نرم افزار حسابداری

قسمت ۱۴۸: تاثیر سواد مالی بر موفقیت کسب و کار – بخش دوم


قسمت ۱۴۸: تاثیر سواد مالی بر موفقیت کسب و کار - بخش دوم
دسته بندی:مدیریت کسب و کار
مهمان برنامه:مهدی مهدیانی
حجم:11 مگابایت
زمان:24 دقیقه

در قسمت 148 و در ادامه موضوع قسمت قبل، بررسی کردیم که نرم افزارهای مدیریت مالی چه کمکی به صاحبان کسب و کار می توانند بکنند. در بخش دیگری از این قسمت، نظر مهمان برنامه را درباره امکان به عهده گرفتن مدیریت مالی یک کسب و کار توسط صاحب کسب و کار پرسیدیم.

 

دانلود قسمت صد و چهل و هشتم رادیو مالی

دانلود اپلیکیشن رادیو مالی: