصد حقوق توافق شده را شامل می‌شود. علاوه بر این 27 درصد، دولت نیز 3 درصد از حق بیمه خویش فرما را طبق قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.

مثال: حداقل دستمزد روزانه در سال 1403 مبلغ 2,123,313 ریال است.

پس حداقل دستمزد ماهانه برای ماه‌های 31 روزه برابر است با:

2,123,313 * 31= 65,822,703

و مبلغ 13,200,000 ریال بن خواربار و 10,800,000 ریال حق مسکن نیز به مبلغ فوق اضافه می‌شود که سرجمع مبالغ فوق می‌شود:

(13,200,000+10,800,000 + 65,822,703) = 89,822,703

حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23 درصد از مبلغ فوق و برابر است با: 20,659,221 ریال.
حق بیمه سهم کارکنان به میزان 7 درصد از مبلغ بالا و برابر است با:  6,287,589 ریال.

درصورتی‌که کارفرما مبالغ دیگری نیز به کارمند پرداخت کند که مشمول کسر حق بیمه باشد، این مبالغ نیز به عدد فوق افزوده می‌شود و در محاسبات لحاظ خواهد شد. از همین‌رو در پاسخ به سوال «حق تاهل مشمول مالیات است؟» باید گفت بله، کلیه مبالغ پرداختی کارفرما شامل مالیات می‌شوند. حسابداران از نرم افزار حسابداری خدماتی برای محاسبه معافیت‌های حق پرداخت انواع بیمه استفاده می‌کنند.

مزایای غیر مشمول مالیات؛‌ این مزایا مشمول مالیات نیستند

از جمله مزایای غیر مشمول مالیات، می‌توان به هزینه فوق‌العاده ماموریت در صورتی که مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دورتر باشد. هم‌چنین اگر فرد ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد، این مزایا مشمول مالیات نیستد. در ادامه به بررسی مزایای غیر مشمول مالیات حقوق می‌پردازیم:

 1. سنوات خدمت کارکنان
 2. کل بیمه سهم کارگر اعم از حقوق و بیمه تکمیلی معاف از مالیات است و بخشنامه معافیت دو هفتم ابطال شده است.
 3. وجوه پرداختی بابت فوت، بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفای کارگر
 4. وجوه پرداختی برای حقوق ایّام مرخصی استفاده‌نشده حقوق‌بگیران
 5. یک دوازدهم عیدی
 6. دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان
 7. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن
 8. پنجاه‌درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته
 9. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیماً یا به‌وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

توجه داشته باشید که علاوه‌بر موارد بالا، صد درصد حقوق کارکنان شاغل در مناطق آزاد تجاری نیز از مالیات بر حقوق معاف است.

ذخایر حق بیمه چیست؟ آیا وجوه پرداختی بابت بازنشستگی مشمول مالیات می‌شوند؟

ذخایر حق بیمه شامل حق بیمه‌های دریافتی توسط بیمه کننده می‌شود که در آینده از محل آن هزینه‌های بیمه ای فرد بیمه شده پرداخت خواهد شد. برای مثال یک کارمند برای 30 سال حق بیمه صادره را می‌پردازد و این تمام این بیمه‌های پرداخت شده به عنوان ذخیره بیمه در نظر گرفته می‌شود. ذخیره بیمه، حق بیمه عاید نشده نیز می‌گویند. یکی از انواع ذخایر حق بیمه، ذخیره حق بیمه فنی است. از ذخایر حق بیمه برای پرداخت حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. طبق قانون وجوه پرداختی بابت بازنشستگی  مشمول مالیات نیستند و مالیات ندارند.

هزینه‌های درمانی کارکنان از موارد معاف از مالیات حقوق است!

توجه: مالیات هزینه‌های درمانی قابل کسر توسط کارفرما نیست و حقوق‌بگیر در صورتی که چنین مبلغی از وی کسر شده باشد، باید به‌عنوان یک مؤدی حقیقی مطابق ماده 87 قانون مالیات‌های مستقیم درخواست استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات حقوقش را (در صورت وجود) کتباً مطالبه نماید.

توجه: مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه‌های درمانی و مراقبت و توان‌بخشی معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج، پرداختی توسط حقوق‌بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان، اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بردرآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق‌بگیران می‌توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تأییدشده مربوط به هزینه‌های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را بنمایند. (استنباط شده از بند 4 بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور)

آیا حق ماموریت از موارد مشمول مالیات است؟

یکی از نکات مهم در موارد مشمول مالیات، حق ماموریت بوده که در قانون به آن اشاره شده است. در بند 6 ماده 91 ق.م.م یا قانون مالیات های مستقیم صریحا گفته شده «هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل» از مالیات معاف است. هر کجا که در قانون کار که سخن از فوق العاده آمده، یعنی مزایایی بابت شغل مانند اضافه کار، فوق العاده نوبت کاری یا حق ماموریت، نسبت به پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

آیا حق اولاد مشمول بیمه است؟ حق اولاد مشمول مالیات می‌شود؟

براساس قانون “حق اولاد مشمول بیمه نیست” اما با این وجود، درصورتی‌که حق اولاد در فیش حقوق کارمند پرداخت شود، حق اولاد مشمول مالیات است. شرکت‌ها در هنگام ارسال لیست مالیات حقوق باید به این نکته توجه داشته باشند.

آیا حقوق بازنشستگان مشمول مالیات است؟

در پاسخ به سوال «آیا درآمد بازنشستگان شامل موارد معاف از مالیات است؟» باید گفت حقوق بازنشستگان معاف از مالیات است. اما در صورتی که فرد بازنشسته در یک ارگان دیگر مشغول فعالیت باشد و این فعالیت به ثبت رسیده باشد حقوقی که از طرف نهادی که بازنشستگی آن به ثبت رسیده مشمول مالیات  خواهد شد. حق مسکن نیز شامل مالیات بر حقوق و بیمه است.

آیا حق مسکن مشمول بیمه است؟

با توجه به بخشنامه شماره 466/99/1000 مورخ 27/1/1399 سازمان تأمین اجتماعی، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول کسر حق بیمه است.
در این بخشنامه آمده است: «کارفرمایان ذی ربط می‌بایست … به هنگام تنظیم صورت مزد مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و … در ستون‌های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی‌ربط اقدام نمایند.» همچنین همانطور که گفتیم هر گونه درامد و مزایا که در فیش حقوقی کارمند ذکر شود شامل موارد مشمول مالیات بر حقوق هستند. بنابراین حق مسکن نیز شامل مالیات بر حقوق و بیمه است.

آیا به سنوات مالیات تعلق می‌گیرد؟

سنوات خدمت معمولا دارای ابهام برای برخی از کارفرمایان است. حق سنوات، در صورتی‌که در پایان اشتغال و به‌میزان تعیین شده در قانون (یک‌ماه حقوق) پرداخت شود، از پرداخت مالیات معاف است. همچنین حق سنوات مشمول کسر و پرداخت حق‌بیمه نیست. یکی از تخلف‌های کارفرمایان در این موضوع، کسر نمودن مبلغی از سنوات تحت عنوان مالیات بر درآمد است که هیچ مستند قانونی ندارد و قانونا تخلف محسوب می‌شود.
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بند 5 ماده 91 دیگر جای هیچ ابهامی برای معاف بودن حق سنوات سالانه از مالیات وجود نخواهد داشت . با وجود اینکه اجرای قانون جدید از سال 95 عنوان شده است اما مطابق قانون سابق نیز استدالال کارفرمایان بسیار ضعیف و غیر مستند و خلاف اصول و موازین حقوقی عمومی و حقوق کار بود. اما با اصلاح بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم کارفرمایان موظفند که بدون کسر مبلغی به عنوان مالیات حق سنوات سالانه کارگران را پرداخت نماید.

آیا عیدی مشمول بیمه و مالیات است؟

عیدی مشمول بیمه نیست اما در مورد مالیات شروطی دارد. طبق قانون، عیدی یا همان پاداش در صورتی که در چارچوب تعیین شده توسط قانون کار باشد. اگر عیدی 3 برابر حداقل حقوق آن سال باشد از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود. البته به شرطی که از یک دوازدهم معافیت سالانه کمتر باشد از پرداخت مالیات نیز معاف خواهد بود که در جدول موارد مشمول بیمه و مالیات سال 1403 نیز ذکر شده است. بند 10 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، می‌گوید: “عیدی سالانه یا پاداش آخر سال، جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 82 این قانون است ”و ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ناشی از حقوق را مشمول مالیات بر حقوق می داند. یعنی اگر شما درآمد ماهیانه 12 میلیون تومان به پایین داشته باشید معاف از مالیات عیدی هستید. اگر عیدی بالای این مقدار باشد، میزان مالیات مشخص شده کسر خواهد شد. در این صورت مودی مالیاتی شرکت باید با مراجعه به کارپوشه مودیان مالیاتی مالیات را پرداخت کنند.

حق بیمه صادره چیست؟ چه تاثیری در مالیات بیمه دارد؟

حق بیمه صادره هزینه ای است که شرکت بیمه کننده برای بیمه کردن افراد دریافت می‌کند. حق صادره بیمه بر اساس نوع بیمه متغیر است. هر یک از شرکت‌های بیمه ای بر اساس خدماتی که ارائه می‌کند، حق بیمه دریافت می‌نماید.

حق بیمه معوقه چیست؟ آیا از موارد مشمول بیمه و مالیات است؟

زمانی که کارفرما حق بیمه را پرداخت نمی‌کند یا نسبت به بیمه کردن کارمندان خود اقدام نمی‌کند؛ سازمان تامین اجتماعی با محاسبه حق بیمه معوقه کارفرما را مجبور به پرداخت حق بیمه خواهد کرد. تامین اجتماعی برای محاسبه حق بیمه معوقه، 30 درصد دستمزد فعلی کارمند یا کارگر را در نظر می‌گیرد و حق بیمه را به تعداد ماه‌های پرداخت نشده وصول می‌کند. حق بیمه معوقه نیز یکی از موارد مشمول بیمه و مالیات است که باید توسط کارفرما پرداخت شود. برای جلوگیری از جریمه‌های مالیاتی برای پرداخت نکردن حق بیمه، فقط کافی است به نرم افزار واسط سامانه مودیان مراجعه کرده و لیست بیمه را ارسال کنید.

برخی از کارگاه‌ها که در حال حاضر تعداد آن‌ها به 38 صنف می‌رسد؛ باتوجه‌به قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما از معافیت تا 5 نفر کارگر برخوردارند. البته معافیت درصورتی‌که لیست دستمزد و حق بیمه مربوطه را در مهلت مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت کنند در نظر گرفته می‌شود. کارگاه‌های زیر، مواردی هستند که شامل قانون معافیت حق بیمه می‌شوند. 

 1. آلومینیوم‌سازی و خم‌کاری
 2. اطاق‌سازی ماشین
 3. آهنگری، فلز تراشی، حلبی‌سازی، تراشکاری
 4. انواع بافندگی
 5. پرورش ماهی
 6. پرورش و نگهداری دام و ماکیان
 7. ساخت و تعمیرات انواع پمپ آب
 8. تولید گازهای صنعتی و طبی و وسایل آتش‌نشانی
 9. ترازو، قپان و باسکول سازی
 10. تولیدکنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق
 11. شرکت‌های تعاونی تولیدی وابسته به ارگان‌های دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور که فعالیت‌های آن‌ها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی دارد.
 12. چاقوسازی
 13. تولید انواع چراغ خوراک‌پزی
 14. چاپ، حروف‌چینی، گراور سازی، کلیشه سازی، لیتوگرافی و انواع صحافی
 15. خبازی
 16. انواع دوزندگی (به غیر از کلاه دوزی، چادر دوزی، لحاف‌دوزی، دوزندگی اتومبیل)
 17. درب و پنجره سازی
 18. ریخته‌گری
 19. سراجی کیف و چمدان و کمربند سازی و ساک سازی
 20. سماورسازی
 21. صابون‌پزی
 22. کارگاه‌های صنایع‌دستی
 23. کارگاه‌های صنایع روستایی
 24. فخاری
 25. قالب‌زنی
 26. تولیدکنندگان قفل
 27. کاشی سازی و سرامیک‌سازی
 28. تولید کفش (کفاشی)
 29. ساخت و تولید انواع مخازن
 30. موزاییک‌سازی – بلوک سازی
 31. سازندگان میز و صندلی، کمد، قفسه، کابینت آشپزخانه
 32. ساخت و تولید انواع ماشین‌آلات کشاورزی و وسایل و ادوات مربوطه و تعمیرات آن‌ها
 33. معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند
 34. نمدمالی
 35. یخدان سازی
 36. شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی 
 37. ناشرین و موسسات انتشاراتی
 38. کارکنان شناورهای باری و صیادی در استان‌های جنوب کشور

درصورتی‌ که کارفرما لیست بیمه و مالیات را در زمان مقرر ارسال کند و کسب‌وکار آن در این فهرست باشند، نسبت به پرداخت مالیات حق بیمه معاف است.

حق بیمه قابل تعدیل چیست؟ آیا تعدیل در محاسبه حق بیمه تاثیر می‌گذارد؟

در بیمه نامه‌های بلند مدت که مدت بیمه چند ساله است؛بیمه گذار از تعدیل استفاده می‌کند. با اینکه ممکن است ارزش خدمات در سال‌های بعد از سال اول بیشتر شود؛ اما مبلغ بیمه معمولا طبق قرارداد اولیه ثابت خواهد ماند. برای اینکه در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای، خسارت بر اساس ارزش روز پرداخت شود، معمولا مبلغی بین 10 تا 30 درصد به عنوان تعدیل در بیمه محاسبه می‌شود. 

حق بیمه قابل تعدیل براساس درصد تعدیل انتخاب شده در آینده افزایش پیدا می‌کند. محاسبه حق بیمه تعدیل شده مشابه حق بیمه ثابت است و فقط درصد انتخاب شده در آن اعمال می‌شود.

موارد مشمول مالیات حقوق 1403؛ از حق اولاد تا موارد غیر مشمول

در این مقاله تلاش کردیم موارد مشمول بیمه و مالیات را به شما بگوییم و هم‌چنین جدول موارد مشمول بیمه و مالیات سال 1403 را نیز بررسی کردیم. مشاغل و کارگاه‌هایی که شامل آیتم های مشمول مالیات حقوق نیستند را طبق قانون ق.م.م. مورد بررسی قرار دادیم تا به کلیه اطلاعات مورد نیاز خود برای موارد مشمول مالیات حقوق 1403 دست‌یابید. با‌این‌حال اگر سوالات بیشتری در مورد موارد مشمول بیمه و مالیات 1403 دارید،‌ فقط کافی است نظر خود را کامنت کنید تا کارشناسان سپیدار به سوال‌های شما پاسخ دهند. 


 

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

راهنمای موارد مشمول مالیات حقوق و معاف از مالیات حقوق