نرم افزار حسابداری

قسمت 75: پاسخ به سوالات شما


دسته بندی:پرسش و پاسخ مالیات
مهمان برنامه:فرشید رستگار
حجم:17 مگابایت
زمان:21 دقیقه

 

 

 در این قسمت، همانند روال گذشته به سوالات شما مخاطبین رادیو مالی پاسخ داده‌ایم. شما می توانید از طریق سایت و اپلیکیشن سوالات خودتان در زمینه مواردی که آموزش داده شده است را بپرسید تا کارشناسان ما به آن پاسخ دهند. هر 5 قسمت به تمامی سوالات پاسخ داده خواهد شد.

 1. شخص حقیقی که مالک یک فروشگاه است و آن را به یک شخص دیگر رهن دهد و نه اجاره. آیا باز هم باید مالیات دهد؟
 2. مدیر عامل شرکت بازنشسته شده و ماهی 10 میلیون تومان به عنوان حقوق دریافت می کند. این عدد را به چه عنوانی ثبت کنم تا مشمول مالیات نشود؟
 3. اگر ملکی را با وسایل اجاره کنیم، دولت می تواند بخاطر وسیله های داخل منزل، ما را مشمول مالیات نماید؟
 4. اگر شرکتی از محصولات خود استفاده نماید( عرضه به خود) باید فاکتور صادر نماید و مالیات پرداخت کند. اگر شرکتی این کار را نکند چه سرنوشتی دارد؟
 5. با توجه به اینکه مالیات اجاره را باید در هر نوبت پرداخت کمک کرد، آیا اظهارنامه ملک را باید در سایت tax.gov  ثبت کرد و یا داخل معاملات فصلی ثبت کنیم؟
 6. محاسبه تفاوت ارزش افزوده دریافتی و پرداختی را توضیح دهید؟
 7. اگر مودی اظهارنامه را طبق مقررات تهیه نکند، آیا بعد از صدور برگ تشخیص مالیاتی و در صورت اعتراض، باید ظرف 30 روز اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نماید؟
 8. منظور از ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات چیست؟
 9. با توجه به اصطلاح برآورد بر اساس فعالیت، آیا به نوعی مشابه علی راس نیست؟
 10. در معاملات فصلی، حد نصاب، مجموع خریدهایی است که از یک مشتری حقیقی و یا حقوقی در یک دوره انجام شده است و یا مبلغ هر فاکتور است؟
 11. یک شرکت معدنی داریم که دفتر مرکزی آن در مرکز استان است. با یک دفتر و یک کارخانه در فواصل متعدد. آیا اگر اظهارنامه را از طریق مرکز استان دفترمرکزی ارسال کنیم، مشکلی دارد؟
 12. یک واحد بنکداری متعلق به 3 نفر بوده است که در سال 89 حدود 7 میلیون تومان مالیات داشته است پرداخت شده است. اداره مالیات، مالیات ارزش افزوده 89 را 500 میلیون تومان برآورد کرده است. آیا سازمان مالیاتی می تواند این درخواست را داشته باشد؟
 13. چگونه پادکست ها را می توان ذخیره کرد؟
 14. در مورد مالیات های جدید ساختمان سازی توضیح دهید؟
 15. موسسه ای که کار خدمات و فروش انجام می دهد، مگر موسسه می تواند فروش داشته باشد؟
 16. برای فهم بیشتر مالیات، باید چه رشته ای را مطالعه کرد؟

 

دانلود قسمت هفتادو پنجم رادیو مالی

 

دانلود اپلیکیشن رادیو مالی: