تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی ۱۴۰۱

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402


تقویم مالی، که به تقویم مالیاتی و حسابداری نیز معروف است، یکی از مهم‌ترین تقویم‌ها برای حسابداران و بخش مالی شرکت‌های مختف است. این تقویم در واقع نشان‌دهنده زمان رویدادها و سررسیدهای مهم مالیاتی در طول سال است تا مودیان مالی بتوانند در زمان مقرر وظایف مالیاتی خود را انجام دهند. در این مقاله از مجله سپیدار سیستم می‌خواهیم این تقویم را به دقت بررسی کنیم و در انتها می‌توانید تقویم مالیاتی سال 1402 را مشاهده کنید. با ما همراه باشید.

کاربرد تقویم حسابداری چیست؟

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، هدف تقویم مالی و حسابداری، یادآوری سررسیدهای مهم مالیاتی است. هر شخص حقیقی و حقوقی که با توجه به قانون مشمول پرداخت مالیات باشد، تکالیف مالیاتی مشخصی دارد که باید در موعد مقرر انجام شوند. توجه به این سررسیدها به اشخاص مشمول مالیات کمک می‌کند تا از معافیت‌های مالیاتی مختلف یا امتیازات ویژه در زمان پرداخت مالیات بهره‌مند شوند.

برعکس این امر نیز صادق است، اگر مودیان مالیاتی، تکالیف و وظایف خود را در موعد مقرر انجام ندهند، مشمول جریمه‌های مختلف اعم از جریمه دیرکرد در ارائه اظهارنامه، جریمه دیرکرد پرداخت و .. می‌شوند و حساسیت ماموران سازمان امور مالیاتی روی محاسبات مالیات آن‌ها افزایش می‌یابد.

تقویم مالیاتی سال 1402

تقویم مالیاتی در سال1402 به شرح زیر است:

تکالیف مالیاتی در تقویم حسابداری

با توجه به تقویم بالا، تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به چندین دسته تقسیم می‌شوند:

 • ارسال اظهارنامه ماهیانه، فصلی و سالیانه به صورت دوره‌ای
 • ارسال لیست حقوق، مالیات و بیمه کارکنان به‌صورت ماهیانه
 • پرداخت حق بیمه و مالیات کارکنان به‌صورت ماهیانه
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر دوره در ابتدای فصل بعد
 • ارسال گزارشات فصلی هر دوره در ماه دوم فصل بعد
 • ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد
 • ارسال گزارش حسابرسی
 • پلمپ دفاتر مالی در روز ۱۰ اسفند ماه (ماه آخر سال)
 • بستن دفاتر و حساب‌ها و صورت‌های مالی در انتهای اسفند

نحوه کار با تقویم حسابداری1402

برای کار با تقویم حسابداری 1402 باید ابتدا با تعاریف هرکدام از تکالیف مالیاتی آشنا باشید. در واقع این تقویم بیشتر در اختیار واحد مالی و حسابداری شرکت‌ها است. سپس با توجه به موعد سررسید هر تکلیف، می‌توانید برای خود یادآور ایجاد کنید تا در موعد مقرر فعالیت‌ها را به انجام برسانید.

البته توصیه ما این است که در صورت نداشتن واحد مالی و حسابداری یا فعالیت به‌صورت انفرادی (اشخاص حقیقی)، کارهای مالیاتی خود را به شرکت‌های مالی و حسابداری بسپارید تا مشکلی در فرایند مالیاتی شما ایجاد نشود.

محاسبه‌های مالیات را به سپیدار بسپارید

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402ارسال صورت‌حساب به سامانه مؤدیان

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402فایل خرید و فروش فصلی

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402دیسکت بیمه و مالیات

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402تحریر دفاتر قانونی

تقویم رویدادهای مالی فصل بهار 1402

در اولین فصل از هر سال، فعالیت‌های مالی مربوط به دوره زمستان سال قبل و فعالیت‌های مالی همان فصل باید انجام شوند. این فعالیت‌ها به ترتیب تاریخ عبارتند از:

 • ۱۵ فروردین: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان 1402. دیرکرد در ثبت اظهارنامه مشمول جریمه برابر با ۵۰ درصد مالیات متعلقه. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۱ فروردین: ارسال لیست مالیات حقوق اسفند ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۱ فروردین: ارسال لیست حق بیمه اسفند ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۱۵ اردیبهشت: ارسال گزارشات فصلی دوره زمستان 1402. دیرکرد در ارسال گزارش فصلی مشمول جریمه برابر با ۱ درصد مبلغ معامله. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مبلغ معامله.
 • ۳۱ اردیبهشت: ارسال لیست مالیات حقوق فروردین ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۱ اردیبهشت: ارسال لیست حق بیمه فروردین ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۳۱ خرداد: ارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۱ خرداد: ارسال لیست حق بیمه اردیبهشت ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۳۱ خرداد: ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و مشاغل. دیرکرد در ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و مشاغل مشمول جریمه برابر با ۳۰ درصد مالیات متعلقه. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات ابرازی.
تقویم رویدادهای مالی فصل بهار ۱۴۰۱

تقویم رویدادهای مالی فصل تابستان 1402

رویدادهای مالی دوره تابستان 1402 به ترتیب تاریخ عبارتند از:

 • ۱۵ تیر: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار 1402. دیرکرد در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده مشمول جریمه برابر با ۵۰ درصد مالیات متعلقه. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۱ تیر: برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت‌های مالی.
 • ۳۱ تیر: ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد. دیرکرد در ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد مشمول جریمه برابر با ۳۰ درصد مالیات متعلقه. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات ابرازی.
 • ۳۱ تیر: ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۱ تیر: ارسال لیست حق بیمه خرداد ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۱۵ مرداد: ارسال گزارشات فصلی دوره بهار 1402. دیرکرد در ارسال گزارش فصلی مشمول جریمه برابر با ۱ درصد مبلغ معامله. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مبلغ معامله.
 • ۳۱ مرداد: ارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۱ مرداد: ارسال لیست حق بیمه تیر ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۳۱ شهریور: ارسال لیست مالیات حقوق مرداد ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۱ شهریور: ارسال لیست حق بیمه مرداد ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
تقویم رویدادهای مالی فصل تابستان ۱۴۰۱

تقویم رویدادهای مالی فصل پاییز

رویدادهای مالی دوره پاییز1402 عبارتند از:

 • ۱۵ مهر: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان 1402. دیرکرد در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده مشمول جریمه برابر با ۵۰ درصد مالیات متعلقه. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ مهر: ارسال لیست مالیات حقوق شهریور ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ مهر: ارسال لیست حق بیمه شهریور ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۳۰ مهر: ارسال گزارش حسابرسی. جریمه دیرکرد ارسال شرکتهای مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم معادل با ۲۰ درصد مالیات متعلقه.
 • ۱۵ آبان: ارسال گزارشات فصلی دوره تابستان 1402. دیرکرد در ارسال گزارش فصلی مشمول جریمه برابر با ۱ درصد مبلغ معامله. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مبلغ معامله.
 • ۳۰ آبان: ارسال لیست مالیات حقوق مهر ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ آبان: ارسال لیست حق بیمه مهر ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۳۰ آذر: ارسال لیست مالیات حقوق آبان ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ آذر: ارسال لیست حق بیمه آبان ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
تقویم رویدادهای مالی فصل پاییز

حسابداری را به سپیدار بسپارید

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402کدینگ حسابداری استاندارد

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402ثبت ساده دفاتر قانونی

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402خودکارسازی عملیات پایان سال

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402گزارش‌های تحلیلی و قانونی

تقویم مالی و حسابداری + تقویم فصلی مالیاتی 1402افزایش نظم مالی

تقویم رویدادهای مالی فصل زمستان

رویدادهای مالی دوره زمستان 1402 به ترتیب تاریخ عبارتند از:

 • ۱۵ دی: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز 1402. دیرکرد در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده مشمول جریمه برابر با ۵۰ درصد مالیات متعلقه. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ دی: ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ دی: ارسال لیست حق بیمه آذر ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۱۵ بهمن: ارسال گزارشات فصلی دوره پاییز 1402. دیرکرد در ارسال گزارش فصلی مشمول جریمه برابر با ۱ درصد مبلغ معامله. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مبلغ معامله.
 • ۳۰ بهمن: ارسال لیست مالیات حقوق دی ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ بهمن: ارسال لیست حق بیمه دی ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۱۰ اسفند: درخواست پلمپ دفاتر سال مالی آتی. مشمول جریمه عدم ارائه دفاتر یا دفاتر سفید برابر با ۲۰ درصد مالیات متعلقه.
 • ۲۸ اسفند: ارسال لیست مالیات حقوق بهمن ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۲۸ اسفند: ارسال لیست حق بیمه بهمن ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۲۸ اسفند: بستن حساب‌ها و دفاتر و صورت‌های مالی.
تقویم رویدادهای مالی فصل زمستان

سپیدار سیستم؛ ارائه‌کننده پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای حسابداری شرکتی و فروشگاهی در ایران

پیشنهاد ما این است که برای مدیریت هزینه‌های مالی خود با استفاده از نرم افزار حسابداری شرکتی و فروشگاهی سپیدار سیستم، دقت و صحت انجام امور مالی کسب و کارتان را دوبرابر کنید. برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۰۲۱۸۱۰۲۲۰۰۰ تماس بگیرید. همکاران ما آماده پاسخگویی به سؤال‌های شما خواهند بود.

سوالات متداول:

 • تقویم مالی و حسابداری چیست؟

تقویم حسابداری یا تقویم مالیاتی، یک تقویم تخصصی است که شامل تمام تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی است.

 • چه افرادی به تقویم مالیاتی نیاز دارند؟

افراد و مشاغلی که مشمول پرداخت مالیات هستند، واحدهای مالی و حسابداری شرکت‌ها و تمامی واحدهای صنفی فعال در زمینه مالی و حسابداری.

 • نحوه کار با تقویم مالی و حسابداری چگونه است؟

این تقویم شامل رویدادها و تکالیف مالیاتی مختلف در طول سال، همراه با تاریخ سررسید معین است. با استفاده از این تقویم می‌توانید تاریخ‌ها را به خود یادآوری کنید تا مشمول جریمه‌های مختلف نشوید.

 • تکالیف مالیاتی سال 1402 کدام هستند؟

این تکالیف مالیاتی عبارتند از: ارسال اظهارنامه، ارسال لیست حقوق کارکنان، ارسال و پرداخت حق بیمه کارکنان و ….