نرم افزار حسابداری
انواع مرخصی

انواع مرخصی در قانون – نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار


یکی از مهم ترین مسائلی که هر کارمند و کارگر ادارات دولتی و خصوصی با آن مواجه است، نحوه استفاده از مرخصی‌ های اداری و شیوه اجرای آن‌ها است. در قانون، شیوه‌های متفاوتی برای گرفتن مرخصی وجود دارد که به مرخصی استعلاجی، استحقاقی، فوت اقوام درجه یک مانند پدر، مرخصی عروسی و… تقسیم می‌‌شود. برای آشنایی با قوانین مربوط به انواع مرخصی استعلاجی، ساعتی، استحقاقی و بدون حقوق ادارات دولتی و خصوصی این مطلب را بخوانید.

تعریف مرخصی چیست؟

مرخصی عبارت است از حقی که برای کارگر در ترک کار برای روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته شده است و این حق از دیرباز برای کارگر و کارمند به رسمیت شناخته شده و در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.

انواع مرخصی در قانون کار و نحوه محاسبه آن ها

گرفتن مرخصی از کارفرمایان یکی از دغدغه‌های اساسی کارکنان و کارگران خود به شمار می‌رود و گاهی پیش آمده است که افراد برای انجام کاری نیاز ضروری به گرفتن مرخصی دارند اما با مخالفت کارفرمای خود مواجه می‌شوند؛ در حالی که برابر قانون گرفتن مرخصی حق بدیهی و طبیعی هر فرد در طول ایام کار به شمار می‌رود. قانون کار جمهوری اسلامی ایران با ذکر مواردی نحوه گرفتن انواع مرخصی را تشریح کرده است.

انواع مرخصی در قانون کار و نحوه محاسبه آن ها

مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، مرخصی ازدواج، مرخصی فوت، مرخصی بین تعطیلی، مرخصی زایمان، مرخصی حج، مرخصی بدون حقوق و مرخص پاس شیر انواع مرخصی هستند که در ادامه در مورد هر کدام توضیحاتی ارائه می دهیم.

نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار – فرمول محاسبه مرخصی کارکنان

نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار بدین شکل است که برای محاسبه هر کدام از انواع مرخصی باید به شکلی جداگانه عمل کرد، چرا که فرمول محاسبه انواع مرخصی با هم متفاوت است. در واقع فرمول محاسبه مرخصی کارکنان که بتوانید با یک فرمول انواع مرخصی را محاسبه کنید وجود ندارد. در ادامه در مورد هر یک از انواع مرخصی توضیحات جامعی ارائه داده ایم که از شما دعوت می کنیم حتما این موارد را مطالعه کنید. با مطالعه توضیحات مربوط به انواع مرخصی به دید بهتری نسبت به نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار نیز می رسید.

مرخصی استحقاقی چیست؟ مشاغل معمولی و یا سخت و زیان آور؟

مرخصی سالانه یا مرخصی استحقاقی تعطیلات با حقوق اعطا شده توسط کارفرمایان به کارکنان اطلاق می‌‌شود. بسته به کارفرما ممکن است سیاست‌های متفاوت برای تعداد روز ارائه شود و کارمند مجبور به هماهنگی با کارفرما باشد. اکثریت قریب به اتفاق کشورها امروز قانون حداقل پرداخت مرخصی سالانه را دارند. کارگران برابر قانون کار در هر ماه 2.5 روز مرخصی در کار‌های عادی طلب دارند. این عدد در سال می‌‌شود ۱۹۲ ساعت که معادل ۲۶ روز است. به این مرخصی، مرخصی استحقاقی می‌‌گویند که چهار جمعه در هر ماه هم به آن اضافه می‌‌شود.

مرخصی استحقاقی چیست؟

14 نکته مهم در مورد مرخصی استحقاقی

 1. روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است. (ماده 62)
 2. کارگران علاوه بر تمام تعطیلات رسمی کشور، یک روز دیگر هم تعطیلند و آن تعطیلی ۱۱ اردیبهشت، روز کارگر است که کارفرمایان نباید در این روز کارگران را به خدمت بگیرند یا وادار به کار کنند. ضمن آنکه حقوق و دستمزد و اضافه کار روز تعطیل کارگر باید محاسبه شود. (ماده 63)
 3. مرخصی استحقاقی ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه ۳۰ روز می‌شود. (ماده ۶۴)
 4. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. (ماده ۶۴ قانون کار)
 5. برای کار کمتر از یکسال مرخصی به نسبت مدت کار محاسبه می‌شود. (ماده ۶۴)
 6. کارگر تنها می‌تواند ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید. (ماده ۶۶)
 7. در صورت تنظیم مرخصی کارگران (سه ماه آخر هر سال برای سال بعد با تایید شورای اسلامی کار) در روزهای سال امکان جابجایی مرخصی بین خود کارگران وجود دارد. (ماده ۶۹)
 8. در صورت عدم توافق کارگر و کارفرما در مورد زمان مرخصی کارگر، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست. (ماده ۶۹)
 9. در صورت بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، تعطیلی کارگاه یا فوت کارگر، مطالبات بابت مرخصی استفاده نشده به کارگر یا ورثه پرداخت می‌شود. (ماده ۷۱)
 10. در صورت استعفا و ترک کار، مطالبات بابت مرخصی‌های باقیمانده به کارگر تعلق نمی‌گیرد.
 11. نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن‌ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین می‌‌شود. (ماده ۷۲)
 12. کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد بر اساس میانگین کارمزد در روزهای کارکرد آخرین ماه را دارند. (ماده ۳۴)
 13. کارگران کارمزد برای روز‌های جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آن‌ها در روز‌های کار کرد، آخرین ماه کار آن‌ها است. مبلغ پرداختی هم نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. (ماده ۴۳)
 14. مرخصی‌های روزهای پنجشنبه، ۴ ساعت در نظر گرفته می‌شود.

مرخصی استحقاقی در مشاغل معمولی و سخت و زیان آور چطور محاسبه می‌شود؟

به استناد ماده 65 قانون کار مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته است. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد. قابل ذکر است در مشاغل سخت و زیان آور میزان مرخصی استحقاقی افزایش می‌یابد و به ۵ هفته در سال (تقریبا ۳ روز در ماه) می‌رسد. با این حال ماده ۶۵ قانون کار تصریح دارد که حتی الامکان در مورد این مشاغل استفاده از مرخصی باید در دو نوبت در طول سال صورت گیرد.

اتواع مرخصی

مرخصی استعلاجی چیست؟ مرخصی ایام بیماری

یکی از مرخصی‌های چالش برانگیز کارگران مرخصی استعلاجی است که باید به تایید سازمان تامین اجتماعی برسد.

در قانون کار هیچ محدودیتی برای گرفتن مرخصی استعلاجی کارگران مشمول قانون کار پیش بینی نشده و به هر میزان که پزشک معالج تجویز کرده باشد، امکان استفاده از مرخصی استعلاجی وجود دارد؛ منتها این نوع مرخصی اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی است، به نحوی که مدت مرخصی استعلاجی باید توسط پزشک معتمد و معالج و یا کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی تایید شود تا هم جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران به شمار آید و هم مشمول پرداخت غرامت و دستمزد شود. (ماده ۷۴ قانون کار و ۵۹ قانون تامین اجتماعی)

سقف مرخصی استعلاجی چهار ماه است ولی اگر پزشک معتمد و شورای عالی پزشکی تائید کنند و مرخصی به یک سال برسد و بیماری صعب الاعلاج باشد کارگر را بازنشسته می‌کنند.

مرخصی استعلاجی کمتر از 3 روز در قانون کار

طبق قانون برای مرخصی استعلاجی سقفی در نظر گرفته نشده است. در واقع با توجه به نا مشخص بودن نوع بیماری و مدت زمانی که برای درمان مورد نیاز است سقفی برای مرخصی استعلاجی وجود ندارد و تا زمانی که پزشک یا مراجع ذیصلاح تامین اجتماعی مرخصی استعلاجی را تایید کنند مرخصی می تواند ادامه داشته باشد. مرخصی استعلاجی در صورتی که در هر نوبت کمتر از 7 روز باشد یا در طول سال کمتر از 15 روز باشد تایید پزشک معالج برای آن کافی است. در صورتی که مدت استراحت از 15 روز فراتر برود باید برای مرخصی از 15 تا 60 روز باید مورد تایید پزشک معتمد سازمان قرار بگیرد. برای مدت های بیشتر از 60 روز نیز باید مرخصی استعلاجی به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.

مرخصی ساعتی چیست و سقف مجاز آن چقدر است؟

مرخصی ساعتی بخشی از مرخصی استحقاقی بوده و از میزان آن کسر می‌شود و فرد برای برخی کارهای روزانه از آن استفاده می‌کند که در کارگاه‌ها و شرکت‌های مختلف متفاوت است. در برخی شرکت‌ها دو ساعت و برخی دیگر تا ۵ ساعت و حتی ۶ ساعت در روز هم مجاز است اما در هر صورت جمع مرخصی‌های ساعتی زمانی که به 8 ساعت برسد، یک روز مرخصی محسوب می‌شود. افراد معمولا در صورت وجود کارهای خیلی ضروری یا کارهای اداری که نیاز به مراجعه صبح دارد از این نوع تعطیلی کاری استفاده می‌کنند.

نکته دیگر اینکه اگر در شرکتی افراد ساعات کاری روز پنجشنبه را موظف باشند در طول هفته پر کنند و به صورت توافقی پنجشنبه تعطیل باشد بنابراین استفاده از مرخصی استحقاقی در طول هفته نیابد بیشتر از مجموع ساعات کاری موظفی گردد و اگر میزان مرخصی ساعتی بیشتر از کل مرخصی استحقاقی در طول ماه شود در واقع حکم مرخصی بدون حقوق و کسر از کار را خواهد داشت و کارفرما می‌تواند برای آن ساعت بیمه هم پرداخت نکند.

ماده ۷۰ قانون کار می‌‌گوید، مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می‌‌شود. در برخی ادارات و سازمان‌ها عنوان «مرخصی کمتر از دو ساعت و سه ساعت» برای انجام کار‌های ضروری کارگران تعریف شده که بیش از آن، مرخصی یک روز کامل محاسبه می‌‌شود.

مرخصی ساعتی

مرخصی ازدواج و مرخصی فوت در قانون کار

کلیه کارگران در صورت ازدواج دائم، فوت همسر، پدرو مادر و فرزندان می توانند از 3روز مرخصی با حقوق به عنوان مرخصی ازدواج یا مرخصی فوت استفاده کنند(ماده ۷۳). مشمول این قانون در مورد ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت. مرخصی ازدواج و مرخصی فوت هر دو با مرخصی استحقاقی تفاوت دارند و به طور جداگانه محاسبه می شوند. طبق قانون کار استفاده از مرخصی ازدواج و مرخصی فوت به هیچ وجه به عنوان مرخصی استحقاقی محاسبه نمی شود. ضمنا طبق ماده ۷۳ قانون کار، زمان استفاده از این مرخصی ها همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و یا ازدواج دائم بوده و قابل انتقال نیستند. بنابراین نمی توان مرخصی ازدواج یا مرخصی فوت را به زمانی دیگر منتقل و از آن استفاده کرد.

مرخصی ازدواج و مرخصی فوت در قانون کار

مرخصی بین تعطیلی؛ چالش کارمندان

گاهی برای مثال بعد از تعطیلی جمعه یکشنبه و دوشنبه هم تعطیل رسمی اعلام می شود و شاغل تمایل دارد که شنبه را هم از تعطیلی کاری استفاده کند. در صورت انجام این کار، روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل رسمی بوده اما شنبه، جزو مرخصی استحقاقی فرد محسوب شده و از آن کسر می‌گردد که اصلاحا در قانون مرخصی بین التعطیلی گفته می‌شود.

مرخصی زایمان چند روز است و چند بار قابل استفاده است؟

طبق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۰۳/۹۲ مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌های دولتی وغیر دولتی ۹ ماه تمام است. همسران افراد یاد شده (زنان شاغل) نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی با استفاده از مزد) علاوه بر مرخصی‌های استحقاقی از بدو تولد نوزاد برخوردار می‌شوند.

مرخصی زایمان چند روز است

البته لازم به ذکر است که در بخش خصوصی و شرکت‌های مشمول قوانین صندوق تامین اجتماعی همچنان مرخصی زایمان برمبنای ۶ ماه به زنان شاغل تعلق می‌گیرد و مرخصی اجباری همسران آن‌ها نیز تنها در صورت تایید کارفرما قابل استفاده است. مرخصی زایمان جزو سوابق زن کارگر محسوب و در این مدت از طرف سازمان مذکور غرامت ایام بارداری به بیمه شده پرداخت می‌شود. (ماده 67)

مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن ۹ ماه است. حقوق این ایام، توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و کارفرما در لیست وارد می‌کند. براساس تبصره ۱، ماده ۷۵ قانون کار پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تائید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.

مرخصی حج در قانون کار؛ مرخصی بدون حقوق

مرخصی حج یکی دیگر از انواع مرخصی در قانون کار است. هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان استحقاقی استفاده نماید. ماده ۶۷ قانون کار می‌گوید، هر کارگر حق دارد در تمام مدت کار خود تنها برای یک نوبت به منظور ادای فریضه حج واجب تمتع یک ماه مرخصی حج بگیرد.

کارگر می‌تواند از ۳۰ روز مرخصی تحت عنوان «مرخصی استحقاقی» به شرطی که ۳۰ روز مرخصی ذخیره داشته باشد، بهره‌مند شود و چنانچه مرخصی طلب نداشته باشد باید از مرخصی حج به صورت بدون حقوق استفاده کند.

مرخصی بدون حقوق طبق قانون کار به چه شکل است؟

مرخصی بدون حقوق حداکثر ۲ سال است. در طول مرخصی بدون حقوق قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از مرخصی، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. ماده ۱۶ قانون کار درباره مرخصی بدون حقوق است. استفاده از این مرخصی باید با موافقت کارفرما صورت بگیرد، چون نظر قانونگذار در خصوص قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق استفاده می‌کنند، این است که قرارداد کار به حال تعلیق درآید و پس از آن کارگر به کار سابق باز گردد.

مرخصی بدون حقوق طبق قانون کار

موارد استفاده از مرخصی بدون حقوق شامل تحصیل، انجام سفر‌های طولانی، امور شخصی، گرفتاری‌های خانوادگی، تغییر کار و گذراندن دوره آزمایشی برای کار جدید است. مرخصی بدون حقوق حداکثر دو سال است که در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی، به مدت دو سال دیگر قابل تمدید است.

از مرخصی‌های بدون حقوق، مرخصی تحصیلی است که به مدت دوسال دیگر قابل تمدید است. در موارد فوق باید درخواست به کارفرما ارائه و مورد موافقت قرار گیرد. چنانچه کارگر استحقاقی نداشته باشد و از طرفی نیاز به مرخصی داشته باشد مجاز است با موافقت مسئول ذیربط از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید و سقف استفاده از آن در طول سال، یک ماه است.

مرخصی پاس شیر در قانون کار

براساس ماده ۶ قانون ترویج تغذیه نوزاد با شیر مادر و نیز حمایت از مادران شیرده، کارگر زن مجاز است برای مدت دو سال، یعنی تا دو سالگی نوزاد روزانه به مدت یک ساعت از مرخصی ساعتی به منظور شیردهی به نوزاد استفاده کند. لازم به ذکر است که این زمان می‌تواند در ابتدای شروع ساعت کاری و یا در انتهای ساعات کاری در نظر رفته شود. ضمناً برای مادرانی که صاحب فرزندان دو قلو یا چند قلو هستند روزانه به مدت دو ساعت از مرخصی ساعتی می‌توانند برخوردار شوند.

مرخصی‌های استفاده نشده چیست؟

براساس ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالیانه خود را ذخیره کند و اگر شخصی در طول سال از استفاده نکند، می‌تواند کل مبلغ مربوط به انواع مرخصی خود را از شرکت دریافت نماید، اما اگر بخواهد می‌تواند ۹ روز آن را ذخیره کند و مابقی آن باید در پایان سال به کارگر پرداخت شود. براساس قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارکنان دولتی مجاز به ذخیره مرخصی خود تا سقف ۱۵ روز هستند.

مرخصی‌های استفاده نشده چیست؟

مرخصی همواره می‌تواند به عنوان یک عامل تشویقی برای کارمندان محسوب شود و همکاری کارفرمایان با آن‌ها برای استفاده از انواع مرخصی در این زمینه راهگشاست. در هر حال رفتن کارمندان به مرخصی سبب افزایش انرژی و روحیه‌ی آن‌ها می‌شود و قادر خواهند بود با خلاقیت بیشتری مسائل و موضوعات مربوطه را پیش ببرند.

آیا مبلغ مرخصی به ورثه کارگر تعلق می‌گیرد؟

در صورت فوت کارگر میزان مرخصی باقیمانده وی بر حسب حقوق روزانه محاسبه و به ورثه آن پرداخت می‌شود البته برای دریافت این مبلغ باید مراحل قانونی وراثت طی گردیده و تعداد وراث و یا قیم آن‌ها کاملا مشخص باشد و مبلغ طبق قانون به آن‌ها پرداخت می‌شود.

البته اگر روزهای ذخیره داشته باشد در غیر این صورت چیزی به ورثه تعلق نخواهد گرفت و در صورت از کارافتادگی کارگر و یا بازنشستگی یا تعطیلی کارگاه میزان مرخصی‌های باقیمانده محاسبه و به فرد پرداخت می‌شود. پرداخت مبلغ تعطیلی کاری در این مواقع به صورت جداگانه صورت نمی‌گیرد بلکه در کنار محاسبه سایر حق و حقوق کارگر این موضوع هم بررسی و محاسبه شده و به مجموع طلب شخص افزوده می‌شود.


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

[تعداد: 30   میانگین:  4/5]


26 دیدگاه برای ”انواع مرخصی در قانون – نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار

 1. دادرسی

  سلام
  بنده 17 سال سابقه بیمه دارم اگربخواهم از مرخصی بدون حقوق استفاده کنم حق بیمه ام برای بازنشستگی راچطور واریز کنم که جزء سوابقم محسوب شود که بتوانم با 20سال بازنشسته شوم

  1. سپیدار سیستم

   سلام. باید از شعبه بیمه مورد نظرتان سئوال بفرمایید.

  1. سپیدار سیستم

   سلام. هم اکنون در مقاله به درستی درج شده است. ممنون از شما

 2. aseman

  سلام من ماه۱۰، ۶ماهم تموم میشه ولی بیمه ماه ده رو اخر ماه بهمن واریز میکنن من باید ماه۱۰به بیمه مراجعه کنم یا۱۱واینکه بیمه من درتهران واریز میشه میتونم دراهواز کارای بیممو انجام بدم

  1. سپیدار سیستم

   سلام. مهلت درخواست بیمه بیکاری فقط یک ماه از تاریخ ترک کار مهلت دارین مراجعه کنید و ارتباطش به ارسال لیست در اینجا موضوعیت ندارد. و اینکه براساس تبصره 2 ماده 7 آئین نامه اجرایی بیمه بیکاری حضور و غیاب باید صرفاً در اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی محل باشد.بحث حضور و غیاب مهم است حتا اگر برخی شهرستان ها آن را انجام ندهندبنابراین از تهران میبایست اقدام کنید.

 3. مژده

  سلام
  من به تازگی استخدام شدم
  سوالم اینه که مرخصی از ابتدای سال تا انتهای سال ٢۶روز هست
  یا سال استخدامی مدنظر
  مثلا دی ماه شروع به کار بوده تا دی ماه سال آینده؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. به میزان ماه کارکرد هست.اگر 12 ماه کار کنید و پنجشنبه تعطیل باشید 26 روز

   1. امیر علی

    با سلام و وقت بخیر خدمت شما کارشناس گرامی
    بنده هر وقت که برای مرخصیم اقدام میکنم باید ۷۰خوان رستم طی بکنم باور بفرمائید دراین ۱۵سال سابقه به قدری اذیت میشم که حاضرم قید کار بزنم مخصوصا زمانی که بصورت ۱۲ ساعته مشغول هستیم دیگه فرصت استراحت وتفریح بابچه ها را ندارم ممنون میشم راهنمایی کنید که به چه صورتی راحت تر مرخصی بگیرم و دغدغه نداشته باشم

    1. سپیدار سیستم

     سلام. موضوع شما قابل درک است اما مرخصی جزء حقوق اصلی هر کارمندی است و می بایست به ایشان تعلق گیرد.

 4. علی

  با سلام و خدا قوت
  من در یک شرکتی مشغول بکار هستم که دارای سختی و زیان آور است و کارفرمای شرکت هنگام تسویه سنوات مرخصی را دو روز و با ضریب (۱) یک و سنوات را سالی یک ماه محاسبه میکند
  لطفا بنده را راهنمایی فرمایید که نحوه محاسبه ایشان درست میباشد یا خیر

 5. محمد

  سلام
  ممنون از مطلب مفیدتون.

  برای کارگران ساعتی که کمتر از ۴۴ ساعت درماه کار می‌کنند چطوری محاسبه میشه؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. میزان کارکرد به تعداد روز تبدیل میشود و مانده مرخصی تعدیل میشود.مثلا اگر 22 ساعت کار انجام شود مرخصی هم نصف میشود.

 6. حبیب

  با سلام-من در یک نمایندگی خودرو کار میکنم قرارداد من و نمایندگی هم هر 3ماه به 3ماه است هر چند وقت یک بار از طرف تهران دوره 2 یا 3 روزه به نمایندگی نامه ارسال میگردد و بنده نیز فرم ماموریت را پر کرده و به دوره خودروی مورد نظر میروم نمایندگی حقوق و بیمه آن روزها و هزینه رفت و آمد را میپردازد ولی حق ماموریت مرا نمیدهد آیا این کار قانونی است؟
  الان هم که میخواهم دیگر به آن نمایندگی نروم (بعد اتمام وقت نوشته شده در قرار داد ) نمایندگی همه هزینه هایی که تهران از حساب نمایندگی کسر میکند را از من میخواهد از اول کار هم چیزی درباره این موضوع به ما نگفته بودند و الان یهودی این همه پول را از من میخواهند لطفا مرا راهنمایی کنید. سمت مرا نیز در قرارداد کارگر ساده زده اند

  1. سپیدار سیستم

   سلام. خیر قانونی نیست.اما بستگی به متن قراداد دارد که در آن محل کار شما به چه شکلی درج شده.اگر محدوده فقط شهر سکونت شما باشد باید حق ماموریت پرداخت شود و شرکت اجازه دریافت مبلغ را از شما ندارد.به راحتی قابل پیگیری هست.

 7. باران

  سلام.ما پنجشنبه ها تا یک ظهر کار میکنیم .45 ساعت در هفته پر میکنیم.یعنی حتی 1 ساعت بیشتر.اما اگر یک روز پنجشنبه مرخصی برویم اندازه ی یک روز کاری کامل از ما مرخصی کم میشود ایا این محاسبه درست است؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. بله طبق قانون درست است.مرخصی تعاملی هست. کلا مرخصی بیش تر از 4 ساعت یک روز لحاظ میشود.

 8. سمیرا

  سلام
  ایا برای کارگاه های با کمتر از ۱۰کارگر میزان مرخصی استحقاقی کمتر از ۲۶روز میشود؟

 9. سمیرا

  و آیا روزای جمعه که کارگاه تعطیل میباشد کارگر مزد ان را دریافت میکند؟یا اینکه بدون حقوق می باشد؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در این ارتباط به ماده 43 توجه کنید. کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنها است . مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .

 10. نیلوفر جمال پور

  با سلام شرکتی که من در آن مشغول بودم امکان گرفتن مرخصی نبود و در پایان سال منو مجبور به امضای دریافت مبلغ مرخصی میکردند در حالی که پول مرخصی پرداخت نمیشد به خاطر شرایط کرونا چون قرارداد تا پایان سال بود تعدیل نیرو کردند،آیا میتوانم بابت عدم پرداخت پول مرخصی شکایت کنم

  1. سپیدار سیستم

   سلام. چون امضا فرمودید امکان دریافتش بسیار کم هست.اما باز از طریق اداره کار اقدام کنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *