نرم افزار حسابداری

قسمت 111: همه چیز درباره اظهارنامه سال 99 (بخش دوم)


قسمت 111 رادیو مالی: راهنمای اظهارنامه 99
دسته بندی:مالیات
مهمان برنامه:فرشید رستگار
حجم:8 مگابایت
زمان:21 دقیقه

 

ادامه مبحث اظهارنامه های مالیاتی

ماده 177 قانون مالیات های مستقیم

تبصره 1 ـ هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات ‌مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی‌ یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب‌ مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

ماده 210 قانون مالیات های مستقیم

تبصره 2 ـ آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است‌.

جرایم مربوط به اظهارنامه مالیاتی:

ماده 190 قانون مالیات های مستقیم

ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود.

ماده192  قانون مالیات های مستقیم

در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد(10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

ماده 193 قانون مالیات های مستقیم

نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

ماده274  قانون مالیات های مستقیم

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

ماده 201 قانون مالیات های مستقیم

ماده 201- هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص ‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهدشد.

ایا محدودیت ارسال اظهارنامه در سال جاری برداشته شده است؟

بله. به دو دلیل: بابت بحث کرونا/ برداشتن انحصار از کافی نت ها برای ارسال اظهارنامه

نکات مهم در مورد ارسال اظهارنامه:

 • حتما از سیستم کد رهگیری دریافت کنند.
 • پرینت آن را دریافت کنند.
 • به جای ارسال اینترنتی، می توانند اظهارنامه را پست کنند.
 • تمام حساب بانکی ها (با اولویت بندی) را در اظهارنامه بیاورند.
 • اظهارنامه عدم فعالیت را در صورتی که هیچ فروشی نداشتید، ارسال نمایید.
 • در صورت ارسال الکترونیکی اظهارنامه، نیاز به ارسال چاپی نیست.
 • اظهارنامه را برای روزهای آخر نگذارید. ساعات غیراداری خیلی بهتر است.
 • مهم ترین جدول اظهارنامه از نظر تبعات مالیاتی سود و زیان و ترازنامه است.

 

ماده 201 قانون مالیات های مستقیم و نکات آن

تبصره7- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک­ واحد­درصد و حداکثر تا پنج واحد­درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 • اگر بدهی قطعی 97 دارید، تنها تا 31 شهریور ماه 99 امکان پرداخت آن را دارید.
 • باید مالیات ابرازی خود را تا زمان مورد نظر پرداخت کرده باشید یعنی آخرین روز تسلیم اظهارنامه
 • گروه رسیدگی مالیاتی جرایم 97 را مجدد بررسی کرده تا از صحت محاسبات و پرداخت مطمئن شود.
 • در اظهارنامه جدولی به نام مجوزها وجود دارد که فیلد اجباری نیست. اما شما حتما تمامی مجوزها را ثبت کنید.

 

دانلود قسمت صد و یازدهم رادیو مالی

دانلود اپلیکیشن رادیو مالی: