نرم افزار حسابداری
رادیو مالی ارزش افزوده

قسمت 63: مشمولین مالیات بر ارزش افزوده

      ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل فرمهای مربوطه اقدام وثبت نام نمایند. فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده   فراخوان مرحله اول (۱۳۸۷/۷/۱) الف) کلیه وارد کنندگان؛  ب) کلیه صادر کنندگان؛  ج) کلیه فعالان اقتصادی …
ادامه مطلب ←

مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه

قسمت 62: مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه تجاری

      بخشنامه: 54409 چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.  2.صادرات …
ادامه مطلب ←

رادیو مالی قسمت 61

قسمت 61: مالیات بر ارزش افزوده (ماده‌های 1 تا 7)

      این قانون در سال 87 الزامی شد و 5 ساله به شکل آزمایشی اجرا شد و این قانون هرساله تمدید شد. این قانون در حال حاضر قرار است تا به شکل دائمی تصویب شود. ماده ۱ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات …
ادامه مطلب ←

قسمت 47: مالیات بر درآمد املاک | بخش5

قسمت 47: مالیات بر درآمد املاک | بخش5

    ماده 71: در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط ، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام …
ادامه مطلب ←

قسمت 46: مالیات بر درآمد املاک | بخش4

قسمت 46: مالیات بر درآمد املاک | بخش4

    ماده 61: در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد . ماده 63: نقل و …
ادامه مطلب ←

رادیو مالی قسمت 42

قسمت 42: مالیات بر درآمد املاک | بخش3

    ماده 59 نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد. نقل و انتقال قطعی …
ادامه مطلب ←

مالیات بر درآمد املاک قسمت 41

قسمت 41: مالیات بر درآمد املاک | بخش۲

    ماده 54 درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط …
ادامه مطلب ←

مالیات بر درآمد املاک

قسمت 39: مالیات بر درآمد املاک | بخش۱

    ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم “درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر عملکرد املاک است.” در این میان ممکن است پدری بخواهد ملک خود را به نام پسرش بکند،  در اینصورت هبه محسوب …
ادامه مطلب ←

رادیو مالی قسمت 32

قسمت 34: مقررات عمومی مالیات (بخش سوم)

    ماده 164: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و‌ مالیات‌های خود را …
ادامه مطلب ←

رادیو مالی قسمت 32

قسمت 33: مقررات عمومی مالیات (بخش دوم)

    ماده 159: وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد …
ادامه مطلب ←