Fog computing چیست؟ آشنایی با رایانش مه در حسابداری و کاربردهای آن

Fog computing چیست؟ آشنایی با رایانش مه در حسابداری و کاربردهای آن

رایانش مه یک زیرساخت محاسباتی غیرمتمرکز است که با استفاده از آن، داده‌ها، محاسبات، ذخیره‌سازی و برنامه‌های جایی میان منبع داده و ابر قرار دارند. در این مقاله به بررسی این زیرساخت می‌پردازیم.