حق ماموریت در قانون کار

حق ماموریت در قانون کار چگونه محاسبه می‌شود؟


راهنمای مطالعه:

حق ماموریت در قانون کار یکی از مواردی است که به عنوان حقوق و مزایا به فیش حقوقی کارگران و کارمندان اضافه می‌شود. زمانی که کارگران یا کارمندان برای انجام وظایف کاری به فاصله معینی خارج از محدوده محل خدمت فرستاده می‌شوند یا مجبور به اقامت در محلی خارج از محدوده کاری خود هستند، حق ماموریت به آن‌ها تعلق می‌گیرد. اگر نمی‌دانید حق ماموریت چیست و حق ماموریت در سال 1402 چقدر است و یا در مورد نحوه محاسبه حق ماموریت سوالی دارید، ادامه این مطلب همراه سپیدار سیستم باشید.

قسمت ۱۸۰: پاسخ به سوالات شما درباره حقوق و دستمزد و قانون کار

 حق ماموریت در قانون کار چیست؟ هزینه پرداختی به کارگران جهت کار خارج از محل خدمت

ماده 46 قانون کار به حق ماموریت در قانون کار و نحوه محاسبه ماموریت می‌پردازد. به موجب این ماده قانونی، به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی (توافقات بین کارفرما و کارگر) به ماموریت‌های کاری خارج از محل خدمت خود اعزام می‌شوند، فوق العاده حق ماموریت تعلق می‌گیرد. حق ماموریت کارمندان و کارگران در فیش حقوقی آن‌ها ثبت می‌شود. با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد می‌توان به راحتی حقوق مربوط به محاسبه حق ماموریت، مسافرت‌های کاری یا ماموریت‌های کاری را محاسبه کرد.

فرمول محاسبه حق ماموریت 1400

 حق ماموریت اداره کار به چه مواردی تعلق می‌گیرد؟ “قانون ماموریت اداره کار”

براساس تبصره 1 ماده 46 قانون کار، تنها سفرهای کاری که کارگر برای انجام کار، حداقل 50 کیلومتر از محل اصلی کارگاه، کارخانه یا شرکت دور شود یا حداقل یک شب در محل ماموریت اقامت داشته باشد، حق ماموریت تعلق می‌گیرد. وجود هر کدام از این دو شرط (فاصله 50 کیلومتری یا اقامت شبانه) کافی است. بنابراین به کارگری که به فاصله 40 کیلومتری محل خدمت خود اعزام شود اما به هر دلیلی مجبور به اقامت شبانه در محل باشد نیز حق ماموریت تعلق می‌گیرد. به این ترتیب هنگامی که مشغول محاسبه حق ماموریت و حقوق با استفاده از نرم افزار های حسابداری هستید باید به این موارد توجه داشته باشید تا قانون ماموریت اداره کار بدرستی لحاظ شود.

آیا مبلغ حق ماموریت مشمول مالیات می‌شود؟

فوق‌العاده ماموریت در صورتی که مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد، مشمول کسر حق بیمه و مالیات نخواهد بود. با این حال باید مدارک مربوط به فوق العاده ماموریت در کارگاه ثبت شود تا در هنگام بازرسی مالیاتی، انجام ماموریت به کارشناسان اداره مالیات ثابت گردد. شما می‌توانید با مراجعه به مقاله موارد معاف از مالیات حقوق اطلاعات بیشتری در مورد تمامی موارد معاف از مالیات و کسر حق بیمه به دست آورید.

نحوه محاسبه حق ماموریت

نحوه محاسبه حق ماموریت؛ حق ماموریت چگونه محاسبه میشود؟

به موجب ماده 46 قانون کار، فوق العاده حق ماموریت در قانون کار نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد. علاوه بر این باید مبلغ پرداختی هزینه رفت و برگشت کارگر به محل ماموریت را پوشش دهد. به این ترتیب، فوق العاده حق ماموریت حداقل به اندازه یک روز حقوق ثابت یا مزد مبنای کارگر است.مبلغ حق ماموریت می‌تواند براساس توافقات صورت گرفته بین کارفرما و کارگر بیشتر هم در نظر گرفته شود. بنابراین برخلاف محاسبه اضافه کاری، محاسبه فوق العاده ماموریت فرمول ثابت و هزینه ثابتی ندارد.

در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، حداقل حقوق و مزایا تا یک بیستم و نسبت به مازاد به یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. این در حالی است که در صورت عدم توقف شبانه تنها ۵۰ درصد از این میزان قابل پرداخت خواهد بود.

فرمول محاسبه حداقل فوق العاده حق ماموریت در بخش خصوصی

محاسبه هزینه های فوق العاده ماموریت به توافق طرفین در بخش خصوصی و آئین نامه های دستگاه های اجرایی و دولتی بستگی دارد، همچنین درزمینه محاسبه آنلاین حق ماموریت، نرم افزار خاصی وجود ندارد و شما می‌توانید به راحتی از فرمول حق ماموریت استفاده کنید. حداقل مبلغ پرداختی در بخش خصوصی را می‌توان از طریق فرمول زیر محاسبه کرد:

محاسبه آنلاین حق ماموریت

محاسبه آنلاین فوق العاده حق ماموریت 1402

 • لطفا مبالغ را به ریال وارد کنید.
 

حق ماموریت 99

محاسبه حق ماموریت سال 1402؛ حق ماموریت 1402 چقدر است؟

برای فرمول محاسبه حق ماموریت در هر سال، باید حقوق ثابت ماهانه فرد در همان سال محاسبه می‌شود. به این ترتیب برای مشخص کردن حق مأموریت فرد در سال 1402 باید بر اساس حقوق 1402، حداقل فوق العاده مأموریت محاسبه شده و اطمینان حاصل شود با حداقل حقوق ثابت او در یک روز کاری عادی مطابقت داشته باشد. به این ترتیب، این مبلغ یک سی‌ام حقوق ثابت ماهانه فرد است. در بخش خصوصی فوق العاده حق مأموریت به طور مستقیم مرتبط با توافقی است که بین دو نفر صورت می‌گیرد و شرکت‌های بزرگ خصوصی، در این مورد آئین نامه‌های جاری خود را دارند.

قانون کار حداقل این مبلغ را مشخص کرده که معمولا به این ترتیب محاسبه می‌شود که تعداد روزهای مأموریت فرد را در حقوق ثابت یک روز کارگر ضرب می‌کنند و مبلغ فوق العاده حق مأموریت مشخص می‌شود.توجه به این نکته ضروری است که هزینه رفت و آمد برای ماموریت با توجه به موقعیت مکانی متغیر است. پس حق ماموریت روزانه باید به صورت ثابت محاسبه شود.

برای محاسبه حق ماموریت در قانون کار در هر سال، باید حقوق ثابت ماهانه آن سال در نظر گرفته شود. در دستگاه‌های دولتی آئین نامه‌های مخصوصی برای هر سال برای نحوه محاسبه حق ماموریت ابلاغ می‌شود. برای محاسبه حق ماموریت 1402 کافی است تا در فرمول محاسبه حداقل فوق العاده ماموریت، حقوق ثابت ماهانه سال 1402 در نظر گرفته شود. برای مثال برای کارگرانی که حداقل حقوق سال 1402 را دریافت می‌کنند، فوق العاده ماموریت 1402 به شکل زیر خواهد بود:

نحوه محاسبه حق ماموریت سال 1400

نکته: هزینه‌های رفت و آمد که برعهده کارفرماست به مبلغ فوق اضافه می‌شود.

هزینه غذا و اقامت روی نحوه محاسبه حق ماموریت و مبلغ حق ماموریت تاثیر دارد؟

در این قسمت به پاسخ پرسش ماموریت با بیتوته چیست اشاره می‌کنیم. آیا هزینه غذا و اقامت برای کارگرانی که به ماموریت می‌روند بر عهده کارفرما است؟ در ماده 46 قانون کار، پرداخت هزینه غذا و اقامت (حق بیتوته) به کارگرانی که به ماموریت می‌روند، پیش بینی نشده است.

به این ترتیب، پرداخت هزینه غذا و اقامت در میزان حق ماموریت در قانون کار به عرف و روال معمول در کارگاه بستگی دارد. همچنین کارگر و کارفرما می‌توانند برای پرداخت هزینه‌های فوق با هم توافق کنند. درصورتی که توافقی در مورد این هزینه‌ها صورت نگرفته باشد و پرداخت هزینه غذا و اقامت در ماموریت‌های قبلی عرف نباشد، کارفرما لزومی بر پرداخت آن‌ها نخواهد داشت. این موارد جزو حقوق و دستمزد توافقی بین کارفرما و کارگر هستند.

نحوه محاسبه ماموریت روزانه کارگران

آیا می‌توان برای میزان حق ماموریت قانون کار مبلغ ثابتی را در نظر گرفت؟

قانون حداقل حق ماموریت کاری را بر مبنای یک روز از حقوق ثابت ماهیانه یا مزد مبنا در نظر گرفته است. به این ترتیب مبلغ ثابت تعیین شده برای میزان حق ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای کارگر باشد. همچنین هزینه‌های رفت و آمد کارگر نیز باید تأمین شود. اگر مبلغ حق ماموریت تعیین شده از مقداری که قانون تعیین کرده است کمتر نباشد، در نظر گرفتن آن به عنوان حق ماموریت ثابت مشکلی نخواهد داشت. با این حال محاسبه ماموریت به توافق کارگر و کارفرما بستگی دارد.

حداکثر مدت ماموریت قانون کار برای کارگرانی که ماموریت اعزام می‌شوند چقدر است؟

ماده 46 قانون کار (قوانین ماموریت اداره کار)، محدودیتی به لحاظ طول مدت ماموریت کارگران پیش بینی نکرده است. طول مدت زمان ماموریت به توافق کارفرما و کارگر بستگی دارد. البته به شرطی که مفاد ماده 46 قانون کار به طور کامل رعایت شده باشد.

نحوه محاسبه حق ماموریت خارج ازکشور

در قانون کار و مقررات تبعی در زمینه نحوه پرداخت فوق العاده مأموریت و اضافه کاری و سایر پرداختها به کارگرانی که جهت انجام مأموریت و وظایف محوله به خارج از کشور عزیمت می کنند پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و طبیعتاً در این زمینه در صورت نبودن مقررات داخلی و فقدان عرف و روال در کارگاه، این پرداختها با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ساعات کاری در زمان ماموریت چگونه است؟ آیا افزایش ساعات کاری در هنگام ماموریت، موجب پرداخت فوق العاده اضافه کاری می‌شود؟

قانون پیش بینی در مورد مدت زمان کار در ماموریت یا پرداخت فوق العاده اضافه کاری (اضافه کاری در ماموریت) در هنگام انجام کار در محل ماموریت نکرده است. پرداخت هزینه اضافه کاری یا کار در روز تعطیل (جمعه و تعطیلات رسمی) منوط به توافق بین کارفرما و کارگر مأمور است. حق ماموریت در قانون کار طبق این تعاریف کاملا مشخص و واضح است و تمامی نکات ارائه ده است. شما می‌توانید سئوالات خود را در مورد حق ماموریت در قانون کار در کامنت بپرسید.

آیا در ماموریت‌ها نیز کارگران مشمول استفاده از تعطیل هفتگی جمعه و تعطیلات رسمی قرار  می‌گیرند؟

مقررات مربوط به ساعات کار و استفاده کارگران مشمول قانون کار از تعطیل هفتگی روز جمعه و تعطیلات رسمی، به دلیل عمومیت آن، شامل حال کارگرانی که در مأموریت خارج از محل کارگاه به سر می‌برند نیز می‌گردد به این لحاظ کارگرانی که در ایام تعطیلات جمعه و رسمی در مأموریت باشند ضمن اینکه از فوق العاده مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار برخوردار می‌شوند در صورت اشتغال بکار در این ایام محق به دریافت فوق العاده کار در روز جمعه واضافه کاری منطبق با ماده 59 قانون کار خواهند بود.

محاسبه حقوق و دستمزد با نرم افزار حسابداری سپیدار

در این مقاله به نحوه محاسبه حق مأموریت با مثال پرداختیم. همان‌طور که می‌دانید، حسابداری حقوق و دستمزد پرسنل، کاری بسیار دقیق و زمان بر است. نرم افزار حسابداری سپیدار به شما کمک می‌کند تا محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد اعم از حقوق پایه، محاسبات بیمه، اضافه کار، حق مأموریت یا کسر کار، تأخیر و… را با کمترین احتمال خطا انجام دهید و با صدور فیش حقوقی با سرعت بالا، باعث رضایتمندی کارمندان خود شوید.همچنین امکان محاسبه حق ماموریت انلاین نیز در همین صفحه فراهم است.

شما می توانید با گوش کردن به قسمت ۱۸۰ رادیو مالی، پاسخ سوالات خود درباره حقوق و دستمزد و قانون کار را دریافت کنید:

پاسخ به سوالات شما درباره حقوق و دستمزد و قانون کار
مهمان برنامه:
ابراهیم بنوفاطمه | حجم: 29 مگابایت | زمان: 21 دقیقه

سوالات متداول


حق ماموریت چگونه محاسبه میشود؟

به موجب ماده 46 قانون کار، فوق العاده حق ماموریت در قانون کار نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد. علاوه بر این باید مبلغ پرداختی هزینه رفت و برگشت کارگر به محل ماموریت را پوشش دهد. به این ترتیب، فوق العاده حق ماموریت حداقل به اندازه یک روز حقوق ثابت یا مزد مبنای کارگر است.مبلغ حق ماموریت می‌تواند براساس توافقات صورت گرفته بین کارفرما و کارگر بیشتر هم در نظر گرفته شود. بنابراین برخلاف محاسبه اضافه کاری، محاسبه فوق العاده ماموریت فرمول ثابت و هزینه ثابتی ندارد.

آیا مبلغ حق ماموریت مشمول مالیات می‌شود؟

فوق‌العاده ماموریت در صورتی که مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد، مشمول کسر حق بیمه و مالیات نخواهد بود. با این حال باید مدارک مربوط به فوق العاده ماموریت در کارگاه ثبت شود تا در هنگام بازرسی مالیاتی، انجام ماموریت به کارشناسان اداره مالیات ثابت گردد. شما می‌توانید با مراجعه به مقاله موارد معاف از مالیات حقوق اطلاعات بیشتری در مورد تمامی موارد معاف از مالیات و کسر حق بیمه به دست آورید.

 

"*" indicates required fields

برای بهبود کیفیت مقالات به ما بگویید شغلتان چیست؟*

تنوع در گزارش گیری با نرم افزار سپیدار


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 21 میانگین: 3.9]


72 دیدگاه برای ”حق ماموریت در قانون کار چگونه محاسبه می‌شود؟

 1. M

  سلام
  اگر در ماموریت داخل شهر،
  (که از لحاظ قانون کار حق ماموریت به کارگر تعلق نمی گیرد)

  برای کارگر حادثه ای رخ دهد آیا حادثه حین کار محسوب می شود؟
  اگر بله چگچنه می توانم ثابت کنم؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. وقوع حادثه، مبتنی بر دو شرط عمده است که تواماً باید محقق گردد:
   الف) حادثه حین انجام وظیفه واقع شده باشد: حین انجام وظیفه عبارت است از آن محدوده زمانی مقرر، که کارگر بکار موظف اشتغال داشته باشد، بنابراین چنانچه در مدت مذکور و به سبب کار موظف حادثه‌ای اتفاق افتد ناشی از کار محسوب می‌شود و در غیر اینصورت حالت ناشی از کار بودن حادثه از بین می‌رود.
   به عبارت دیگر با توجه به صراحت ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مقصود از حین انجام وظیفه از نظر مدت، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد بنابراین حین انجام وظیفه شامل موارد زیر خواهد بود:

   اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد.
   اوقاتی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می‌باشد.

   ب) حادثه به سبب انجام وظیفه (کار بیمه شده) واقع شده باشد: حادثه به سبب انجام وظیفه عبارت است از وجود رابطه سببیت بین کار و حادثه‌ای که برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.
   در مواردی که حادثه در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن وقوع می‌یابد شرط حین انجام وظیفه محقق است، ولی ناشی از کار بودن حادثه محرز نیست و در این مورد قطعیت ناشی از کار بودن حادثه منوط به این است که وجود رابطه سببیت بین حادثه و وظایف و مسئولیت‌های بیمه شده محقق گردد بنابراین شرط دوم ناشی از کار بودن وجود رابطه سببیت بین کار و حادثه است.

 2. رضا رنجبر

  سلام.
  باتوجه به اینکه یکی از شروط ماموریت سفر کاری بیش از 50 کیلومتر می باشد آیا کارفرما میتواند از پرداخت فوق العاده ماموریت بیش از 50 کیلومتر خوداری کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. حق ماموریت دارای دو شرط است که در مقاله بیان شده. اگر هریک از شروط وجود داشته باشد کارفرما طبق قانون باید آن را پرداخت نماید.

 3. ابراهیم

  با سلام من راننده شرکت هستم توافق کردیم که حق ماموریت بگیرم اگر من ماموریتم تو۵ ساعت تموم بشه و به شرکت برگشتم باید تا اتمام ۷.۲۰ دقیقه توی شرکت کار کنم یا میتونم برم شرکت خصوصی هم هست دولتی نیست و اگر اضافه تر از ۷.۲۰ طول کشید باید به من اضافه کاری بدهند قانون کار در این مورد به من چی میگه

  1. سپیدار سیستم

   سلام. شروط حق ماموریت در مقاله برای شما ذکر شده و مابقی به توافق شما بستگی دارد.

 4. محمود

  با سلام ..من دو سال در خارج از کارگاه اصلی با فاصله بیشتر از ۵۰ کیلومتر کارکردم ..و ماه اول ماموریت در فیش حقوقی من طبق قوانین امور اداری کارگاه قید شده بود ولی در ماه‌های بعد بدستور مسئول مستقیم من قطع شد آیا این کار مسئول من غیرقانونی است .‌.در صورتیکه کارکرد ماهیانه از کارگاه های مختلف با اسم کارگاه ها ها و امضای مسئول امور اداری آن کارگاه دارم و یک نامه کلی از امور اداری کارگاه مرکزی مربوط به تائید مامور به خدمت در کارگاههای مختلف دارم ….آیا می توانم اقدام قانونی انجام دهم ..سپاس

  1. سپیدار سیستم

   سلام. بله. با توجه به موضوع شما، نیاز است تا با یک مشاور قانون کار مشاوره کنید.

   1. معین

    سلام
    آیا ماموریت در مناطق محروم و یا شرایط سخت وجود دارد؟
    توضیح میفرمایید

    1. سپیدار سیستم

     سلام. درقانون وجهی به‌عنوان سختی کار وجود ندارد؛ اما چنانچه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد، فوق العاده سختی کار با توجه به ماهیت شغل یا محیط کار پرداخت می‌گردد.

 5. علی

  سلام
  در مورد حق ماموریت کارمندان دولت توضیح دهید!
  آیا غذای ماموریت برای کارمندان دولت لحاظ شده است؟
  ممنون

  1. سپیدار سیستم

   سلام. به دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق مأموریت روزانه کارمندان و کارکنان اعزامی دولت مراجعه کنید .

 6. سامان

  با سلام و احترام
  آیا به کارگران اعزامی، اضافه کاری و یا شب کاری در ماموریت تعلق میگیرد
  اگر بله در صورتی که رفت و برگشت به ماموریت در ساعات غیر کاری انجام پذیرد شامل اضافه کاری میشود؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. اجبار کارفرما به پرداخت فوق العاده اضافه کاری به کارگری که به مأموریت اعزام می شود و در زمان مأموریت بنابر ماهیت موضوع مأموریت بیش از ساعات عادی کارگاه اشتغال بکار دارد، اصولا با عنایت به عدم نظارت کارفرما بر کار کارگر و ساعات کار او و نیز توجه به مسئله ارجاعی بودن کار اضافی به کارگر، فاقد مستند قانونی است مگر اینکه در این باره در کارگاه عرفی موجود بوده و یا این که طرفین در خصوص پرداخت اضافه کاری بیش از انجام مأموریت به توافق رسیده و یا انجام وظیفه کارگر در کارگاه محل مأموریت به نحوی باشد که کارفرما بر ساعات کار وی نظارت داشته و کار اضافی مستقیما از سوی کارفرما و یا نماینده وی به کارگر مامور ارجاع شده باشد.

 7. پارسا

  سلام
  در خصوص حق ماموریت خارج از کشور هم میشه توضیح بدید؟
  مبنای حق ماموریت چگونه محاسبه می شود؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. شرکت دولتی است یا خصوصی معلوم نیست؟
   دوست گرامی در ابتدا باید بدانید که کارگران مشمول قانون کار می باشند و کارمندان دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان دولتی . ونیز اینکه محاسبه حق ماموریت هر کدام با استناد به قوانین جاری در قانون کار و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی میگردد

 8. حسین

  سلام .بنده خونم مارلیک هست و محل کارم قزوین.تقریبا 120 الی 130 کیلومتر میرفتم قزوین و همین مقدار برمیگشتم.
  میخواستم بدونم آیا من شامل حق ماموریت میشم یا که نه؟سرویس هم داشتم

  1. سپیدار سیستم

   با سلام و احترام.
   طبق تبصره ماده 46 قانون کار ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید . در زمانی که یکی از این دو مورد رعایت شود زمان ماموریت لحاظ خواهد شد

   1. رضا رنجبر

    سلام
    آیا کارفرما میتواند حق ماموریت بیش از پنجاه کیلومتر را پرداخت نکند؟؟؟؟

    1. سپیدار سیستم

     سلام. حق ماموریت شامل دو شرط است که باید به فرد پرداخت شود: حداقل 50 کیلومتر از محل اصلی کارگاه، کارخانه یا شرکت دور شود یا حداقل یک شب در محل ماموریت اقامت داشته باشد

 9. مجتبی محمدی

  سلام من از محل کارم (زنجان)به مدت هفده ماه به بیجار منتقل شدم وفقط هفته ای یکبار به خانه ام در زنجان برمیگشتم و در این مدت هیچ کمک هزینه ای دریافت نکردم میخواستم بدونم حق ماموریت به من تعلق میگیره؟وآیا مدارکی لازمه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سپیدار سیستم

   سلام. حق ماموریت شامل دو شرط است که باید به فرد پرداخت شود: حداقل 50 کیلومتر از محل اصلی کارگاه، کارخانه یا شرکت دور شود یا حداقل یک شب در محل ماموریت اقامت داشته باشد

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *