نرم افزار حسابداری
پایه حقوق تامین اجتماعی

حقوق سال 1401؛ چشم امید کارمندان به سال جدید


همیشه و در انتهای سال، اخبار و گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص حقوق وزارت کار سال بعد، یعنی حداقل حقوق 1401 منتشر می‌شود. با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، در مقطعی قرار داریم که بیش از همیشه درباره حداقل حقوق قانون کار 1401 سوال و ابهام وجود دارد. دغدغه‌های معیشتی و وضع نامناسب اقتصادی در کنار صدمات ناشی از ویروس کرونا به کسب و کارها، اوضاع را در مورد حقوق پایه وزارت کار پیچیده‌تر کرده است. در این مقاله بر اساس آخرین اخبار و گمانه‌زنی‌ها به بررسی پایه حقوق وزارت کار 1401 می‌پردازیم.

افزایش حقوق ۱۴۰۱ اعلام شد! (۱۹ اسفند)

موضوع حداقل حقوق کارگران از جمله موضوعات چالش‌برانگیزی است که معمولا در روزهای پایانی سال در مورد آن صحبت و تصمیم‌گیری می‌شود. آخرین اخباری که در مورد افزایش حداقل حقوق از جلسه شورایعالی اعلام شده است، این است که به نتایج خیلی خوبی در یک جلسه چالش‌برانگیز و طولانی دست پیدا کرده‌اند.

در این زمینه علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در تحلیل این نتیجه می‌گوید: “با افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد و افزایش ۵۳.۵ درصدی کل دریافتی کارگران، دستمزد برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره که مبنای محاسبات ما قرار دارد، به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید؛ افزایش ریالی دستمزد خانوار متوسط، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بود”. این موضوع پس از یک جلسه چهارده ساعته شورایعالی اعلام شده است و افزایش مزد و مزایای مزدی کارگران مشخص شده است.

وی همچنین در ادامه اطلاعات تکمیلی را در مورد بن کارگری و سنوات اعلام کرد و گفت: علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد کارگران، بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید. سنوات ماهانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد. کارگری که اصلاً سابقه ندارد و فاقد اولاد است و تازه پا به کارگاه گذاشته، ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی ماهانه خواهد داشت.

همچنین آقای خدایی در ادامه توضیحاتی را در مورد روند جلسه ارائه نمودند و توضیح دادند: یک جلسه چهارده‌ساعته و بسیار طولانی داشتیم؛ نشست پرچالشی بود؛ دولت تقریباً دخالت چندانی نداشت و اصل چانه زنی، بین گروه کارگری و کارفرمایی بود و بعد از ساعت‌های طولانی توانستیم به این نتیجه دست پیدا کنیم.

در ادامه خبرنگاران سئوالات بسیاری را از ایشان پرسیدند و در ارتباط با نتیجه جلسه جلسه نیز اظهار کردند:

” جلسه سختی بود، از نتیجه رضایت نسبی داریم؛ هرچند عدد نهایی با سبد معیشت محاسبه شده تفاوت دارد و نمی‌توانیم بگوییم تامین کننده تمام نیازهای خانواده‌های کارگری هست؛ با این حال، توانستیم بخش زیادی از قدرت خرید از دست رفته کارگران را جبران کنیم؛ فاصله سبد معیشت سال قبل و سبد معیشت امسال، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در ارتباط با دریافتی یک خانوار متوسط، بخش زیادی از این افزایش هزینه‌های زندگی جبران شد.”

درخواست دموی نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد

کارشناسان متخصص سپیدار جهت ارائه مشاوره رایگان خرید نرم افزار سپیدار به شما آماده هستند. لطفا فرم زیر را برای کسب اطلاعات بیشتر تکمیل فرمایید.جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران سال ۱۴۰۱

ردیفشرحروزانه (ریال)ماهیانه (ریال)
1حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز۱,۳۹۳,۲۵۰;۴۱,۷۹۷,۵۰۰
2بن کارگری۲۸۳,۳۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰
3حق مسکن۲۱۶,۶۶۶۶,۵۰۰,۰۰۰
4حق اولاد (برای هر فرزند)۱۳۹,۳۲۵۴,۱۷۹,۷۵۰
5پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
6مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه۱۷۱,۷۲۲۵,۱۵۱,۶۶۰

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ قانون کار

ردیفعنوانمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روزمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
1مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه)۱,۳۹۳,۲۵۰۱,۳۹۳,۲۵۰
2حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه)۴۱,۷۹۷,۵۰۰۴۳,۱۹۰,۷۵۰
3بن کارگری ۱۴۰۱ قانون کار۸,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
4حق مسکن ۱۴۰۱ قانون کار۶,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
5حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۱)۴,۱۷۹,۷۵۰۴,۱۷۹,۷۵۰
6حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۱)۸,۳۵۹,۵۰۰۸,۳۵۹,۵۰۰
7حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۱)۱۲,۵۳۹,۲۵۰۱۲,۵۳۹,۲۵۰
8مزد هر ساعت کار عادی۱۹۰,۰۷۴۱۹۰,۰۷۴
9پایه سنوات ۱۴۰۱ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰
10عیدی سال ۱۴۰۱ (حداقل)۸۳,۵۹۵,۰۰۰۸۳,۵۹۵,۰۰۰
11سنوات سال ۱۴۰۱ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۱۷۰,۰۰۰
12فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۱۲۶۶,۱۰۳۲۶۶,۱۰۳
13فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۱مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاریمزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
14فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۱مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاریمزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
15فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۱۶,۲۶۹,۶۲۵۶,۴۷۸,۶۱۲
16فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۱۴,۱۷۹,۷۵۰۴,۳۱۹,۰۷۵
17فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۱۹,۴۰۴,۴۳۷۹,۷۱۷,۹۱۸

جدول حقوق کارگران در سال 1401 + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1401 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1401 را در جدول جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 1401 مشخص کرده‌ایم:

اقلام حقوقسال ۹۹ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه۶۳۶,۸۰۹۸۸۵,۱۶۵۱,۳۹۳,۲۵۰
حداقل دستمزد ماهانه۱۹,۱۰۴,۲۷۰۲۶,۵۵۴,۹۵۰۴۱,۷۹۷,۵۰۰
مزد هر ساعت کاری۸۶,۸۳۷۱۲۰,۷۵۹۱۹۰,۰۷۴
مزد هر ساعت اضافه کاری۱۲۵,۷۱۰۱۶۹,۰۶۳۲۶۶,۱۰۳
حق مسکن۳,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
بن خواربار۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
حق سنواتحق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۱)۱۲,۵۳۹,۲۵۰۱۲,۵۳۹,۲۵۰
حق اولاد (یک فرزند)۱,۹۱۰,۰۴۲۲,۶۵۵,۴۹۵۴,۱۷۹,۷۵۰
حق اولاد (دو فرزند)۳,۸۲۰,۸۵۰۵,۳۱۰,۹۹۰۸,۳۵۹,۵۰۰
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)۲۶,۱۰۴,۲۷۰۳۸,۴۵۴,۹۵۰۵۸,۸۹۷,۵۰۰
حداقل حقوق با یک فرزند۲۷,۰۱۴,۶۹۰۳۹,۷۱۰,۴۱۵۶۳,۰۷۷,۲۵۰
حداقل حقوق با دو فرزند۲۸,۹۲۵,۱۱۰۴۲,۳۶۵,۹۱۰۶۷,۲۵۷,۰۰۰

جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۱

عنوانشش ماه اول (بر مبنای ریال)شش ماه دوم (بر مبنای ریال)
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱۱.۳۹۳.۲۵۰۱.۳۹۳.۲۵۰
تعداد روزهای ماه3130
جمع دستمزد ماهانه۴۳,۱۹۰,۷۵۰۴۱,۷۹۷,۵۰۰
مزایای ماهانه بن کارگری۸,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
حق مسکن۶,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول۵۸,۱۹۰,۷۵۰۵۶,۷۹۷,۵۰۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد)۱۳,۳۸۳,۸۷۲۱۳,۰۶۳,۴۲۵
سهم کارگر (۷ درصد)۴,۰۷۳,۳۵۲۳,۹۷۵,۸۲۵
مجموع حق بیمه۱۷,۴۵۷,۲۲۵۱۷,۰۳۹,۲۵۰

نحوه تعیین حقوق وزارت کار در بخش خصوصی و دولتی + آشنایی با فرایند تعیین حقوق پایه وزارت کار

برای تعیین حداقل حقوق در بخش خصوصی و دولتی دو فرآیند کاملا مجزا طی می‌شود. در بخش دولتی این مجلسی‌ها و دولتی‌ها هستند که باید سر حداقل حقوق به توافق برسند. البته این توافق بایستی توسط شواری نگهبان هم تاییده شده و سپس دولت آن را اجرایی کند.

فرآیند تعیین حداقل حقوق (پایه حقوق) در بودجه مشخص می‌شود. در حقیقت دولت با ارائه لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای افزایش میزان حقوق اداره کار به مجلس ارائه می‌کند. در کمیسیون‌های تخصصی و هنگام تصویب بودجه، این مبلغ (دستمزد سال) مورد چانه زنی نمایندگان دولت و مجلس قرار می‌گیرد. در نهایت مبلغ توافق شده به عنوان حداقل حقوق 1401 بر اساس نرخ تورم و قدرت خرید افراد تعیین و اجرایی می‌شود.

حقوق قانون کار چقدر است

شواری عالی کار؛ تعیین حداقل حقوق سال 1401 بخش خصوصی

در تعیین حداقل حقوق بخش خصوصی، شورای عالی کار مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده است. پیش از پایان سال و در جلسات متعددی که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود، بحث و گفتگوی طولانی درباره حداقل حقوق قانون کار و دستمزد سال جدید صورت می‌گیرد. جلساتی جنجالی و عموما طولانی که هر گروه سعی می‌کند، منافع افراد خود را در نظر بگیرد.

در این جلسات در خصوص شرایط اقتصادی و اجتماعی، نرخ تورم، قدرت خرید و همچنین میزان افزایش حقوق پایه سال 1400 ربحث و تبادل نظر می‌شود. در انتها معمولا بر سر یک نرخ مشخص برای افزایش پایه حقوق وزارت کار و مزایای سال گذشته تصمیم‌گیری می‌شود. برای مثال مصوب می‌شود که حداقل حقوق کارگر سال جاری نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش پیدا کند.

پرداخت این عدد برای تمامی کارفرمایان الزامی و تخطی از آن غیرقانونی است. البته کارفرمایان می‌توانند بنا به شرایط خود و قرارداد همکاری خود، مبلغ بیشتری را به عنوان حقوق امسال کارگران پرداخت کنند. این حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌ها و کسورات اشخاص در سیستم‌ها و نرم افزار حسابداری شرکت‌ها ثبت و فرآیند پرداخت حقوق سال جاری شفاف و مشخص می‌شود.

حقوق طبق قانون کار

حداقل دستمزد کارکنان کشوری و لشکری و میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1401

بر طبق گزارش خبرگزاری تسنیم و بر اساس جلسات برگزار شده، دولت موظف شده که حقوق کارکنان خود را 25 درصد افزایش داده و به این ترتیب پایه حقوق وزارت کار و حداقل حقوق کارکنان در سال 1400، 3 میلیون و 500 هزارتومان خواهد بود.

پایه حقوق امسال کارگران بیمه شده بخش خصوصی چقدر است؟

شوری عالی کار هم بالاخره در طی جلسات خود به نتیجه نهایی رسیده است. این شورا هم بر روی مبلغ 25 درصدی برای افزایش حقوق توافق کرده است. به عبارت دیگر درصد افزایش حقوق اداره کار 1401 و حداقل حقوق کارکنان بیمه شده در سال جاری 3 میلیون و 500 هزارتومان (پایه حقوق کارگران در سال 1401) است. به این ترتیب تفاوتی میان پایه حقوق کارگران بخش خصوصی و دولتی در میزان دریافتی وجود ندارد. پرداخت حداقل حقوق کارگران در سال 1401 از سمت شرکت‌ها الزامی است و در صورت عدم پرداخت پایه حقوق قانون کار به معنی سرپیجی از قوانین مالیاتی شرکت ها و قوانین حقوق و دستمزد خواهد بود. مساله‌ای که باعث ورود دستگاه‌ها نظارتی و شناسایی متخلفان می‌شود.

جدول حداقل دستمزد کارگران

افزایش حقوق کارگران تامین اجتماعی

با نزدیک شدن به پایان سال بدون شک مهم‌ترین خبر اقتصادی که همه کارگران دنبال می‌کنند خبر مربوط به افزایش حقوق است. جلسات متعددی بین نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان با وساطت وزارت کار برگزار می‌شود و در نهایت بر اساس توافق طرفین میزان افزایش حقوق مشخص خواهد شد.

افزایش حقوق کارگران تامین اجتماعی امسال تفاوت‌های زیادی با سال‌های گذشته دارد. بر اساس گزارش همشهری آنلاین، کارفرمایان بر اساس ماده 41 قانون کار خواستار تعیین مزد به صورت منطقه‌ای هستند. اما با توجه به خواسته نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران اعلان کرده که پیش شرط تعیین مزد به صورت منطقه‌ای این است که افزایش حقوق‌ها به مقداری باشد که حداقل معیشت خانوار را تعیین کند.

معاون روابط کار وزارت کار این احتمال را مطرح کرده که مزد کارگران در جلسه روز 21 اسفند مشخص شود. دو مسئله تعیین حقوق وزارت کار را برای امسال دشوار کرده است. از یک طرف به باور عده‌ای، افزایش حقوق کارگران به میزان سبد معیشتی خانوار که حدود 9 میلیون تومان تعیین شده است باعث افزایش تورم در سال آینده می‌شود و از طرف دیگر افزایش حقوق کارگران به میزان 40 درصد که در سال‌های گذشته هم عموماً اتفاق می‌افتاده باعث کوچک‌تر شدن سفره کارگران و عقب افتادن از تامین حداقل‌های معیشتی برای این گروه خواهد شد.

همه این موضوعات حساسیت جلسه امسال شورای عالی کار برای افزایش حقوق اداره کار یا همان حقوق وزارت کار را بالا برده است. دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید.

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت؛ به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.

معاف مالیاتی حقوق سال 1401 چقدر خواهد بود؟

بر اساس مصوبه مجلس، افرادی که پایین‌تر از 4 میلیون در ماه حقوق دریافت کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند. به این ترتیب افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، مبلغی به عنوان مالیات حقوق پرداخت نخواهند کرد. افرادی که هم بالای 4 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند، میزان مالیاتشان به صورت پلکانی محاسبه و کسر خواهد شد:

 • تا یک و نیم برابر مشمول مالیات سالانه %۱۰
 • نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر مشمول مالیات سالانه %۱۵
 • نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه %۲۰
 • نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات %۲۵

اگر آشنایی در خصوص حسابرسی بیمه ندارید، پیشنهاد می‌کنیم با مطالعه آخرین اخبار در حوزه حسابرسی بیمه با اخبار و اطلاعات این حوزه آشنا شوید.

آیا افزایش حقوق به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟

افراد زیادی به دلیل از دست دادن شغل خود مجبور به تامین معیشت از طریق بیمه بیکاری هستند. با منتشر شدن خبر افزایش حقوق 57 درصدی در انتهای سال گذشته برای کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این سوال برای کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند به وجود آمده که بیمه بیکاری در سال 1401 چقدر افزایش می‌یابد؟ بر اساس قانون کار، بیمه بیکاری برابر با 55 درصد حقوق پایه است. در صورتی که افزایش سالانه حقوق از 55 درصد بیشتر باشد آن‌وقت افزایش سالانه حقوق به بیمه بیکاری نیز تعلق می‌گیرد.

بنابراین به دلیل اینکه افزایش حقوق برای سال 1401 بیش از 55 درصد بوده، امسال افزایش حقوق به بیمه بیکاری نیز تعلق خواهد گرفت.

پایه حقوق

آخرین اخبار حقوق 1401 ؛ این صفحه همیشه به روز است

در همین صفحه همیشه می‌توانید آخرین اخبار و میزان تغییرات پایه حقوق سال 1401 را مشاهده بفرمایید. برای مدیریت حقوق دستمزد سال 1401 پرسنل خود می‌توانید از نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد سپیدار سیستم استفاده کنید. سپیدار سیستم با ارائه یک بستر یکپارچه از انواع نرم‌افزارهای حسابداری، همراه واحد مالی و حسابداری شما است.


نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد.


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 152 میانگین: 3.1]


86 دیدگاه برای ”حقوق سال 1401؛ چشم امید کارمندان به سال جدید

 1. محمد

  سلام خسته نباشید
  من از نرم افزار حقوق دستمزد سپیدار استفاده میکنم
  میخاستم بدونم برای زدن حکم کارکنانم در سال۱۴۰۱ باید نرم افزار آپدیت کنم؟

 2. A.keshvari

  سلام ، سوال من این هست که تغییرات در حقوق ها ، البته در سال ۱۴۰۱ از چه ماهی اعمال میشه ؟ از فروردین یا اردیبهشت ؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام دوست عزیز
   از اردیبهشت
   مابقی حقوق فروردین، در اردیبهشت باید پرداخت شود

 3. M

  سلام. بعضی از شرکتها حقوق اضافه نمیکنند و مثل سال قبل میخوان حقوق بدن، بهشون میگی چرا با این تورم حقوق زیاد نمیکنید میگن دولت به ما بابت تورم پولی نمیده که ما به شما بدیم. خب این چه وضعشه، از اون طرف توی خبرها میگن حقوق افزایش پیدا کرده از این طرف توی شرکت میگن نه همونه که هست، خواستین بمونید نخواستین برید. خیلی ها هم دست از کار کشیدن و رفتن. دنیا دست کیه بلخره؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام دوست عزیز
   متاسفیم بابت شرایطی که دارید. امیدواریم که شرایط اقتصادی برای تمام مردم ایران بهتر شود.

 4. محمد

  سلام برای افرادی که بیشتر از اداره کار حقوق میگیرن تو شرکت خصوصی کار میکنن برای اون افراد چه قدر اضافه باید بشه قانونیش و مقبولش چند درصد افزایش حقوق؟

 5. امیر

  سلام
  در جدول حق بیمه کارگری 1401 توی ردیف دستمزد روزانه مبلغ مزد روزانه مثل اینکه یه مقدار اشتباه شده و مال سال قبل نوشته شده

 6. کارگران شرکتی

  با سلام لطفا حقوق کارگران و نیروهای شرکتی را خیلی بیشتر از کارمندان رسمی افزایش دهید . زیرا قبل از دولت روحانی حقوقها مساوی بود اما جناب روحانی دوبار در سال حقوق کارمندان (رسمی)دولت را افزایش داد که باعث شکاف زیاد بین کارمندان رسمی دولت و کارگران شد . درصورتیکه در صورت مساوی بودن حقوقها هم کارمندان رسمی دولت(خیلی بیشتر از حقوقشان مزایای دیگر دریافت می کنند )که کارگران و نیروهای شرکتی بی بهره اند

  1. سپیدار سیستم

   سلام دوست عزیز
   از اردیبهشت اعمال میشود
   اما مابقی حقوق فروردین در اردیبهشت باید پرداخت شود

 7. صادق

  سلام ، من دو سال سابقه ی بیمه دارم و یک فرزند دارم گویا تو خبرها خوندم که حداقل حقوق من ۶۳۰۰۰۰۰ تومان میشه ) البته فک کنم نزدیک ۴۰۰ هزار تومان باید حق بیمه پرداخت کنم که میمونه ۵۹۰۰۰۰، آیا باید ده درصد مالیات هم از این مبلغ کسر بشه یا خیر؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام وقت شما بخیر.
   طبق آنچه که در متن گفته شده است: با افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد و افزایش ۵۳.۵ درصدی کل دریافتی کارگران، دستمزد برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره که مبنای محاسبات ما قرار دارد، به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید؛ افزایش ریالی دستمزد خانوار متوسط، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بود”.

  2. نیما

   فرزند کمتر ، زندگی بهتر
   افزایش جمعیت جز آسیب به طبیعت و ستم به حیوانات زبان بسته سودی ندارد. جمعیت کره زمین به 9 میلیارد رسیده آیا باز هم به فکر تولید فرزند هستید؟

   1. سارا

    درود بر شما دقیقا همینه واقعا متاسفم برا افرادی که هنوز در فکر آوردن فرزند اون هم برا بار چندم هستند

 8. سعادت

  سلام وقت بخیر …این جدول حقوق و دستمزدی که گذاشتین چرا اینجوریه؟ تمامی اعداد و ارقامی که در جدول در سال 1401 درج کردین، مربوط به سال 1400 هست…. دستمزد روزانه سال 1400، مبلغ 885،165 ریاله …شما اینو در سال 1401 درج کردین….

  1. سپیدار سیستم

   سلام وقت شما بخیر.
   در حال حاضر اطلاعات جدول بر اساس قانون جدید حقوق وزارت کار، به روز شده است.

  1. سپیدار سیستم

   سلام وقت شما بخیر.
   در حال حاضر اطلاعات جدول بر اساس قانون جدید حقوق وزارت کار، به روز شده است.

 9. سهیل

  سلام خسته نباشید، حداقل دستمزد یک شاگرد/کارگر سوپرمارکت در سال ۱۴۰۱ چقدر هست ؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام وقت شما بخیر. رقم دقیق هنوز توسط مراجع رسمی اعلام نشده است. به محض انتشار اخبار صحیح، در همین صفحه اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

 10. محمد

  سلام دوستان روزی 11ساعت کار میکنم اونم جوشکاری در شرکت ،با اضافه کاری سه تا اولاد دریافتی میشه 5/100حالا 1500اجاره میدم پول قبضها 300میشه،من واقعا نمیدونم درد مو به کی بگم که خیلی وقتها نمیتونم خوراکی ساده برا بچه ام بخرم،،،من نمی بخشم اقایانی که مسؤل این وضعیت هستند،،بخدا مرگ بهتر تا زندگی در این زمانه،،،چه شب عیدی ،،برا ما قشر کارگر عیدی وجود ندارد

  1. سپیدار سیستم

   سلام دوست عزیز.
   امیدواریم که شرایط اقتصادی برای تمامی مردم بهتر شود.

 11. امیر

  سلام وزارت کارفرما طردارکارفرماهستش وکارگربایدتمام نداری ومشکلات رابدون بکشه خداوکیلی چرادولتهابفکرکارگروخانواده درعذابش نیستن قیمتهاچندبرابرولی حقوق کارگرفقط بخورنمیره وخانواده درحسرت نداریهاخدابه هممون رحم کنه

  1. سپیدار سیستم

   سلام. امیدواریم که شرایط اقتصادی برای تمام مردم ایران، بهتر شود.

   1. میرجلیلی

    سلام….خیلی تشکرازمسولین کشور….حقوق کارگران راطبق نرخ سال گذشته افزایش پیدا شد….نه طبق افزایش بی مورد….

  1. سپیدار سیستم

   عرض سلام و وقت بخیر. در حال حاضر اطلاعات جدول بر اساس اطلاعیه جدید حقوق وازت کار 1401 به روز شده است.

 12. محسن

  با سلام
  جدول مقایسه ای حقوق سال 1400 با سال 1401 اشتباه شده. فقط عنوان ستون را تغییر دادید (1400 و 1401) آیتم های حقوق 1401 که نوشتین، همان مبالغ 1400 هست. و آیتم های حقوق 1400، همان سال 1399 است.

  1. سپیدار سیستم

   سلام وقت شما بخیر. اطلاعات جدول مطابق با تغییرات حقوق 1401 به روز شده است.

 13. Hamed

  متاسفانه این حقوق های که میگیریم منصفانه نیست،البته بنده استاد کاری کار میکنم،کارگر حقوق کمتر از 8 یا 6 میلیون کمتر ارزش نداره،در دوره ای ما زندگی میکنیم،که ریالی کار میکنیم و دلاری خرج می‌کنیم،برای اینکه یک فرد عادی بتونه زندگی کنه و خیالش راحت بشه بدهکاری نداشته باشه،کارگر عادی ماهی 8 میلیون،استاد کار هم از 10 تا 15 میلیون باید درآمد داشته باشه ،ما در زمان گذشته زندگی نمی‌کنیم که حقوق ثابت نگه داشتن با مقدار بسیار ناچیز تغییر که تاثیری نداشته،الان پاتو میذاره مغازه حداقل صد تومن در روز عادی میره یعنی روزی هشتاد دربیاری بازم 20 تومن بدهکار میشی ،این یعنی ضرر

 14. محمد

  سلام. الان یک کارگر ساده حقوقش چقدره به همه حق مسکن و فلان… یعنی اخر ماه چقدر دستشو میگیره لطفا هم رسمی یا قرار دادی شرکتی اینها رو توضیح میدین لطفا ممنونم

 15. امیری

  سلام وقت بخیر این دوستانی که میفرمایند کارفرما حق مسکن و خواروبار نمیده اگر ساکن محدوده قرچک پیشوا ورامین هستید برای کار تماس بگیرید حقوق وزارت کاری هست 02136424081

 16. طناز

  سلام
  الان یه سوال پیش میاد. اینکه الان حقوق و دستمزد مثلا مرداد را باید بر اساس آخرین مصوبه محاسبه کنیم، ولی در مورد ماه های پیش از مصوبه نهایی چطور؟ باید با همان رقم اولیه بماند یا نه، با مصوبه جدید مجددا محاسبه شود؟

 17. سیدعلی

  سلام کسی هست به درددل کارگرگوش بده کارگری که چند سال یک جا کارمیکنه اما دریغ ازبیمه ومزایامسکن خوارباروغیره اگه از کارکردن امتناع کنه بیکارمیشه اگه شکایت کنه بیکارمیشه پس چه خاکی توسرمون بکنیم کجا رعایت حق کارگرمیشه.

 18. فاطمه

  سلام بر همه ای کاش کار فرما هم حرفش به حساب می اومد یعنی شده کارگر مجانی فقط کار میکنه هزینه میکنه بیمه میده اجاره و پول پیش میده حقوق میده شما را بخدا این شرکت یا کارگاه چی داره براش شورای عالی کار فقط به فکر کار گر اس جور نابسامانی اقتصادی رو از گرده کار فرما میکشن نتیجه هر روز کارگاهها تعطیل و کارگران بیکار خواهد شد

  1. يه كارمند اداري درمانگاه

   به نظرم تمام مسئولین از رده ی بالا تا پایین وزرا و نماینده ها و مدیران.. همگی باید ساعت کاری و حقوق عین یک کارگر یا کارمند معمولی بگیرند بعد از یکسال بیان حقوق تعیین کنن. اونها همونقدر زمان از عمرشونو میدن برا کار کردن که بقیه میدن! چرا انقدر تفاوت! تازه گاهی تصمیمات اونها خسارت به بار میاره نه آبادانی که کسی هم ازشون حقوقی بابتش کسر نمی کنن. ده برابر یه کارگر حقوق میگیرن معلومه که درکی از حقوق دو تومنی ندارن..

 19. مهتاب

  سلام و وقت به خیر
  کمک هزینه بن خواروبار به مبلغ 4.000.000 ریال معاف از بیمه و مالیات نیست.
  چون تو موارد معاف از بیمه و مالیات کمک هزینه عائله مندی آمده

 20. الناز

  ما نیرو شرکتی بیمارستان هستیم اونم بیمارستان کرونا بعد قبل عید به کادر درمان ۵۰درصد اضاف شد ولی گفتن چون شما شرکتی هستید هیچی تعلق نمیگیره چه وضعشه شرکتی باید اقد حقوق کم بگیره

 21. لیلا

  سلام به قول دوستان کاش حد اقل پایه حقوق روزانه را افزایش میدادند نه حق مسکن و خوار و بار و….

  1. و خ ج

   مسئولین این دولت چرا بفکر کارگران نیستن .بااین پایه حقوق یک میلیون وهشت صد که برای کارگر تعیین کردن ایا خودشان هم می توانن بااین حقوق زندگی کنن .چجور میشه توی این گرانی واوضاع خراب مملکت زندگی کرد. هر روز گرانی تورم شرایط زندگی سخت وسختر شده. بفکر کارگران باشید

 22. مصطفي

  کاش مسئولین یکم به فکر بازنشستگان بودند با اینکه مرتب گفتند همسان سازی حقوق ولی یک قدم برنداشتند و بازنشسته ها باحدقل حقوق نه توانایی پرداخت هزینه های بیماری هایی که سراغشان میآید دارند نه توانایی حد اقل پذیرایی از عروس و داماد ها ونوه هایی که به دیدارشان میایند.

 23. محمد علی آشوری

  سلام ما کارفرمایان که قبلا بیمه داشتیم ولی الان نداریم در شهر های کوچیک چکار باید کنیم هیچ مزایایی مثل معیشتی بن و… به ما تعلق نمیگیره ولی درآمد ما خیلی کمه باور کنید از یک کامند ساده هم در آمد ما کمه

 24. سعید

  سلام اداره کارباید درنظرداشته باشد 90%کارگران جمعه کاری و تعطیل کاری دریافت نمیکنن با اینکه تمام ایام تعطیلی سال رو کارمیکنند کارگریم زیاد اصرار کنه درجا اخراج میشه پس سعی کنند بیشترروپایه تمرکز کنند مسولین ممنون

 25. احمد

  سلام
  لطفا جدول بروز رسانی شده حقوق و دستمزد متناسب با آخرین تغییرات 18 خرداد 1399 را در سایت بگذارید

  1. امین

   حقوق بیکاری ما که از برج ۸ سال ۹۸ مبلغ ۱۵۰۰ تقریبا وگفتند که بعداز پرداخت چند ماه بعدا میتوانیم حق اولاد به شما بدهیم حتی هم نوشتند که نمیتونیم ۴ نفر وفقط ۳ نفر به ازای هر نفر ۱۰٪ اما تا الان حق اولاد ندادن با اینکه از سال ۸۶ تکفل والدینم در لیست بیمه است و ۴ فرزند دارم تا حالا حقوق پایه فقط پرداخت میشود.

  2. غلامعلی خسرویی

   باسلام تورابه خدابه این مدیران وزارت کاراطلاع بدیدکه اکثرشرکتهای خصوصی نه حق اولادمیدن نه حق مسکن حتی روزتعطیل که سرکارهم میریم اضافه کارنمیدن بن کارگری که اصلانمیدونیم چه رنگی هستش امیدواریم ازسالهای آینده همه مواردذکرشده را یکپارچه کنن وبه پایه حقوق اضافه کنن تاحق کارگربدبخت اینقدرخورده نشه.ممنوم

 26. یوسف

  بیشتر کارگرا فقط پایه حقوق میگیرن خبری از حق مسکن وحق اولاد نیست. بهتر بود به جای که حق مسکن و زیاد کنن پایه حقوق رو زیادتر میکردن تا برا همه این افزایش یکسان باشه

  1. حسین نیکمردترکداری

   حداقل دستمزد سال 1401چقدراضافه شده است سال آینده حقوق چقدرمیشود

 27. بی نام

  بجای حق مسکن بهتر بود پایه حقوق رو افزایش بدهند و یه فکری هم بحال اشخاصی که بیمه بیکاری دریافت میکنن بکنند….

  1. داوود سلگی

   با سلام امروز بیست و پنجم خرداد است ولی بیمه بیکاری فروردین و اردیبهشت هنوز واریز نشده یکی بگه توی این وضعیت باید گدایی کنم

 28. افشار

  سلام
  امروز مبلغ بیمه بیکاری واریز شده ولی همون مبلغ سال گذشته هست
  در صورتی که قانون میگه نباید از حداقل حقوق کمتر باشه و باید یک میلیون و هشتصد واریز میشد

  1. سپیدار سیستم

   سلام بله قطعا تفاوت خواهد داشت و هیچ وقت ثابت نبوده و نیست ، این موضوع نص صریح قانون است و قطعی و لازم الاجراست ممکنه تاخیری در پرداخت صورت بگیرد اما حداقل حقوق جدید اجرا خواهد شد و مابه التفاوت در ماههای بعد پرداخت خواهد شد.

   1. سیدمرصاد

    انشاالله که زمانی برسدهرچه زودترکه حقوق کارگران مظلوم به اندازه نیازروزمره وماهانه شان تعین شودتابلکه هیچ پدری شرمنده فرزندان وخانواده خودنشود. الهی آمین.

    1. شهروند

     خیلی متاسفم برای خودم و کسانی که مثل من دلسوزانه کار میکنن،وحقشون ضایع میشه من یک ماه کامل را مشغول به کاردراداره ای هستم ولی فقط ده روز بیمه برای من رد میشه بدون هیچ اضافه کاری،کسی هم جوابگو نیست میگن یا بااین شرایط باید کنار بیایید یا تعدیل.نمیدونم چطوری میخوان جوابگو باشن اینها حق الناسه و این پولایی‌که حق امثال منه خوردن نداره.

   2. عباس حسینی

    سلام. ببخشید من الان مدت 7 ماه در یک کارگاه صنعتی کار می کنم با شرایط وزرات کاری.الان روی هم 4 میلیون می گیرم. می خواستم بدونم که عیدی من چقدر میشه و به چه صورت و با چه معادله ای محسوب می شود

  2. رحمانی

   من هم سال 96 و 97 بیمه بیکاری گرفتم ولی کل یکسال عددش ثابت بود وتغییری نکرد

   1. مجید

    ب نظر من مزایا رو باید بردارن جاش حقوق واقعی رو بدن چرا ک مزایا رو شرکت های خصوصی هر جایی نمیده حق مسکن و حق فرزند و غیر

    1. طالب

     سلام من در حال حاضر در کارخانه شیمایی مشغول به کار هستم و ۲۵ سال سابقه کار دارم می خواهم بدانم پایه حقوق در سال ۱۴۰۱ چقدر است وایا سختی کار شیمیایی برای من تعلق میگیره با تشکر

     1. ابی

      سلام اونقدر افغانی وعرب وارد ایران شده که ما باید بریم گدایی کنیم

    2. شیرین گلشن

     سلام.مزایای ماهانه مشمول جمع کدوم موارد میشه؟! سال ۱۴۰۰مزایای ماهانه افراد مجرد۱۰.۵۰۰.۰۰۰ریال بود امسال چقدر شده؟!

  3. My

   چرا حقوق شاغلین ۶۰ درصد افزایش داشته در حالی که حقوق باز نشستگان مهر ۹۸، ۱۵ درصد افزایش داشته ؟

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.