نرم افزار حسابداری
قسمت 46: مالیات بر درآمد املاک | بخش4

قسمت 46: مالیات بر درآمد املاک | بخش4

    ماده 61: در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد . ماده 63: نقل و …
ادامه مطلب ←

رادیو مالی قسمت 42

قسمت 42: مالیات بر درآمد املاک | بخش3

    ماده 59 نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد. نقل و انتقال قطعی …
ادامه مطلب ←

مالیات بر درآمد املاک قسمت 41

قسمت 41: مالیات بر درآمد املاک | بخش۲

    ماده 54 درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط …
ادامه مطلب ←

مالیات بر درآمد املاک

قسمت 39: مالیات بر درآمد املاک | بخش۱

    ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم “درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر عملکرد املاک است.” در این میان ممکن است پدری بخواهد ملک خود را به نام پسرش بکند،  در اینصورت هبه محسوب …
ادامه مطلب ←

رادیو مالی قسمت 32

قسمت 34: مقررات عمومی مالیات (بخش سوم)

    ماده 164: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و‌ مالیات‌های خود را …
ادامه مطلب ←

رادیو مالی قسمت 32

قسمت 33: مقررات عمومی مالیات (بخش دوم)

    ماده 159: وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد …
ادامه مطلب ←

رادیو مالی قسمت 32

قسمت 32: مقررات عمومی مالیات (بخش اول)

    قانون مالیات های مستقیم 5 باب دارد که در بخش چهارم باب 4، یک بحث مقررات عمومی وجود دارد. این مقررات ارتباطی خاصی باهم ندارند و هریک راجع به یک محتوا صحبت می کنند اما تمامی مودیان باید آن را بدانند. ماده 155 : این ماده پاسخی است به سئوال تفاوت میان سال …
ادامه مطلب ←

قسمت 29: اظهارنامه اشخاص حقوقی

قسمت 29: اظهارنامه اشخاص حقوقی

در تاریخ 21 خرداد ماه 1398، سمیناری با موضوع نحوه تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی با حضور 300 نفر از کارفرمایان، حسابداران و مدیران مالی برگزار گردید. در این سمینار موضوعاتی زیر بررسی گردید: آشنایی با پیش نیازهای ارسال اظهارنامه نحوه دانلود نرم افزار نصب و آماده سازی بررسی جداول اظهارنامه مالیاتی، مواد …
ادامه مطلب ←

قسمت 28: اظهارنامه اشخاص حقیقی

قسمت 28: اظهارنامه اشخاص حقیقی

    پس از برگزاری سمینار اظهارنامه اشخاص حقوقی، همان‌طور که قول داده بودیم در این پادکست موضوع اظهارنامه اشخاص حقیقی را بررسی می کنیم. اگر شنونده قسمت‌های اولیه‌ی رادیو مالی بوده باشید، گروه بندی اشخاص حقیقی را توضیح دادیم که در این قسمت به اهمیت شناخت این گروه بندی‌ها اشاره خواهد شد. با ما …
ادامه مطلب ←

قسمت 26: مالیات بر درآمد حقوق 3

قسمت 26: مالیات بر درآمد حقوق 3

    در این قسمت به مواد قانونی 87، 89، 90 و معافیت های ماده 91 و 92 می پردازیم. ماده 87 : ماده 87 در مورد استرداد بحث می کند. این به این معنی است که اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق قانون استرداد خواهد شد. اما آیا ممکن است که ما …
ادامه مطلب ←