نرم افزار حسابداری

قسمت 85: پاسخ به سوالات شما


دسته بندی:پرسش و پاسخ حسابداری
مهمان برنامه:ابراهیم بنوفاطمه
حجم:26 مگابایت
زمان:18 دقیقه

 در این قسمت، همانند روال گذشته به سوالات شما مخاطبین رادیو مالی پاسخ داده‌ایم. شما می توانید از طریق سایت و اپلیکیشن سوالات خودتان در زمینه مواردی که آموزش داده شده است را بپرسید تا کارشناسان ما به آن پاسخ دهند. هر 5 قسمت به تمامی سوالات پاسخ داده خواهد شد.

 1. در صورتی که یک فرد در اواسط ماه به عنوان مثال اواسط آبان ماه استخدام شده باشد، عیدی آن چگونه است؟
 2. آیا اضافه کار که پایه حقوق تقسیم بر 192 برای روزهای 30 روزه و 31 روزه متفاوت است یا خیر؟
 3. وقتی در محاسبه بهای تمام شده در قسمت دستمزد مستقیم، کارگری که مستقیماً در تولید محصول دخالت داشته است، هزینه اش را ثبت می کنیم. آیا دیگر نباید پایان ماه سند بزنیم؟ هزینه حقوق بدهکار، حقوق پرداختنی بستانکار.
 4. در قسمت سربار هزینه برق کارگاه را می زنیم، آیا دیگر در پایان ماه نباید سند بزنیم هزینه برق بدهکار، بانک بستانکار؟
 5. مالیات ابرازی اظهارنامه در حساب های پرداختنی ثبت می شود. لطفاً بفرمایید مالیاتی که بعد از رسیدگی محاسبه و قطعی می شود به حساب ذخیره مالیات ثبت می شود یا خیر؟
 6. در جایی که من مشغولم تعداد پرسنل کم هست و ما لیست حقوق را ارسال نکرده ایم. اگر حقوق ها کمتر از سقف باشد، آیا لازم است ارسال شود؟
 7. آیا اگر کسی کار را رها کند (به عنوان مثال پس از 6ماه)، آیا عیدی به وی تعلق می گیرد؟
 8. در یک انبار آهن آلات، از ابزارهای موجود یک جرثقیل ساخته شده است. آیا باید از موجودی کم و به دارایی ثابت اضافه کنیم؟
 9. نحوه زدن ثبت های حسابداری به عنوان مثال حقوق و دستمزد را توضیح دهید.
 10. برای شروع فعالیت های حسابداری از کدام شاخه حسابداری شروع کنیم؟
 11. بعد از این که اندوخته قانونی به 10% سرمایه رسید چه کاری باید انجام داد؟
 12. کدام عناوین در حقوق و مزایا از مالیات و بیمه معاف هستند؟
 13. فرق ناخالص حقوق با حقوق پایه و حداقل حقوق ماهانه چیست؟
 14. در پادکست حقوق و دستمزد، صحبتی راجع به مبحث مرخصی، ذخیره و نحوه محاسبه نشد. لطفاً بیشتر توضیح دهید.
 15. انواع پاداش را نام ببرید و در چه شرایطی پاداش مشمول مالیات و بیمه می شود؟

 

دانلود قسمت هشتادو پنجم رادیو مالی

 

دانلود اپلیکیشن رادیو مالی: