حداقل حقوق وزارت کار

حقوق اداره کار 1403 چقدر است؟ جدول حداقل حقوق وزارت کار 1403


حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با افزایش 35.3 درصدی به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. بر اساس آخرین اخبار می‌توان به موارد زیر درباره حقوق سال 1403 اشاره کرد:

 • حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان افزایش یافت.
 • بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت.
 • حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.
 • حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.

بنابراین حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند از ۸میلیون و ۵۰۹ هزار تومان امسال به ۱۱ میلیون ۶۰۹ هزار تومان افزایش یافت.

دستمزد سایر سطوح کارگری ۲۲ درصد به اضافه ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.

بر اساس جدول حقوق و دستمزد 1403، حداقل دستمزد روزانه برای کارگران و کارمندان به 2,388,728 ریال افزایش خواهد یافت. همچنین حداقل حقوق ماهانه بدون در نظر گرفتن سایر مزایا 71,661,840 ریال خواهد بود.

حقوق اداره کار 1403 چقدر است؟

طبق بررسی‌های لایحه بودجه سال 1403، افزایش حقوق کارمندان 35.3 درصد اعلام شده وبنابراین حداقل حقوق اداره کار برای کارمندان 111,070,000ریال خواهد بود.


جدول حقوق کارگران در سال 1403 + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه 1401، 1402 و 1403)

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 1403 مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوقسال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال)سال 1403 (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه1,393,2501,769,4282,388,728
حداقل دستمزد ماهانه41,797,50053,082,84071,661,840
مزد هر ساعت کاری190,074241,286325,888
مزد هر ساعت اضافه کاری266,103337,800469.607
حق مسکن6,500,0009,000,0009,000,000
بن خواربار8,500,00011,000,00014,000,000
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار)2,100,0002,100,0002,100,000
حق اولاد (یک فرزند)4,179,7505,308,2847,166,184
حق اولاد (دو فرزند)8,359,50010,616,56814,332,368
حق تاهل5,000,000
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)58,897,50073,082,84099,661,840
حداقل حقوق با یک فرزند63,077,25080,491,124108,928,024
حداقل حقوق با دو فرزند67,257,00085,799,408116,094,208

جدول حقوق و مزایای روزانه و ماهانه حقوق‌بگیران سال 1403

در این جدول، میزان حقوق و سایر مزایای کارمندان را به شکل روزانه و ماهانه برای شما توضیح دادیم.

ردیفشرحروزانه (ریال)ماهیانه (ریال)
1حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز2,388,72871,661,840
2کمک هزینه اقلام مصرفی466,666 14,000,000
3حق مسکن300,0009,000,000
4حق اولاد (برای هر فرزند)238,8727,166,184
5پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)70,0002,100,000
6مجموعه دریافتی افراد مجرد بدون سابقه کار   2.923.313 94,661,840

جدول ریز حقوق و دستمزد 1403 قانون کار (ماه‌های 30 و 31 روز)

با توجه به اینکه برخی از ماه‌ها 30 روز و برخی دیگر 31 روز دارند، در این قسمت تمامی جزئیات حقوق و دستمزد کارمندان را به تفکیک 30 روز و 31 روز توضیح دادیم. حق تاهل به عنوان حقی که برای اولین بار به کارمندان پرداخت می‌شود، 500 هزارتومان است و به کارمندان زن و مرد متاهل پرداخت می‌شود.

عنوانمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روزمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
مزد 1403 قانون کار (روزانه)2,388,7282,388,728
حقوق 1403 قانون کار (ماهانه)71,661,84074,050,568
بن کارگر 1403 قانون کار14,000,00014,000,000
حق مسکن 1403 قانون کار9,000,0009,000,000
حق تاهل 14035,000,0005,000,000
حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد 1403)7,166,1847,166,184
حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد 1403)14,332,36814,332,368
مزد هر ساعت کار عادی325,888325,888
پایه سنوات 1403 برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)2,100,000 2,170,000
عیدی سال 1403 (حداقل)143,323,680   143,323,680  
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 1403456,237456,237

محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل را به سپیدار بسپارید

ثبت اطلاعات و محاسبه حقوق کارکنان

تهیه دیسکت‌های قانونی بیمه و مالیات

تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق

اتصال به سیستم ورود و خروج کارکنان

تهیه دیسکت پرداخت حقوق برای تمامی بانک‌ها

جدول حق بیمه کارگری سال 1403

جدول حق بیمه هم برای مشخص شدن سهم بیمه کارگر و کارفرما در شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال است.

عنوانماهیانه ۳۱ روزماهیانه ۳۰ روز
مبلغ حداقل دستمزد۷۴.۰۵۰.۵۶۸۷۱.۶۶۱.۸۴۰
حق خوار و بار۱۴.۰۰۰.۰۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد)۱۹.۴۱۰.۱۱۳۱۸.۹۳۲.۳۶۸
بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد)۲.۹.۱۱.۵۱۷۲.۸۳۹.۸۵۵
جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد)۲۲.۳۲۱.۶۳۰۲۱.۷۷۲.۲۲۳
بیمه سهم کارگر (۷ درصد)۶.۷۹۳.۵۴۰۶.۶۲۶.۳۲۹
جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد)۲۹.۱۱۵.۱۷۰۲۸.۳۹۸.۵۵۲

حقوق وزارت کار 1403 برای افراد دارای مدرک دیپلم چقدر است؟

به نظر می‌رسد که مدرک تحصیلی نباید تاثیری در میزان حقوق دریافتی داشته باشد و تمام کارگران باید مبلغ 71,661,840 ریال یعنی حداقل حقوق وزارت کار 1403 را دریافت کنند. با این حال در برخی از شرکت‌ها با توجه به قوانین شرکت و طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس مدرک تحصیلی تعیین می شود و ساختار و مقدار مشخصی ندارد.

افزایش حقوق سربازان در سال 1403 چقدر است؟

حداقل حقوق سرباز مجرد در سال آینده ۶۰ درصد دریافتی پایور باشد یعنی نزدیک ۶ میلیون تومان در مناطق غیر عملیاتی و ۷.۵ میلیون تومان در مناطق عملیاتی. همچنین حداقل حقوق سرباز متاهل در مناطق عملیاتی در سال آینده ۹ میلیون تومان تعیین شد. حقوق‌های جدید سربازان از فروردین ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.

در اجرای ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد دریافتی حداقل دریافتی پایور است.

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان 1403 چقدر است؟

حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

جدول مالیات حقوق 1403

بر اساس لایحه بودجه 1403، افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از 12 میلیون تومان است، از پرداخت مالیات معاف هستند. به این ترتیب افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، مبلغی به عنوان مالیات حقوق پرداخت نخواهند کرد. بنابراین نرخ مالیات بر حقوق 1403 به صورت پلکانی محاسبه و کسر خواهد شد:

نسبت به مازاد 120.000.000 ریال تا 165.000.000 ریال%۱۰
نسبت به مازاد 165.000.000 ریال تا 270.000.000 ریال %۱۵
نسبت به مازاد 270.000.000 ریال تا 400.000.000 ریال %۲۰
400.000.000 ریال به بالا %۳۰

نرخ سالانه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال 1403 چقدر است؟

نسبت به مازاد (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال10%
نسبت به مازاد (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال15%
نسبت به مازاد (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال20%
نسبت به (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا30%

آیا افزایش حقوق به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟

افراد زیادی به دلیل از دست دادن شغل خود مجبور به تامین معیشت از طریق بیمه بیکاری هستند. با منتشر شدن خبر افزایش حقوق 35 درصدی برای کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این سوال برای کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند به وجود آمده که بیمه بیکاری در سال 1403 چقدر افزایش می‌یابد؟ بر اساس قانون کار، بیمه بیکاری برابر با 55 درصد حقوق پایه است. در صورتی که افزایش سالانه حقوق از 55 درصد بیشتر باشد، افزایش سالانه حقوق به بیمه بیکاری نیز تعلق می‌گیرد.

پایه حقوق

حداقل دستمزد چیست؟ توسط چه مرجعی تعیین می‌شود؟

قبل از اینکه با فرایند نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران آشنا شویم، بهتر است تعریف حداقل دستمزد را بررسی کنیم. بر اساس تعریفی که سازمان بین المللی کار ارائه داده است، حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی آن را کاهش دهد. پرداخت حداقل دستمزد توسط قانون کار تضمین شده است و باید کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصادی بدهد.

در نتیجه، حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد و حداقل هزینه‌های زندگی کارگر را تأمین کند. با توجه به تغییرات مداوم شرایط اقتصادی، شورای عالی کار به عنوان متولی تعیین حداقل دستمزد کارگران، هر ساله مبلغ حداقل حقوق کارگران را اعلام می‌کند. بعد از تعیین حداقل حقوق کارگران، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارفرمایان با استفاده از نرم افزار مالی می‌توانند حقوق کارگران خود را محاسبه و در موعد مقرر به آن‌ها پرداخت کنند.

شورای عالی کار چگونه حداقل دستمزد را مشخص می‌کند؟

شورای عالی کار، متشکل از اعضای مختلفی است که با همکاری یکدیگر بر طبق قانون کار و شرایط اقتصادی کشور در مورد حداقل دستمزد کارگران تصمیم گیری می‌کنند. برای اینکه حقوق متقابل کارگران و کارفرمایان رعایت شود و مبلغ اعلامی توسط شورای عالی کار متناسب با شرایط اقتصادی باشد، اعضای مختلفی در این شورا فعالیت می‌کنند.

به جز وزیر کار و امور اجتماعی، سایر اعضای این شورا در دوره‌های دوساله انتخاب می‌شوند. کارکرد شورا به گونه‌ای است که نمایندگانی از همه طرف‌ها در آن حضور داشته باشند و در نتیجه تبعیت از تصمیم گیری‌های آن طبق قانون برای کارفرمایان و کارگران الزام آور است. کارفرمایان با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد و براساس حداقل حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار، باید دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند. در ماده 41 قانون کار، وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد است و آن را محدود به زمان خاصی نکرده است. به این ترتیب اگر شرایط اقتصادی کشور دست خوش تغییرات شدیدی شود که نیاز به تعیین مجدد حداقل دستمزد باشد، شورای عالی کار باید در طول سال در میزان حداقل حقوق‌ها تجدید نظر کند.

محاسبه حداقل دستمزد کارگران در سال 1401

حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 چقدر است؟

بر اساس اعلام شورای کار، حداقل دستمزد روزانه 1403 برابر با 2,388,728 ریال است. به این ترتیب حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال 1403 برابر با 71,661,840 ریال است. البته پایه سنوات ماهیانه، حق اولاد و بن کارگری سال 1403 نیز افزایش پیدا کرده است و حق مسکن بدون تغییر باقی ماند. تمامی این موارد در فیش حقوقی کارمندان قابل مشاهده است. به این ترتیب کارگران متأهل و دارای سابقه کار نیز حقوق بیشتری نسبت به سال‌های قبل دریافت می‌کنند. مطابق ماده 68 قانون تامین اجتماعی، یکی از شرایط پرداخت حق اولاد آن است که بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 720 روز کاری را داشته باشد.

در جدول زیر حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 قابل مشاهده است:

شرح

مبلغ

حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال 1403


71,661,840

حداقل دستمزد روزانه 1403

2,388,728

بن کارگری

14.000.000

حق مسکن

9.000.000

حق اولاد

7.166.000

پایه سنوات ( ماهیانه)

2.100.000

برای مشاهده مبلغ عیدی کارگران در سال جدید نیز می‌توانید به صفحه مربوط به جدول عیدی کارگران در وبلاگ سپیدار سیستم مراجعه کنید.

آخرین اخبار حقوق 1403 ؛ این صفحه همیشه به روز است

در همین صفحه همیشه می‌توانید اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1403 و جدول حقوق کارگران 1403 را مشاهده بفرمایید. برای مدیریت حقوق دستمزد سال 1403 پرسنل خود می‌توانید از نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد سپیدار سیستم استفاده کنید. سپیدار سیستم با ارائه یک بستر یکپارچه از انواع نرم‌افزارهای حسابداری، همراه واحد مالی و حسابداری شما است.

سوالات متداول

 • افزایش حقوق 1403 چند درصد تعیین شده است؟

حقوق پایه در سال 1403 به میزان 35 درصد افزایش یافته است.

 • پایه یا حداقل حقوق سال 1403 چقدر است؟

حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال 1403 برابر با 71,661,840 ریال است.

 

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 513 میانگین: 3.3]


455 دیدگاه برای ”حقوق اداره کار 1403 چقدر است؟ جدول حداقل حقوق وزارت کار 1403

 1. علی

  والاالآن اردیبهشت ۱۴۰۳هستش!!اون افزایش حقوق ۳۵٫۳درصدهنوزتوشهرداری مشهداعمال نشده!!!
  اما۴۶درصدافزایش تعرفه پزشکی،همون روزی که اعلام کردن!اعمال شد!!!!
  آخه منه رفتگربدبخت یه آزمایش هسته ای واسم نوشتن،رفتم آزمایش گاه میگن۲٫۵۰۰٫۰۰۰ت واریزکن،آخه ازکجابیارم باحقوق ماهیانه۹٫۸۰۰٫۰۰۰فقط اجاره خونه هاامسال نصبت به پارسال ۱تومن تغیرداشته!!

 2. فرشاد

  یعنی کارگری با مثلا ۱۵ سال سابقه بیمه در جاهای مختلف اگر ب شرکت جدیدی وارد شود پایه سنوات براش محاسبه نمیشه؟؟خوب چرا؟؟چرا باید شخصی با ۱۵ سال تجربه سنوات نگیره اما شخصی ک یک سال در اون شرکت مشغول بوده بگیره؟؟؟مطمعناً اون سابقه روی کارش تاثیر مثبتی داره و چیزهای بیشتری بلده. لطفا این قانون رو بررسی کنید

 3. ناشناس

  سلام
  ببخشین پایه سنوات که روزانه ۷هزارتومانه چطوریه؟
  همون سنوات یکساله یا غیر از سنوات اینم تعلق میگیره؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. برابر با ماده 2۴ قانون کار کارفرما مکلف است به کارگری که یک سال و یا بیشتر به کار اشتغال داشته به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.
   در مصوبات بعدی این مزایا به تمام کارگران با سابقه بیشتر و یا کمتر از یک سال نیز تعمیم یافت. پایه سنوات به مبلغ ۷0.000 ریال روزانه می باشد که در مصوبه شورای عالی کار هر ساله تعین می شود و به افرادی پرداخت می گردد که در یک موسسه بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند.

 4. Negin

  سلام ببخشید رقم پایه سنوات روزانه ۷۰،۰۰۰ ریال و مبلغ ثابت افزایش حقوق روزانه ۲۳۰،۰۲۶ ریال به مبلغ دستمزد روزانه اضافه میشه دیگه درسته؟
  یعنی مبلغ دستمزد روزانه امسال (برای کارمندان با بیشتر از یکسال سابقه کار در شرکت) میشه:
  آخرین دستمزد روزانه پارسال ۱۴۰۲ ضربدر ۱/۲۲
  به علاوه ۲۳،۰۲۶ به علاوه ۷۰،۰۰۰

  مزایای ماهانه هم که جدا به مبلغ اضافه میشه و میشه جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول

  1. Unknow

   سلام وقت بخیر، ممنون بابت مطالب کاملی که نوشتین

   کی مصوبه جدید و حقوق جدید قراره بر روی حقوق کارگران اعمال بشه ؟

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *