نرم افزار حسابداری
رادیو مالی قسمت 32

قسمت 32: مقررات عمومی مالیات (بخش اول)

    قانون مالیات های مستقیم 5 باب دارد که در بخش چهارم باب 4، یک بحث مقررات عمومی وجود دارد. این مقررات ارتباطی خاصی باهم ندارند و هریک راجع به یک محتوا صحبت می کنند اما تمامی مودیان باید آن را بدانند. ماده 155 : این ماده پاسخی است به سئوال تفاوت میان سال …
ادامه مطلب ←

قسمت 29: اظهارنامه اشخاص حقوقی

قسمت 29: اظهارنامه اشخاص حقوقی

در تاریخ 21 خرداد ماه 1398، سمیناری با موضوع نحوه تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی با حضور 300 نفر از کارفرمایان، حسابداران و مدیران مالی برگزار گردید. در این سمینار موضوعاتی زیر بررسی گردید: آشنایی با پیش نیازهای ارسال اظهارنامه نحوه دانلود نرم افزار نصب و آماده سازی بررسی جداول اظهارنامه مالیاتی، مواد …
ادامه مطلب ←

قسمت 28: اظهارنامه اشخاص حقیقی

قسمت 28: اظهارنامه اشخاص حقیقی

    پس از برگزاری سمینار اظهارنامه اشخاص حقوقی، همان‌طور که قول داده بودیم در این پادکست موضوع اظهارنامه اشخاص حقیقی را بررسی می کنیم. اگر شنونده قسمت‌های اولیه‌ی رادیو مالی بوده باشید، گروه بندی اشخاص حقیقی را توضیح دادیم که در این قسمت به اهمیت شناخت این گروه بندی‌ها اشاره خواهد شد. با ما …
ادامه مطلب ←

قسمت 26: مالیات بر درآمد حقوق 3

قسمت 26: مالیات بر درآمد حقوق 3

    در این قسمت به مواد قانونی 87، 89، 90 و معافیت های ماده 91 و 92 می پردازیم. ماده 87 : ماده 87 در مورد استرداد بحث می کند. این به این معنی است که اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق قانون استرداد خواهد شد. اما آیا ممکن است که ما …
ادامه مطلب ←

قسمت 24: مالیات بر درآمد حقوق 2

قسمت 24: مالیات بر درآمد حقوق 2

    در ادامه موضوع مالیات بر درآمد حقوق و پس از بررسی ماده 82،83 و 84 در قسمت 23 رادیو مالی، در این قسمت موضوع مالیات حقوق را با بررسی ماده های 85 و 86 ادامه می‌دهیم. ماده 85: نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت …
ادامه مطلب ←

قسمت 23: مالیات بر درآمد حقوق 1

قسمت 23: مالیات بر درآمد حقوق 1

    یکی از نقش‌های اصلی مالیات بر درآمد تأمین هزینه‌های دولت است. مالیات حقوق از عناصر مهم تشکیل‌دهنده مالیات بر درآمد است و از نظر حجم عملیات اهـمیت بسزایی دارد. از آنجا که این درآمد از حقوق کارکنان کسر می‌گردد، منبع درآمد تقریباً مطمئنی است در این قسمت از رادیو مالی، بحث مالیات حقوق …
ادامه مطلب ←

قسمت 16: نکات مهم در ارسال اظهارنامه

قسمت 16: نکات مهم در ارسال اظهارنامه

    در این قسمت از پادکست های مالی و مالیاتی، به ماده 110 قانون مالیات های مستقیم می‌پردازیم. آیا الزامی به ارسال الکترونیکی اظهارنامه وجود دارد؟ مهلت ارسال اظهارنامه در صورتی که 31 تیرماه در تعطیلات باشد به چه شکل خواهد بود؟ آیا اظهارنامه را به هم صورت دستی و هم الکترونیکی باید ارسال …
ادامه مطلب ←

قسمت 14: ماده 106 و 110 قانون مالیات‌های مستقیم

قسمت 14: ماده 106 و 110 قانون مالیات‌های مستقیم

    در این قسمت از سری پادکست های رادیو مالی به بررسی ماده 106 قانون مالیات های مستقیم می پردازیم. اشخاص حقوقی (شرکت ها) در چه شرایطی ملزم به پرداخت مالیات هستند و چه نوع درآمدی مشمول پرداخت مالیات خواهد شد؛ به همراه بررسی موارد استثناء از جمله موضوعات و مواردی است که در …
ادامه مطلب ←

قسمت 13: ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم

قسمت 13: ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم

    در این قسمت از سری پادکست‌های رادیو مالی قصد داریم به صورت کامل به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن بپردازیم. شرح متن این ماده‌ی قانونی به شرح زیر می باشد: ” جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا …
ادامه مطلب ←

قسمت 12: مالیات بر ارث (ادامه)

قسمت 12: مالیات بر ارث (ادامه)

    اگر همراه ما بوده باشید، در جلسه قبل درباره مالیات بر ارث صحبت کردیم و موارد آن را توضیح دادیم. در ادامه قسمت قبلی (قسمت یازدهم) رادیو مالی، به مبحث مالیاتی زیر می‌پردازیم: اقدامات لازم متناسب با تاریخ فوت متوفی نحوه اثبات هزینه های کفن و دفن برای کسر از ما ترک نحوه محاسبه …
ادامه مطلب ←