نرم افزار حسابداری

قسمت ۱۴۹: بررسی خدمات و واحدهای سازمان تامین اجتماعی


قسمت ۱۴۹: بررسی خدمات و واحدهای سازمان تامین اجتماعی
دسته بندی:بیمه
مهمان برنامه:فریبرز انصافی
حجم:11 مگابایت
زمان:32 دقیقه

حدودا 44 میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و 3.5 میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان هستند.
این اعداد به خوبی اهمیت سازمان تامین اجتماعی را در زندگی مردم ایران نشان می دهد.
در این قسمت از رادیومالی با کارشناس برنامه به گفتگو درباره خدمات، واحدها و منابع درآمدی این سازمان پرداختیم.

 

دانلود قسمت صد و چهل و نهم رادیو مالی

دانلود اپلیکیشن رادیو مالی: