نرم افزار حسابداری
دشت طلا فروشی

آشنایی با مفاهیم طلا و نکات نرم افزار نسخه طلافروشی دشت همکاران سیستم

در حالی که طلافروشان معتقدند طلا، یک کالای مصرفی نیست و بایستی دستمزد و یا اجرت ساخت طلا مشمول پرداخت مالیات برارزش افزوده گردد،از اواسط سال ۸۹ صنف طلافروشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند؛

داده کاوی

داده کاوی در ارائه محصولات فروشگاهی به کمک بانک اطلاعاتی دشت

علم داده کاوی عبارت است از استخراج اطلاعات و دانش و کشف الگوی پنهان از پایگاه داده های بسیار بزرگ.داده کاوی مهمترین فن آوری جهت بهره برداری موثر از داده های حجیم است و اهمیت آن رو به افزونی است.