نرم افزار حسابداری
فرمول محاسبه ساعت اضافه کاری

از قوانین تا فرمول محاسبه اضافه کاری؛ همه چیز درباره اضافه کاری سال 99


اضافه کاری و نحوه محاسبه اضافه کاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بین کارفرما و کارگران است. قانون اضافه کاری با اینکه مفهوم مشخصی دارد اما معمولا هرکس به اضافه کاری نگاه متفاوتی دارد. اما آنچه که مهم است همه بدانند، تعریف اضافه کاری از نگاه قانون، قوانین مربوط به آن و نحوه محاسبه اضافه کاری است. علاوه بر این، قوانین اضافه کاری مفاهیم مرتبط بسیاری دارد که در این مطلب به آن ها اشاره می کنیم.

نحوه محاسبه اضافه کاری، فرمول محاسبه اضافه کاری سال 99 و ساعات کاری مصوب وزارت کار از جمله مهم‌ترین ابهامات و دغدغه‌ها برای اضافه کاری است. هر کدام از این مفاهیم جزئیات زیادی هم دارند که در این مقاله به صورت کامل و مفصل به آن‌ها می‌پردازیم. در ادامه با سپیدار سیستم همراه باشید.

تعریف اضافه کاری+ بررسی اضافه کاری طبق قانون کار و وزارت کار

تعریف اضافه کاری از دو نگاه قابل بیان است. یکی نگاه عموم مردم و عرف جامعه و نگاه دیگر، نگاه قانون کار به اضافه کاری (اضافه کار قانون کار) است. البته این 2 نگاه هر دو یک مفهوم و تعریف را درباره اضافه کاری بیان می‌کنند. 

در تعریف عمومی و کاملا راحت از اضافه کاری می توانیم بگوییم که اضافه کاری یعنی محول کردن کار اضافی به یک کارگر یا کارمند. البته برای در نظر گرفتن و محاسبه اضافه کاری شرایطی در نظر گرفته شده است که باید هم کارفرمایان و هم کارگران و کارمندان آن ها را مد نظر داشته باشند. در ادامه به این موارد نیز اشاره می‌کنیم.

اضافه کاری سال ۱۴۰۰

مفهوم قانون اضافه کاری در وزارت کار (قانون کار)

در قانون کار و در ماده 51 از آن به قانون اضافه کار پرداخت شده است. در این ماده از قانون کار توضیح داده شده که مدت زمانی که کارگر یا کارمند وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد جزء ساعات کاری وی محسوب می‌شود.

اما این ساعات محدودیتی دارد و چنانچه نیاز باشد کارگر یا کارمندی بیشتر از ساعات کار قانونی وقت خود را در اختیار کارفرما قرار دهد باید شرایط ماده 59 قانون کار که در مورد اضافه کاری توضیح داده رعایت شود. طبق این شرایط مبلغ اضافه کاری نیز مانند حقوق و مزایا باید سر ماه محاسبه و پرداخت شود. پیش از ادامه مقاله پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به صفحه حقوق و دستمزد از آخرین اخبار درباره حقوق و دستمزد 99 مطلع شوید.

ساعت کار کارمندان طبق قانون کار چقدر است+ساعت کار قانونی سال 99

طبق ماده 51 قانون کار، ساعت کاری کارگر نباید از 8 ساعت در یک شبانه روز بیشتر باشد و در هفته نیز نباید از مرز 44 ساعت بگذرد. البته قانون کار در مورد ساعت کار قانونی سال 99، کارهای سخت و زیان آور شرایط متفاوتی وضع کرده است. ساعت کار وزارت کار برای این کارها در یک شبانه روز نباید از مرز 6 ساعت عبور کند و در هفته نیز نباید بیشتر از 36 ساعت باشد.

یکی از نکات مهم در مورد ساعت کاری وزارت کار این است که از نظر قانون این امکان وجود دارد که کارفرما و کارگر توافق کنند که ساعات کار در برخی روزها بیشتر و در برخی کمتر باشند، اما مجموع این ساعات در هفته نباید از مرز 44 ساعت و 36 ساعت قانونی تجاوز کنند. در صورتی که ساعت کار وزارت کار بیشتر از حد تعیین شده باشد( همان 8 ساعت کاری اداره کار) باید دستمزد آن با شرایط قانون اضافه کار محاسبه شود.

ساعات کار قانونی سال 99

جزئیات ساعت کار قانونی که از نظر قانون مورد تایید است برای هر سال به صورت جداگانه منتشر می‌شود. ساعت کار وزارت کار در سال 99 نیز تدوین و منتشرشده است. در جدول زیر می‌توانید، ساعات کاری سال 99 را با جزئیات دقیق مشاهده و بررسی کنید.

میزان ساعت کاری در ماه

همچنین اگر به اطلاعات مفصلی در مورد سنوات خدمت احتیاج دارید پیشنهاد می کنیم مقاله سپیدار در رابطه با این موضوع را از دست ندهید.

نرخ و قیمت هر ساعت اضافه کار چقدر است؟ محاسبه هر ساعت اضافه کاری 99

براساس قانون، هر ساعت اضافه کاری، مشمول پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی کارگر خواهد بود. به این ترتیب در هنگام محاسبه ساعت اضافه کاری، باید 140 درصد مزد هر ساعت کار عادی کارگر را به عنوان مزد هر ساعت اضافه کاری آن در نظر بگیرید. اجازه دهید پرسش اضافه کاری ساعتی چند را با یک مثال در مورد نحوه محاسبه اضافه کاری بررسی کنیم.

 برای مثال اگر نرخ هر ساعت کار عادی یک کارگر 100 هزار تومان باشد، باید برای هر ساعت اضافه کاری، 140 هزار تومان در نظر گرفته شود.

با توجه به این که، حداقل مزد روزانه در سال  99 برابر با 636.809 در نظر گرفته شده است. فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 99 (محاسبه ساعت اضافه کاری) برای افرادی که حداقل حقوق را دریافت می کنند، 121.628 ریال برای هر ساعت است. بعد از محاسبه اضافه کاری با مثال، باید در مورد فرمول آن توضیحات بیشتری به شما ارائه کنیم، پس در ادامه با ما همراه باشید.

 در صورتی که می‌خواهید به صورت دقیق با نحوه محاسبه سایر موارد مرتبط با حقوق و دستمزد آشنا شوید، مقاله آموزش حقوق و دستمزد را در وبلاگ سپیدار سیستم مطالعه کنید.

فرمول محاسبه اضافه کاری در سال 99

اضافه کار در هر سال با توجه به حقوق پایه محاسبه می شود. برای نحوه محاسبه اضافه کار 99 نیز ابتدا باید مزد روزانه را بر 7.33 تقسیم کرد تا مزد ساعتی کارگر محاسبه شود. سپس با ضرب کردن مزد ساعتی در 1.4 می توانید فوق العاده اضافه کاری را محاسبه کنید.

مزد روزانه تقسیم بر 7.33 = مزد هر ساعت کار

مزد ساعتی ضربدر 1.4 ضربدر ساعات اضافه کاری= فوق العاده اضافه کاری ماهانه

با کمک دو فرمول اضافه کار به راحتی می‌توانید نحوه محاسبه اضافه کاری سال 99 را برای هر شغلی محاسبه کنید. برای شرکت‌ها و کارفرمایان نیز، طریقه محاسبه اضافه کاری سال 99 با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد، راحت خواهد بود.

هر ساعت اضافه کاری

میزان ساعت کاری در ماه رمضان

در ماده 150 قانون کار نیز به موضوع میزان ساعت کاری در ماه رمضان پرداخت شده است و نکته قابل تاملی در این مورد اشاره کرده است. طبق این ماده کارفرما موظف است زمانی را جهت انجام فرایض دینی و صرف سحری یا افطار در اختیار کارگر قرار دهد و این مدت باید جزئی از ساعت کاری محسوب شود. به این معنی که این زمان نباید از حقوق کارگر کسر شود.

فوق العاده کاری چیست و چه تفاوتی با اضافه کاری دارد؟ (فوق العاده اضافه کاری)

فوق العاده کاری که آن را با عنوان فوق العاده اضافه کاری هم می شناسند همان مبلغی است که علاوه بر ساعت نرخ ساعت کار عادی در هنگام اضافه کار به کارمندان و کارگران پرداخت می شود. به این معنی که نرخ هر ساعت کار عادی 100 هزار تومان و هر ساعت اضافه کاری 140 هزار تومان باشد، آن 40 هزار تومان همان فوق العاده (فوق العاده اضافه کاری) یک ساعت اضافه کار است.

تفاوت اضافه کاری و فوق العاده کاری را می توان اینطور تعریف کرد که در حسابداری، منظور از اضافه کاری قانون کار، دستمزد یک ساعت کار عادی + فوق العاده اضافه کاری است. اهمیت تفکیک این مفاهیم و دانستن تفاوت بین آن ها در حسابداری حقوق و دستمزد موسسات تولیدی اهمیت ویژه ای دارد.

مبلغ ساعت اضافه کاری

تعطیلی کاری چیست و چطور محاسبه می شود؟

تعطیلی کاری مفهومی نیست که به طور مشخص از این عبارت در قانون کار برای آن یاد شده باشد، اما در عموم چنین مفهومی عرف است. در ماده 63 قانون کار اعلام شده که تعطیلات رسمی تقویم کشور و 11 اردیبهشت که روز کارگر است برای کارگران تعطیل است و باید مزد آن ها برای این روزهای تعطیل پرداخت شود.

بر اساس تبصره های 1، 2 و 3 ماده 62 قانون کار، تفاوتی بین کار در روز جمعه و کار در روز تعطیل یا روزهای عادی وجود دارد. چون :

اول اینکه تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است (یعنی اگر بنا بر ماهیت کار و ضرورت نیاز بود در روز جمعه کار انجام شود باید روز دیگری بجای جمعه بعنوان روز تعطیل درنظر گرفته شود)

و دوم اینکه کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

جمعه کاری چیست و چه تفاوتی با تعطیلی کاری دارد؟

طبق ماده 62 قانون کار، جمعه جزو روزهای تعطیل هفتگی کارگران است و در صورتی که نیاز باشد در روز جمعه نیز کار انجام شود باید برای ساعات کار جمعه فوق العاده اضافه کاری 40 درصدی در نظر گرفته شود. جمعه روز خانواده است، بنابراین مزایای آن نسبت به تعطیلی کاری بیشتر است. در واقع در جمعه کاری علاوه بر فوق العاده اضافه کاری باید فوق العاده جمعه کاری نیز دریافت کنید.

برای مثال اگر کارگری در روز تعطیل رسمی کار کند و در روز جمعه نیز کار کند بابت روز تعطیل رسمی 140 درصد (اضافه کاری) و بابت روز جمعه کاری 180 درصد (فوق العاده اضافه کاری و جمعه کاری) دریافت می کند.

شب کاری چیست و چطور محاسبه می شود؟

شب کاری نیز در قانون اضافه کاری، از انواع آن محسوب می شود که به کار کردن در ساعات شبانه گفته می شود. شب کاری از ساعت 22 تا 6 صبح محاسبه می شود. نحوه محاسبه شب کاری نیز به این صورت است که بابت هر ساعت کار در شب علاوه بر دستمزد ساعت کاری عادی، 35 درصد اضافه مزد نیز تعلق می گیرد. البته شب کاری تنها به کارگران و کارمندان غیر نوبتی تعلق می‌گیرد.

فرمول محاسبه ساعت اضافه کاری

با مفهوم نوبت کاری هم آشنا شوید!

نوبت کاری نیز به کار در ساعات مختلف شبانه روز ارتباط دارد که فرمول محاسبه آن ها به این شرح است:

 • در صورتی که نوبت کاری بین صبح و عصر قرار گیرد 10 درصد اضافه بر دستمزد ساعت کار وزارت کار تعلق می گیرد.
 • در صورتی که نوبت کاری بین صبح و عصر و شب و باشد، 15 درصد اضافه بر دستمزد و محاسبه ساعت کاری عادی تعلق می گیرد.
 • در صورتی که نوبت کاری بین صبح و شب یا عصر و شب قرار بگیرد نیز 22 درصد اضافه بر دستمزد ساعت کاری تعلق می گیرد.

شرایط محاسبه اضافه کاری طبق قانون کار+ اضافه کار اجباری است یا اختیاری

به یاد داشته باشید که اضافه کاری امری اختیاری برای کارگر است و تنها در صورت موافقت امکان اجرای اضافه کار وجود دارد. در صورت موافقت کارگر یا کارمند، باید با شرایط ذکر شده در قانون و پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد عادی حقوق کارگر یا کارمند پرداخت شود. بعد از پاسخ به پرسش آیا اضافه کاری اجباری است، باید در مورد دیگر شرایط اضافه کاری صحبت کنیم.

قیمت هر ساعت اضافه کار

شرایط محاسبه اضافه کاری در قانون کار به این صورت است که اضافه کار تنها زمانی مورد محاسبه قرار می گیرد که ساعات کار موظفی تکمیل شده باشد. اگر میزان ساعات اضافه کاری در طول ماه بیشتر از ساعات کاری باشد که کارگر موظف به انجام آن است، میزان اضافه آن مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.

ذکر این نکته لازم است که اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی بیشتر قوانین اضافه کاری که در قانون اضافه کاری مشخص شده است را در سیستم حقوق و دستمزد مجموعه خود در نظر نمی گیرند. اگر می‌خواهید برنامه حقوق و دستمزد منظمی داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم از یک نرم افزار حسابداری مناسب استفاده کنید. برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد نرم افزار بدست بیاورید، به شما توصیه می‌کنیم همین حالا از طریق شماره ۰۲۱-۸۱۰۲۲۰۰۰ با مشاوران سپیدار در ارتباط باشید.

محاسبه اضافه کاری در حسابداری

برای محاسبه هر ساعت اضافه کاری، ابتدا باید دستمزد هر ساعت کار قانونی سال 99 را محاسبه کنید. در این صورت اگر 40 درصد از دستمزد هر ساعت کار معمولی را به دستمزد یک ساعت کار اضافه کنید، مبلغ هر ساعت اضافه کاری را محاسبه خواهید کرد.

 بنابراین نحوه محاسبه اضافه کاری برای هر ساعت در نظر گرفتن 40 درصد از دستمزد یک ساعت کار عادی بعلاوه دستمزد یک ساعت کار است.

به عنوان مثال برای نحوه محاسبه مبلغ اضافه کاری می‌توان گفت، اگر برای هر ساعت 100 هزارتومان دستمزد دریافت کنید، میزان دستمزد شما برای یک ساعت اضافه کار 140 هزارتومان خواهد بود.

جالب است بدانید برای هر کدام از موارد مرتبط با حقوق و دستمزد، مثل عیدی، سنوات، سختی کار و دیگر موارد، فرمول‌های مشخصی وجود دارد. پیشنهاد می‌کنیم با مطالعه این مقالات، اطلاعات خود را در زمینه حقوق و دستمزد افزایش دهید. مقاله فرمول محاسبه عیدی می‌تواند نقطه مناسبی برای شروع یادگیری باشد.

درباره نحوه محاسبه اضافه کار سوالی دارید؟ از ما بپرسید!

اگرچه در این مقاله به صورت صفر تا صد به بررسی فرمول محاسبه ساعت اضافه کاری سال 99 قیمت هر ساعت اضافه کار پرداختیم اما این مقاله هنوز کامل نیست. احتمالا شما هم سوالات زیادی درباره بحث قانون اضافه کاری وزارت کار دارید. پیشنهاد می‌کنیم همین الان سوالات خود را در قسمت کامنت‌ها برای ما بنویسید. همکاران و متخصصان ما در سپیدار سیستم به صورت کامل به سوالات شما پاسخ می‌دهند.

سپیدار سیستم با ارائه یک مجموعه کامل از نرم‌افزارها و محصولات حسابداری مثل بهترین نرم افزار پخش مویرگی، نرم افزار حسابداری پوشاک، فروشگاهی و شرکتی بستری کامل از فناوری مدرن حسابداری را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. با کمک سپیدار سیستم می‌توانید به بهترین نحو، واحد حسابداری خود را مدیریت کنید.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد. سپیدار؛ بخش‌های عملیاتی حسابداری و مالی، تامین و خرید و فروش و مشتریان را پوشش می‌دهد. نرم افزار حسابداری سپیدار همچنین دارای 10 سیستم می باشد که در این صفحه می‌توانید با آن‌ها آشنا شوید

برای آشنایی رایگان با نرم افزار فرم روبرو را تکمیل نمایید تا همکاران ما جلسه هماهنگی را تنظیم کنند.


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید



45 دیدگاه برای ”از قوانین تا فرمول محاسبه اضافه کاری؛ همه چیز درباره اضافه کاری سال 99

 1. غریب

  سلام
  این قانونها فقط روی کاغذ هست
  من توی کارگاه نجاری کار میکنم کارمون هم سنگینه

  نه وقت چایی داریم
  نه اخر سال عیدی قانونی میدن . عیدی از نظر صاحب کارم دلبخواهیه مثلا اگر لطف کنه ۵۰۰ تومن بده منت هم میزاره سرم
  نه سنوات دارم نه بیمه دارم نه امنیت شغلی دارم . هیچی به هیچی

  وقتی هم مریض بشم و نتونم یک روز برم تعطیلات اون هفته حقوق نمیگیرم

  ساعت کاری منم ۴۸ ساعت در هفته هست که اگر بخوام پنج شنبه زود تعطیل کنم باید نهار نخورم و وقت نهار و کار کنم تا بتونم همون تایم زودتر برم .
  تو کارگاه های غیر دولتی هیچ قانونی وجود نداره هیچی

  1. حسابدار

   نمونید اونجا ، این که وضع کار نمیشه ، کاملا داره سواستفاده میکنه
   وقتی بیمه ندارید ، حق مرخصی ندارید ، عیدی ندارید و کلا هیچ چیزی شامل حالتون نمیشه چرا اونجا موندید؟
   من جای خصوصی کار میکنم
   از اول هم جای خصوصی بودم
   ولی همه چیزشون سرجاش بوده
   بیمه ، عیدی ، مرخصی و…

   1. فرهاد

    سلام.من روزی 11ساعت سر کارم که یک روز در میون منو از7تا 11شب نگهمیدارن الان قانون کجاس چطوریاس من 16ساعت سر کارم. اضافه کار چقدر مگ

   2. محمد

    سلام
    اگر در سال گذشته 99مبلغ اضافه کاری بنده را محاسبه و پرداخت نکرده باشد کارفرما
    در سال جدید 1400 باید چطور مورد محاسبه قرار بگیرد اضافه کاری معوقه بنده؟

  2. آرش

   با سلام من در شرکت پیمانکاری در یکی از پالایشگاهها مشغول بکار هستم.به صورت اقماریکار ۲به ۱ و ۱۲ساعت کار.پیمانکار جدیدی که برامون اومده اعلام کرده میزان مرخصی استحقاقی شما ۱۶ روز هستش.اومده میگه چون محاسبات حقوقیتون براساس ۱۲ساعت هستش و پول اضافه کاریشو میگیرید پس ۱۹۲ ساعت استحقاقی تقسیم به ۱۲ ساعت کارکردتون میشه ۱۶ روز.استناد قانونی در این مورد وجود داره؟ببخشید زیاد نوشتم.ممنون میشم جواب بدید.

  3. محمد

   سلام
   ببین وضعیت نیروی کار تو ایران عوض شده و الان دیگه کارفرما باید دنبال نیروی کار بگرده . اصلا باج نده . مطمئن باش کار فراوان وجود داره و شما به هیچ وجه زیر بار حق کمتر از حقوق قانونی نرو

   1. امیر

    سلام.خواستم بپرسم مبلغ اضافه کاری هرساعت در ماههای 31روزه با ماههای 30 روزه فرقی داره؟چون من در شرکتی که کار میکنم نیمه اول سالو که31روزه هستش هرساعت اضافه کاریمونو برحسب پایه حقوق ماه30روزه محاسبه میکنن.ممنون میشم جوابمو ایمیل کنید.

  4. مهدی

   سلام
   والا منم جای خصوصی کار میکنم، هر چند گله مندم نسبت به پایین بودن حقوق قانون کار
   ولی دیگه تا این حد تحت فشار نیستیم
   جسارتا اینی که شما فرمودین، کار نیست
   بیگاریه

 2. سیاوش

  با سلام. بنده پزشک هستم و در یک شرکت در شیفت صبح ( ۸ تا ۲ ظهر ) به صورت ساعتی در طول کل ماه با سقف ۱۵۰ ساعت کار قرارداد ساعتی بدون هیچ مزایایی( پاداش ، اضافه کار و هیچی) رو دارم.
  که از این ۱۵۰ ساعت در طول ماه نهایتاً ۱۰۰ ساعت فقط پرداختیش شامل من میشه. اونم با کسر کلی مالیات.
  و به صورت همزمان در شیفت عصر از ۳ الی ۹ شب در یک شرکت نیمه دولتی دیگر به صورت قرار داد موقت اداره کاری در حال انجام کار هستم. مدیر مالی شرکت نیمه دولتی میفرماید که با توجه به اینکه قرار داد شما در شغل اول ۱۵۰ ساعت قید شده است این سازمان اجازه پرداخت نهایتاً ۲۵ ساعت اضافه کار به شما تعلق نمیگیرد. ممنون میشم راهنمایی کنید که آیا قانون در این رابطه چه ماده یا تبصره ایی ارائه داده است. با سپاس فراوان

  1. سپیدار سیستم

   سلام. طبق قانون ساعت کار مقرر با محاسبات 192 ساعت هست که شرکت شما این سقف رو 175 ساعت در نظر میگیره که اشتباه هست
   طبق تبصره ماده 59 قانون کار سقف اضافه کار برای هر روز 4 ساعت است و این زمان کاملا از ساعت کار عادی جدا هست
   پس شما در شرکت دوم میتوانید اضافه کاری تا همین سقف دریافت کنید

   1. م ح

    سلام
    دستمزد ساعت عادی کاری چطور حساب میشه؟
    حق بن و عائله و … جزو ساعت کار عادی هستن و اضافه کار بر مبنای جمع حقوق هست یا فقط پایه حقوق؟
    مثلا پایه ۲ تومن و جمع حقوق ۴ تومن باشه، اضافه کاری بر مبنای ۲ هست یا ۴؟
    تشکر

    1. سپیدار سیستم

     سلام. نرخ اضافه کاری برابر با حقوق پایه فرد و یا جمع حقوق پایه، حق مسکن و حق بن فرد با توجه به نظر کارفرما است.

 3. کاوه امیریوسفی

  سلام
  من تو یه شرکتی کار میکنم که جزو کارهای سخت و زیان اور حساب میشه, ساعت کار از 6 صبح تا 16 هستش و در اخر ماه 120 ساعت اضافه کاری حساب میشه در صورتی که در ان ماه مرخصی نداشته باشیم که در این صورت به اضای هر روز 4 ساعت کم میشه. و نحوه محاسبه اضافه کاری طبق مشاغل عادی حساب میشه میخواستم ببینم ایا فرمول دیگه ای برای محاسبه اضافه کاری مشاغل سخت هست؟ دوم اینکه ایا اضافه کاری هم باید جزو بیمه حساب بشه یا نه؟ یا اضافه کارمون را جزو لیست بیمه بیاریم یا نه؟

 4. یاسر

  با سلام لطفا این سوال منو هرجور شده جواب بدید، من کارمند رسمی یک بانک دولتی ام که یک ماهه ماموریت خوردم به یه شهرستان مجاور با صد کیلومتر فاصله، اولا چون تو اون شهرستان هیچ خدمات رفاهی و جاخوابی نیس ما صب شش میریم تو جاده، ازون ور رئیس شعبه مارو مجبور میکنه تا 5عصر بمونیم و میگه اضافه کاریه و پولشو میگیرید، آیا قانونا ایشون همچین حقی اونم درباره کسی که ماموریت هست داره؟

  1. سپیدار سیستم

   بسته به نوع قرارداد شما داره
   اما در کل ماموریت و اضافه کاری باید با توافق کارمند باشد

 5. صاد. م

  سلام وقت بخیر
  ۱) کارفرمای من طبق قرارداد و مصاحبه که قبل از اون انجام شده بود اعلام کردن حقوق قانون کار رو به من میدن و ساعت کاری من از ۸ تا ۳ بعد از ظهر هست
  اما بهد از شروع کار متوجه شدم که با این ساعت کاری که به من اعلام شد یک ساعت کسر از کار در هر روز در فیش حقوقی من ثبت میشه و بابت اون یک ساعت کمتر که راجع بهش صحبتی نکرده بودن از حق حقوق یک روزه من کسر میشه! با توجه به اینکه در مصاحبه ها چیزی در این خصوص گفته نشده بود و ساعت کاری گفته شده به منزله یک روز کاری تلقی میشد ایا من میتونم به لحاظ قانونی اقدامی داشته باشم؟
  ۲) بعد از عقد قرارداد و شروع بهرکار متوجه حجم کار بسیاری که هر روز از زمان شروع قرارداد به وظایف من اضافه شد شدم و من به گونه ای هست که کار من هیچوقت ساعت ۳ به ‌پایان نمیرسه و برای انجام کار نیاز هست بیشتر از یک ساعت حتی اضافه بر زمان قانونی کقته شد طبق قرار داد در شرکت کار کنم ( درصورتی که این موضوع برنامه ریزی شخصی من رو دچار مشکل کرده و این موضوع بلا استثنا هر روز اتفاق میوفته) ممکنه لطفا راجع به محاسبه اضافه کاری با این شرایط راهنمایی بفرمایید؟ (ایا میتونم قانونا او ۴۰٪ اضافه بر حقوق ساعتی قانون کار رو در محاسبات لحاظ کنم؟)

 6. علی

  سلام ببخشید کجای کشور قانون داره که تو فضای مجازی حرفامون به خرج بره من خودم الان تهران کار میکنم فقط عیدی سنوات داره ولی نه حقوق به ماه میدن نه حقوق بالای میدن نه غذای درست حسابی نه خوابگاه خوبی دارن در صورتی که رییس شرکت ترکیه ای هست
  اخه کی به داد ما میرسه؟
  کی با این حقوق کار میکنه؟
  پیش کی باید حرفمون رو بزنیم؟

  1. محسن

   باسلام و احترام
   من کارمند رسمی دایم ارگانی کامل دولتی و بیش از ۱۰سال بصورت شیفت کاری؛ ۷شبانه روز کار پیوسته و حاظر در محل کار و ۷شبانه روز استراحت هستم.
   یعنی متوسط ۱۵شبانه روزکامل یا ۳۶۰ساعت در ماه در سرکار هستم.
   که ۱۲۰ساعت اضافه کاری دریافت میکنم
   درصورتی که ساعت موظفی کاری بنده نیز ۱۷۲ ساعت میباشد و سازمان مربوطه از پرداخت
   سایر ساعت اضافه کاری امتناع نموده است.
   اما مشکل بنده عدم پرداخت اضافه کاری نمیباشد. بلکه بعلت شرایط سخت کاری و دوری از خانواده و عدم حضور کافی در کنار همسرم دچار آسیب روحی و نامیدی از زندگی شدم.و بارها جهت تغییر وضعیت و کاهش اضافه کاری اجباری با مدیران مربوطه نامه نگاری داشته ام.
   اکنون باتوجه به اینکه هیچ اقدامی درجهت حل مشکل بنده انجام نشده
   ایا اگر بنده به میزان ساعت موظفی یعنی ۱۷۲ ساعت در شیف کاری حضور داشته باشم و از حضور در شیفت بیشتر از ساعت موظفی امتناع ورزم آیا دچار تخلف اداری شده ام یا خیر؟
   ممنون میشم در مورد این بنده را راهنمایی بفرماید.

   باتشکر

 7. پوراسکندر

  آیا یه مدیر می تواند از ساعت اضافه کاری ایستاده ( یا حقیقی) کارمندانش کم کند ؟

 8. اکبری

  سلام خسته نباشیدو. من دو نفر کارگر دارم که نوبت کار هستن یعنی 15 روز صبح و 15 روز شب- مواقعی که شیفت شب هستن به جای 8 ساعت 10 ساعت کارکرد دارن ننحوه محاسبه حقوق براشون چطوریه منظورم اضافه کاریشونه

  1. سپیدار سیستم

   سلام. به تمامی ابهامات و سئوالات حقوق و دستمزد در IGTV پیج اینستاگرام سپیدار پاسخ دادیم.

 9. محمدرضا

  باسلام دوست عزیز بنده 1 ماه 6 روز کارکرده بودم بدون تعطیلی جمعه این که کارفرما حرف های خودرا دبه کرده وکارفرماتو اداره چی گفته ندارم و500هزارتومان به من داده اند ازسال1399/4/10تا1399/5/5 کارکرده بودم و4روزمابین1399/5/5الی1399/5/9یکجامرخصی رفته ام وازتاریخ1399/5/9تا1399/5/15 کارکرده وآخرین شب را تا ظهر بیدار بودم هم کارگرساده وهم نگهبانی با9ساعت کارکردروزانه باحقوق مزایا قانون کار وبارعایت ماده های قانون کارباقراردادرسمی حقوق و مزایا دستمزد بنده برای 1ماه6روزو16ساعت کارکردوسوددیرکردافزوده ومتحمل500هزارتومان از زمان ترک کارتا امروزصرف خرج کرایه وشکایت دراداره کارشده جمعان من از کارفرما چقدر دریافتی داشته باشم

 10. محمد

  نحوه محاسبه اضافه کاری در شب جمعه یا شب تعطیل چکونه است ؟
  آیا میشود 40 درصد برای اضافه کاری ، 35 درصد برای شبکاری و 40 درصد برای تعطیل کاری یا جمعه کاری جمعه 125 درصد علاوه بر مزد عادی باید به کارگر پرداخت شود .
  شخصی در تاریخ 99/01/03 از ساعت 8 شب شروع بکار میکند تا 7 صبح روز بعد . ( مزد روزانه 611809)

  این شخص
  2 ساعت کارکرد عادی دارد
  5 ساعت شبکاری با 35 درصد
  دو ساعت اضافه کاری در شب که میشود 35 درصد و 40 درصد جمعا 75 درصد
  1 ساعت هم ا1ضافه کاری عادی 40 درصد
  1 ساعتم مثلا برا غذا و نماز اینا کم کردیم .
  ایرادات این چیست؟

 11. کامران

  با سلام
  آیا طبق قانون رییس اداره میتونه ماهانه با اجازه ی مقام بالاترش به ساعات اضافه کاری پرسنلش اضافه کنه؟

 12. ا زارعی

  من یک کارگر با ۱۲ ساعت کار شبانه هستم متاهل ویک فرزند حقوق من چقدر است

  1. ا زارعی

   ایا کارفرما میتواند مزایایه یک کارگر را با تهدید اخراج نپردازد

  2. سپیدار سیستم

   دوست گرامی حقوق شما طبق قوانین یا توافق شما با مجموعه مورد نظر پرداخت می شود.

 13. محمد

  ارع اینا همه ب گفت من کارگر شهرداریم جمعه درمیون میرم شیفت ۲۵ هزار تومن میدن اضافه کاریم ک برام میزنن توی روز های دیگه خودشون خط میزنن ک زیاد نشه چه وضعشه عدالت کجاست #عدالت

 14. هاشم

  با سلام
  بنده در یک شرکت پیمانی مشغول به کارم.
  در قرارداد فی مابین عدد پرداختی به دو بخش تقسیم شده
  ۱- حقوق ثابت
  ۲- حق ماموریت
  آیا مبنای محاسبه مبلغ اضافه کاری حقوق ثابت بوده یا مجموع این دو عدد؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. نرخ اضافه کاری برابر با حقوق پایه فرد و یا جمع حقوق پایه، حق مسکن و حق بن فرد با توجه به نظر کارفرما می باشد.

 15. حسن عبداله زاده

  سلام دوستان و بزرگواران بخشنامه نحوه محاسبه اضافه کاری روز جمعه رو میخواستم که طبق ماده62میباشد اگه کسی میتونه کمک کنه ممنون میشم .

 16. محمدی

  اینکه کارفرما اعلام کند اضافه کاری بهمن ماه را در اسفند و اضافه کاری اسفند را در فروردین و همینطور ….. محاسبه و پرداخت می کند آیا قانونی است؟ بر این اساس اگر فرض کنیم کارگری اول بهمن کارگاه محل خدمتش را تغییر دهد و ماه قبلش اضافه کاریش در کارگاه قبلی بوده باشد و در نتیجه در حقوق ماه بهمن در کارگاه جدید اضافه کاری که مربوط به ماه قبل باشد ندارد، لذا اگر مبنا بر احتساب اضافه کاری ماه قبل باشد، در ماه بهمن هیچ حق اضافه کاری ای بهش تعلق نمیگیرد. آیا این موضوع قانونی است؟! کارگاه قلب یاعلام می کند طبق قانون کار اضافه کاری دی ماه در همان ماه پرداخت می شود و کارگاه جدید می گوید ما مبنایمان برای اضافه کاری، اضافه کاری ماه قبل است. این تفاوت دیسیپلین به کارگر ضربه وارد می کند. نظر شما رو میخواستم بدونم. باتشکر

 17. میلاد

  سلام شما در بند
  *تعطیلی کاری چیست و چطور محاسبه می شود؟*
  گفتین که
  *کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد*
  و در پایین گفتین که
  *اگر کارگری در روز تعطیل رسمی کار کند و در روز جمعه نیز کار کند بابت روز تعطیل رسمی 140 درصد (اضافه کاری) و بابت روز جمعه کاری 180 درصد (اضافه کاری و جمعه کاری) دریافت می کند.*

  بلاخره برای روز جمعه 140 درصد یا 180درصد؟ کاش ی مثالی میزدین

 18. حامد

  سلام و وقت بخیر
  آیا در دستمزد اضافه کاری، مبلغ پایه سنوات یا سنوات تجمیعی محاسبه می شود؟
  به عبارتی آیا مبلغ اضافه کاری شخصی با ۱۰ سال سابقه با مبلغ اضافه کاری شخصی با یک سال سابقه برابر است؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. نرخ اضافه کاری برابر با حقوق پایه فرد و یا جمع حقوق پایه، حق مسکن و حق بن فرد با توجه به نظر کارفرما است.

  1. سپیدار سیستم

   سلام دوست عزیز . ممنون از نکته بجا شما در مباحث حقوق و دستمزد مسائل زیادی وجود دارد که در قالب مقاله قابل گنجایش نیست و جهت اموزش نکته به نکته باید دوره های اموزشی حقوق و دستمزد گذرانده شود و صد البته که در این جا فرم کلی محاسبه اضافه کاری مطرح شده . با سپاس از شما

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *