نرم افزار حسابداری
جمعه کاری چیست

جمعه کاری چیست؟ یک اصطلاح غلط انداز به جای اضافه کاری


جمعه کاری و فوق العاده جمعه کاری یکی از مواردی است که در هنگام محاسبه حقوق ماهیانه باید مورد بررسی قرار بگیرد. محاسبه جمعه کاری با محاسبه اضافه کاری تفاوت‌هایی دارد با این حال بسیاری از کارگران و مدیران از تفاوت آن‌ها به درستی آگاه نیستند. به همین بهانه در این مقاله قصد داریم تفاوت جمعه کاری و اضافه کاری را شرح دهیم و نحوه محاسبه حقوق افراد در روز جمعه آشنا شویم. در ادامه این مطلب همراه سپیدار سیستم باشید.

جمعه کاری چیست؟ حقوق فوق العاده برای ساعات کاری در روز جمعه

قانون کار شرایط خاصی را برای محاسبه حقوق افراد در جمعه در نظر گرفته است. بر اساس ماده 62 قانون کار، روز جمعه برای کارگران تعطیل هفتگی در نظر گرفته می‌شود. با این حال حقوق و مزایای کارگران برای روز جمعه در نظر گرفته می‌شود. کارگران در این روز از کار کردن معاف هستند و در صورتی که به دلایلی در این روز نیز مشغول کار باشند باید حقوق فوق العاده ای با عنوان جمعه کاری به آن‌ها پرداخت شود.

بر اساس قانون، حقوق اضافه‌ای که برای ساعات کار در روز جمعه در نظر گرفته می‌شود 40 درصد حقوق عادی افراد است. این حقوق فوق العاده مخصوص روز جمعه است و به تعطیلات سایر روزها تعلق نمی‌گیرد. بنابراین حسابداران زمانی که در حال محاسبه حقوق در نرم افزار حسابداری هستند باید برای ساعات کار جمعه 40 درصد اضافه در نظر بگیرند.

فوق العاده جمعه کاری و اضافه کاری

فوق العاده جمعه کاری چیست؟

به حقوق اضافه‌ای که برای کار در روز جمعه توسط قانون در نظر گرفته شده است، فوق العاده جمعه کاری گفته می‌شود. فوق العاده جمعه کاری، 40 درصد اضافه بر مزد در روزهای عادی در نظر گرفته شده است. بنابراین دستمزد هر ساعت کار در روز جمعه 140 درصد محاسبه می‌شود.

 در صورتی که اطلاعات کافی در مورد نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ندارید، آموزش حقوق و دستمزد می‌تواند اطلاعات مهم و اساسی را در اختیار شما قرار دهد.

تفاوت اضافه کاری و جمعه کاری

اضافه کاری و جمعه کاری چه تفاوتی با هم دارند؟

ماده 51 قانون کار مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد را به عنوان ساعات کار کارگر محاسبه می‌کند. بر اساس ماده 51 قانون کار، ساعات کاری در نظر گرفته شده برای کارگر 44 ساعت در هفته است.. در صورتی که ساعات کاری به بیش از 44 ساعت در هفته برسد، طبق ماده 59 قانون کار، اضافه کاری در نظر گرفته می‌شود. معمولاً اضافه کاری در مواردی رخ می‌دهد که کارگرد بیش از ساعات کار روزانه (8 ساعت) مشغول به کار باشد یا در روزهای تعطیل رسمی در سر کار خود حاضر شود. در این شرایط 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی برای کارگر به عنوان فوق االعاده اضافه کاری محاسبه خواهد شد.

 تفاوت اضافه کاری و جمعه کاری در این است که اضافه کاری برای همه روزهای کاری و ایام تعطیل در نظر گرفته می‌شود اما جمعه کاری تنها مربوط به روز جمعه است. از طرف دیگر اضافه کاری تنها به ساعات کاری بیش از 44 ساعت تعیین شده در هفته تعلق می‌گیرد.

در صورتی که کارگر در روز جمعه به کار مشغول باشد و ساعات کاری او در جمعه، اضافه بر 44 ساعت تعیین شده ساعات کار هفتگی محاسبه شود، علاوه بر 40 درصد جمعه کاری، 40 درصد اضافه کاری نیز به او تعلق می‌گیرد. در نتیجه دستمزد ساعات کاری اضافه برای او 180 درصد دستمزد مزد هر ساعت کار عادی است. در هنگام ارسال لیست مالیات حقوق باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

محاسبه جمعه کاری

نحوه محاسبه جمعه کاری؛ حقوق کارگرانی که جمعه ها کار می‌کنند چگونه محاسبه می‌شود؟

معمولاً با استفاده از نرم افزارهای حسابداری و ثبت ساعات ورود و خروج کارگر، می‌توان ساعات کاری کارگر و میزان اضافه کاری یا جمعه کاری را محاسب کرد. برای مثال فرض کنید که یک کارگر جمعه‌ها از ساعت 7 لغایت 12 سر کار است. حقوق این فرد ماهانه ۱۹.۱۰۴.۲۷۰ ریال در نظر گرفته شده است. از آنجایی که فوق العاده جمعه کاری برابر با 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی است می‌توان به شکل زیر جمعه کاری ماهانه این فرد را محاسبه کرد.

مزد روزانه= مزد ماهانه ÷ 30 = 636.809

فوق العاده هر ساعت جمعه کاری: مزد روزانه ÷ 7.33 × 40% = 34.750 ریال

ساعات کار جمعه کاری: 4 × 5 = 20

محاسبه فوق العاده جمعه کاری در ماه: 34.750 ریال × 20 = 659.016

به این ترتیب می‌توانید این کارگر علاوه بر حقوق ماهیانه خود باید مبلغ 659.016 ریال به عنوان جمعه کاری دریافت کند. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه حقوق کارگران، مقاله نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی را مطالعه کنید.

تفاوت تعطیل کاری و جمعه کاری در اضافه کاری

تعطیل کاری چه تفاوتی با جمعه کاری دارد؟

تعطیل کاری در واقع همان اضافه کاری است و مفهومی به نام تعطیل کاری در قانون کار تعریف نشده است. تعطیل کاری در عرف، به معنای دستمزد اضافه کاری است که کارگر برای کار در روزهای تعطیل رسمی دریافت می‌کند. طبق ماده 63 قانون کار، تعطیلات رسمی به همراه روز کارگر (11 اردیبهشت) را برای کارگران تعطیل با مزد در نظر گرفته شده است.

در صورتی که کارگر در تعطیلات رسمی به کار مشغول باشد و ساعات کارگر از مدت کار موظف هفتگی (44 ساعت) افزایش پیدا کند، اضافه کاری محسوب می‌شود. اضافه کاری در روزهای تعطیل براساس ماده 59 قانون کار مشمول 40 درصد اضافه بر مزد روزانه عادی کارگر است. بنابراین باید در محاسبه حقوق و دستمزد مورد توجه قرار بگیرد. به این ترتیب حقوق جمعه کاری تنها مربوط به روز جمعه است اما تعطیل کاری تنها مربوط به اضافه کاری روزهای تعطیل می‌شود.

در هنگام محاسبه حقوق به تفاوت جمعه کاری و اضافه کاری توجه داشته باشید

در این مقاله با مفهوم جمعه کاری و نحوه محاسبه آن آشنا شدیم. همچنین تفاوت جمعه کاری با اضافه کاری و تعطیل کاری را بررسی کردیم. آشنایی با این مفاهیم در هنگام محاسبه حقوق، مالیات و بیمه اهمیت زیادی دارد. با استفاده از تجربیات حسابداران حرفه‌ای و به کارگیری نرم افزارهای حسابداری می‌توانید از محاسب دقیق جمعه کاری مطمئن شوید.