حق ماموریت در قانون کار

حق ماموریت در قانون کار چگونه محاسبه می‌شود؟ حق ماموریت در سال 1401 چقدر است؟


حق ماموریت در قانون کار یکی از مواردی است که به عنوان حقوق و مزایا به فیش حقوقی کارگران و کارمندان اضافه می‌شود. زمانی که کارگران یا کارمندان برای انجام وظایف کاری به فاصله معینی خارج از محدوده محل خدمت فرستاده می‌شوند یا مجبور به اقامت در محلی خارج از محدوده کاری خود هستند، حق ماموریت به آن‌ها تعلق می‌گیرد. اگر نمی‌دانید حق ماموریت چیست و حق ماموریت در سال 1401 چقدر است و یا در مورد نحوه محاسبه حق ماموریت سئوالی دارید، ادامه این مطلب همراه سپیدار سیستم باشید.

 حق ماموریت در قانون کار چیست؟ هزینه پرداختی به کارگران جهت کار خارج از محل خدمت

ماده 46 قانون کار به حق ماموریت در قانون کار و محاسبه ماموریت می‌پردازد. به موجب این ماده قانونی، به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی (توافقات بین کارفرما و کارگر) به ماموریت‌های کاری خارج از محل خدمت خود اعزام می‌شوند، فوق العاده حق ماموریت تعلق می‌گیرد. حق ماموریت کارمندان و کارگران در فیش حقوقی آن‌ها ثبت می‌شود. با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد می‌توان به راحتی حقوق مربوط به محاسبه حق ماموریت، مسافرت‌های کاری یا ماموریت‌های کاری را محاسبه کرد.

فرمول محاسبه حق ماموریت 1400

 حق ماموریت اداره کار به چه مواردی تعلق می‌گیرد؟ “قانون ماموریت اداره کار”

براساس تبصره 1 ماده 46 قانون کار، تنها سفرهای کاری که کارگر برای انجام کار، حداقل 50 کیلومتر از محل اصلی کارگاه، کارخانه یا شرکت دور شود یا حداقل یک شب در محل ماموریت اقامت داشته باشد، حق ماموریت تعلق می‌گیرد. وجود هر کدام از این دو شرط (فاصله 50 کیلومتری یا اقامت شبانه) کافی است. بنابراین به کارگری که به فاصله 40 کیلومتری محل خدمت خود اعزام شود اما به هر دلیلی مجبور به اقامت شبانه در محل باشد نیز حق ماموریت تعلق می‌گیرد. به این ترتیب هنگامی که مشغول محاسبه حق ماموریت و حقوق با استفاده از نرم افزار های حسابداری هستید باید به این موارد توجه داشته باشید تا قانون ماموریت اداره کار بدرستی لحاظ شود.

آیا مبلغ حق ماموریت مشمول مالیات می‌شود؟

فوق‌العاده ماموریت در صورتی که مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد، مشمول کسر حق بیمه و مالیات نخواهد بود. با این حال باید مدارک مربوط به فوق العاده ماموریت در کارگاه ثبت شود تا در هنگام بازرسی مالیاتی، انجام ماموریت به کارشناسان اداره مالیات ثابت گردد. شما می‌توانید با مراجعه به مقاله موارد معاف از مالیات حقوق اطلاعات بیشتری در مورد تمامی موارد معاف از مالیات و کسر حق بیمه به دست آورید.

نحوه محاسبه حق ماموریت

نحوه محاسبه حق ماموریت؛ حق ماموریت چگونه محاسبه میشود؟

به موجب ماده 46 قانون کار، فوق العاده حق ماموریت در قانون کار نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد. علاوه بر این باید مبلغ پرداختی هزینه رفت و برگشت کارگر به محل ماموریت را پوشش دهد. به این ترتیب، فوق العاده حق ماموریت حداقل به اندازه یک روز حقوق ثابت یا مزد مبنای کارگر است.مبلغ حق ماموریت می‌تواند براساس توافقات صورت گرفته بین کارفرما و کارگر بیشتر هم در نظر گرفته شود. بنابراین برخلاف محاسبه اضافه کاری، محاسبه فوق العاده ماموریت فرمول ثابت و هزینه ثابتی ندارد.

در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، حداقل حقوق و مزایا تا یک بیستم و نسبت به مازاد به یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. این در حالی است که در صورت عدم توقف شبانه تنها ۵۰ درصد از این میزان قابل پرداخت خواهد بود.

فرمول محاسبه حداقل فوق العاده حق ماموریت در بخش خصوصی

محاسبه هزینه های فوق العاده ماموریت به توافق طرفین در بخش خصوصی و آئین نامه های دستگاه های اجرایی و دولتی بستگی دارد، همچنین درزمینه محاسبه آنلاین حق ماموریت، نرم افزار خاصی وجود ندارد و شما می‌توانید براحتی از این فرمول استفاده کنید. حداقل مبلغ پرداختی در بخش خصوصی را می‌توان از طریق فرمول زیر محاسبه کرد:

محاسبه آنلاین حق ماموریت

محاسبه آنلاین فوق العاده حق ماموریت 1401

 • لطفا مبالغ را به ریال وارد کنید.

حق ماموریت 99

محاسبه حق ماموریت سال 1401؛ حق ماموریت 1401 چقدر است؟

برای فرمول محاسبه ماموریت در هر سال، باید حقوق ثابت ماهانه فرد در همان سال محاسبه می‌شود. به این ترتیب برای مشخص کردن حق مأموریت فرد در سال 1401 باید بر اساس حقوق 1401 حداقل فوق العاده مأموریت محاسبه شده و اطمینان حاصل شود با حداقل حقوق ثابت او در یک روز کاری عادی مطابقت داشته باشد. به این ترتیب، این مبلغ یک سی‌ام حقوق ثابت ماهانه فرد است. در بخش خصوصی فوق العاده حق مأموریت به طور مستقیم مرتبط با توافقی است که بین دو نفر صورت می‌گیرد و شرکت‌های بزرگ خصوصی، در این مورد آئین نامه‌های جاری خود را دارند.

قانون کار حداقل این مبلغ را مشخص کرده که معمولا به این ترتیب محاسبه می‌شود که تعداد روزهای مأموریت فرد را در حقوق ثابت یک روز کارگر ضرب می‌کنند و مبلغ فوق العاده حق مأموریت مشخص می‌شود.

برای محاسبه حق ماموریت در قانون کار در هر سال، باید حقوق ثابت ماهانه آن سال در نظر گرفته شود. در دستگاه‌های دولتی آئین نامه‌های مخصوصی برای هر سال برای نحوه محاسبه حق ماموریت ابلاغ می‌شود. برای محاسبه حق ماموریت 1401 کافی است تا در فرمول محاسبه حداق فوق العاده ماموریت، حقوق ثابت ماهانه سال 1401 در نظر گرفته شود. برای مثال برای کارگرانی که حداقل حقوق سال 1401 را دریافت می‌کنند، فوق العاده ماموریت 1401 به شکل زیر خواهد بود:

نحوه محاسبه حق ماموریت سال 1400

نکته: هزینه‌های رفت و آمد که برعهده کارفرماست به مبلغ فوق اضافه می‌شود.

هزینه غذا و اقامت روی نحوه محاسبه حق ماموریت و مبلغ حق ماموریت تاثیر دارد؟

در این قسمت به پاسخ پرسش ماموریت با بیتوته چیست اشاره می‌کنیم. آیا هزینه غذا و اقامت برای کارگرانی که به ماموریت می‌روند بر عهده کارفرما است؟ در ماده 46 قانون کار، پرداخت هزینه غذا و اقامت (حق بیتوته) به کارگرانی که به ماموریت می‌روند، پیش بینی نشده است.

به این ترتیب، پرداخت هزینه غذا و اقامت در میزان حق ماموریت در قانون کار به عرف و روال معمول در کارگاه بستگی دارد. همچنین کارگر و کارفرما می‌توانند برای پرداخت هزینه‌های فوق با هم توافق کنند. درصورتی که توافقی در مورد این هزینه‌ها صورت نگرفته باشد و پرداخت هزینه غذا و اقامت در ماموریت‌های قبلی عرف نباشد، کارفرما لزومی بر پرداخت آن‌ها نخواهد داشت. این موارد جزو حقوق و دستمزد توافقی بین کارفرما و کارگر هستند.

نحوه محاسبه ماموریت روزانه کارگران

آیا می‌توان برای میزان حق ماموریت قانون کار مبلغ ثابتی را در نظر گرفت؟

قانون حداقل حق ماموریت کاری را بر مبنای یک روز از حقوق ثابت ماهیانه یا مزد مبنا در نظر گرفته است. به این ترتیب مبلغ ثابت تعیین شده برای میزان حق ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای کارگر باشد. همچنین هزینه‌های رفت و آمد کارگر نیز باید تأمین شود. اگر مبلغ حق ماموریت تعیین شده از مقداری که قانون تعیین کرده است کمتر نباشد، در نظر گرفتن آن به عنوان حق ماموریت ثابت مشکلی نخواهد داشت. با این حال محاسبه ماموریت به توافق کارگر و کارفرما بستگی دارد.

حداکثر مدت ماموریت قانون کار برای کارگرانی که ماموریت اعزام می‌شوند چقدر است؟

ماده 46 قانون کار (قوانین ماموریت اداره کار)، محدودیتی به لحاظ طول مدت ماموریت کارگران پیش بینی نکرده است. طول مدت زمان ماموریت به توافق کارفرما و کارگر بستگی دارد. البته به شرطی که مفاد ماده 46 قانون کار به طور کامل رعایت شده باشد.

ساعات کاری در زمان ماموریت چگونه است؟ آیا افزایش ساعات کاری در هنگام ماموریت، موجب پرداخت فوق العاده اضافه کاری می‌شود؟

قانون پیش بینی در مورد مدت زمان کار در ماموریت یا پرداخت فوق العاده اضافه کاری (اضافه کاری در ماموریت) در هنگام انجام کار در محل ماموریت نکرده است. پرداخت هزینه اضافه کاری یا کار در روز تعطیل (جمعه و تعطیلات رسمی) منوط به توافق بین کارفرما و کارگر مأمور است. حق ماموریت در قانون کار طبق این تعاریف کاملا مشخص و واضح است و تمامی نکات ارائه ده است. شما می‌توانید سئوالات خود را در مورد حق ماموریت در قانون کار در کامنت بپرسید.

آیا در ماموریت‌ها نیز کارگران مشمول استفاده از تعطیل هفتگی جمعه و تعطیلات رسمی قرار  می‌گیرند؟

مقررات مربوط به ساعات کار و استفاده کارگران مشمول قانون کار از تعطیل هفتگی روز جمعه و تعطیلات رسمی، به دلیل عمومیت آن، شامل حال کارگرانی که در مأموریت خارج از محل کارگاه به سر می‌برند نیز می‌گردد به این لحاظ کارگرانی که در ایام تعطیلات جمعه و رسمی در مأموریت باشند ضمن اینکه از فوق العاده مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار برخوردار می‌شوند در صورت اشتغال بکار در این ایام محق به دریافت فوق العاده کار در روز جمعه واضافه کاری منطبق با ماده 59 قانون کار خواهند بود.


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 15 میانگین: 3.9]


28 دیدگاه برای ”حق ماموریت در قانون کار چگونه محاسبه می‌شود؟ حق ماموریت در سال 1401 چقدر است؟

 1. شهاب قوامی

  سلام
  من هر روز داخل شهر ماموربت میرم ولی نه ایاب ذهاب بهم میدن و نه حقوق بیشتر
  میشه راهنمایی بفرمایید ماموریت داخل شهر به چه صورت محاسبه میشه؟

 2. محمد

  با سلام
  اگه از صبح یکشنبه بریم ماموریت و تا چهارشنبه عصر در محل ماموریت با فاصله بیشتر از ۵۰ کیلومتر اقامت داشته باشیم چه ضریب و مقداری برای ۴ شبانه روز محاسبه میشود؟

 3. اسماعیل

  سلام اگر کمتر از 10 کیلومتر ولی 13 روز ایام فروردین یعنی پنج روز اولشم تعطیل رسمی بوده . چطور محاسبه میشه جمعه ها هم سر کار بودیم

  1. سپیدار سیستم

   سلام، وقت شما بخیر.
   مبنای محاسبه ی حق ماموریت حقوق یک روز افراد هست. یعنی حقوق ماهانه تقسیم بر 30 میشه مبنای یک روز کارکرد ماموریت.
   اگر شخص این کارکرد ماموریت را در روزهای غیرکاری داشته باشد، 40% به اون حقوق روزانه اضافه میشود. همین را میتوان به ساعت هم تبدیل کرد.

  2. اسماعیل

   سلام اگر کمتر از 10 کیلومتر ولی 13 روز ایام فروردین یعنی پنج روز اولشم تعطیل رسمی بوده . چطور محاسبه میشه جمعه ها هم سر کار بودیم

  3. علی

   سلام
   انجام چندین ماموریت در شعاع ۵۰ کیلومتری که منجر به طی مسافت در شعاع مذکور به بیش از ۵۰ کیلومتر برسد شامل حق ماموریت می شود؟

  4. میلاد

   طبق ماده 46 حتی 1 ساعت ماموریت مشمول دریافت 1 روز ماموریت کامل میشود یعنی 7.33 ساعت

 4. رضا

  سلام ماموریت پیش اومده که بیشتراز۵۰کیلومتربوده بااین حساب هروز تقریبا دوروز حساب میشه؟اگه شب هم آنجا بمانم اونم یک روز کاری حساب میشه؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام وقت شما بخیر
   شرط اینکه ماموریت به شما حق ماموریت تعلق بگیرد این هست که مسافت بیش از 50 کیلومتر باشد و یا اینکه شما شب را آنجا اقامت داشته باشید.
   پس به تعداد روز های ماموریت به شما ماموریت تعلق میگیرد و ربطی به بیشتر از 50 کیلومتر ندارد.

 5. Z

  واینکه قراردادی که بین شخص وکارفرما بسته شده به درخواست شخص میشه دوباره اون قرارداد رو در دسترس داشته باشه در زمانی که شخص کارمند اونجا نباشه دیگه ؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام وقت شما بخیر.
   هر قراردادی وقتی بسته میشود باید به ازای طرفین قرارداد نسخه داشته باشد و به هر شخص هم داده شود.

 6. Z

  دریافت مبلغ حق ماموریت حتما باید توی قرارداد قید شده باشه یا نه صرفا اگه شخص برای کارحداقل مسافت ۵۰ کیلومتر رو طی کرده باشه یا یک شب اقامت داشته باشه هم قبوله که حق ماموریت داشته باشه؟

 7. Z

  هزینه رفت وآمد در ماموریت به حقوق شخص اضافه می‌شود حتی درصورتی است که این هزینه ها توسط کارفرما پرداخت شوند ؟

  1. حسن

   آیا ماموریت خارج از استان که مسافت ۷۰۰ کیلومتری از محل کار هم یک ماموریت محاسبه میشود.

   1. میلاد

    به ازای هر روز که در ماموریت باشید فوق العاده ماموریت دریافت میکنید و ربطی به زیاد بودن مسافت نداره

 8. س

  سلام حداکثر روزهایی که یک کارمند شهراری میتواند در سال به ماموریت اعزام شود چند روز است ؟ مثلا” برای شهرداران 30 روز در سال است

  1. سپیدار سیستم

   سلام وقت شما بخیر.
   در قانون کار محدودیت برای طول مدت ماموریت ذکر نشده است و تعیین مدت زمان با توافق طرفین هست.

 9. م.م

  سلام
  یک راننده که ماهیت کارش رانندگی و رفتن به ماموریت میباشد ، ایا باید حقوق پایه داده شود و به ازا هر روز ماموریت حق ماموریت بدهیم؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام وقت شما بخیر. وقتی طبق قرارداد کار یا به اقتضای شغل در حوزه فعالیتشون این رفت و آمد وجود داشته باشد، دیگر مصداق ماموریت ندارد.

 10. رضا

  مگر حداقل حق ماموریت به اندازه مزد همان روز نیس؟
  ینی کسی که ماموریت رفته اون روزش دوبل حساب نمیشع؟

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.