5 نکته‌ که حسابداران در مورد آینده حسابداری باید بدانند

7 نکته‌ که حسابداران در مورد آینده حسابداری باید بدانند

خوش‌بینی زیادی در آینده حسابداری وجود دارد. تا سال 2020 پیش بینی می‌شود که بهره‌وری مالی دو یا سه برابر افزایش خواهد یافت و با این میزان بهره‌وری هزینه‌های سازمانی به میزان 40 درصد کاهش می‌یابد.