نرم افزار حسابداری

قسمت 29: اظهارنامه اشخاص حقوقی


در تاریخ 21 خرداد ماه 1398، سمیناری با موضوع نحوه تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی با حضور 300 نفر از کارفرمایان، حسابداران و مدیران مالی برگزار گردید. در این سمینار موضوعاتی زیر بررسی گردید:

  • آشنایی با پیش نیازهای ارسال اظهارنامه
  • نحوه دانلود نرم افزار
  • نصب و آماده سازی
  • بررسی جداول اظهارنامه مالیاتی، مواد قانونی و بخشنامه های مرتبط
  • بررسی اشتباهات رایج اظهارنامه نویسی

همچنین در پایان مراسم جلسه‌ی پرسش و پاسخ برگزار شد. این شماره از رادیو مالی به ارائه‌ی فایل‌های این سمینار اختصاص پیدا کرده است و همچنین یک فایل جهت پاسخ به سوالات باقی مانده از سمینار آماده گردیده است.

این پادکست را می‌توانید از طریق وبسایت و اپلیکیشن اختصاصی رادیو مالی گوش دهید.

شنیدن پادکست بیست و نهم:


بخش اول:

 

 

دانلود قسمت بیست و نهم بخش اول


بخش دوم:

 

 

دانلود قسمت بیست و نهم بخش دوم


ادامه‌ی پرسش و پاسخ:

 
 

دانلود قسمت بیست و نهم (ادامه پرسش و پاسخ)

 

دانلود اپلیکیشن رادیو مالی: