نقش هوش مصنوعی در حسابداری

کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری و امور مالی

اگر در رشته‌های مالی و حسابداری دانشجو یا شاغل هستید، با خواندن این مقاله متوجه خواهید شد که هوش مصنوعی چه تأثیری بر روی رشته حسابداری و مدیریت مالی و نحوه انجام دادن کارها دارد و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط باهوش مصنوعی در رشته حسابداری را نیز به شما معرفی می‌کنیم.