مالیات شرکت‌های ایران خارج از کشور

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور


طبق مواد قانون مالیات مستقیم، تمام شرکت‌های های ثبت‌شده در ایران موظف به پرداخت مالیات خود هستند. عدم توجه به قوانین مالیاتی باعث جریمه‌های سنگینی برای شرکت خواهد شد. همچنین علاوه بر جرائم مالیاتی، محدودیت‌های زیادی نیز برای این شرکت‌ها در قانون در نظر گرفته‌شده است. شرکت‌های بین‌المللی که در ایران ثبت‌شده‌اند و دارای شعبه خارجی هستند نیز مانند سایر شرکت‌ها باید طبق مقررات مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی را تکمیل و مالیات خود را پرداخت کنند. در ادامه سعی می‌کنیم اطلاعات بیشتری در مورد مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور در اختیار شما قرار دهیم.

پرداخت مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور

آیا مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور نیز باید در ایران پرداخته شود؟

بر اساس ماده 1 قانون مالیات های مستقیم، هر شخص حقوقی ایرانی نسبت که کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به‌وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تنها اشخاص حقوقی هستند که مشمول پرداخت مالیات در ایران نمی‌شوند.

محاسبه‌های مالیات را به سپیدار بسپارید

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشورمحاسبه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشورارسال صورت‌حساب به سامانه مؤدیان

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشورفایل خرید و فروش فصلی

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشوردیسکت بیمه و مالیات

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشورتحریر دفاتر قانونی

به‌این‌ترتیب اگر صاحب یک کسب‌وکار یا شرکت در ایران هستید و شعبه‌ای در خارج از کشور دارید یا به‌طورکلی در خارج از کشور فعالیت می‌کنید اما شرکت شما در ایران ثبت‌شده است، باید طبق مقررات، مالیات درآمدهایی که از فعالیت‌های خدماتی، تجاری، صنعتی و سایر فعالیت‌های موجود حاصل می‌شود را پرداخت کنید.. مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور نیز شامل همان مالیات شرکت‌ ها در ایران می‌شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

قوانین مالیات اشخاص حقوقی مقیم خارج

قوانین مربوط به پرداخت مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور

ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم به‌صراحت اعلام می‌کند: «جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به‌استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای هست، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست‌وپنج درصد (25%) خواهند بود». با استناد به این ماده‌قانون، مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور، مشابه با شرکت‌های ایرانی داخل کشور محاسبه می‌شود و تفاوتی در پرداخت مالیات وجود ندارد.

بنابراین باید طبق قوانین مالیاتی با استفاده از نرم افزار حسابداری شرکتی و سایر ابزار، در طی دوره مالی مشخص هزینه‌ها و درآمدهای مالی خود را در فرم اظهارنامه وارد کنند و برای رسیدگی به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.

آیا شرکت‌ها و مؤسسات مقیم خارج از ایران نیز مشمول مالیات می‌شوند؟

در تبصره 2 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، اعلام‌شده اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران نیز «از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری‌ سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به‌وسیله نمایندگی از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن ‌تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به ‌درآمدهایی که به هر عنوان به‌حساب خود تحصیل می‌کنند» مشمول مالیات هستند.

حسابداری را به سپیدار بسپارید

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشورکدینگ حسابداری استاندارد

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشورثبت ساده دفاتر قانونی

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشورخودکارسازی عملیات پایان سال

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشورگزارش‌های تحلیلی و قانونی

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشورافزایش نظم مالی

به‌این‌ترتیب حتی اگر شرکت شما مقیم خارج از ایران باشد و فعالیت‌های تجاری در ایران داشته باشد نیز باید مالیات خود را پرداخت کند. استفاده از نرم افزار حسابداری ایرانی به شما کمک می‌کند تا به‌راحتی بتوانید هزینه‌ها و درآمدهای خود را مدیریت کنید تا در زمان معین‌شده برای پر کردن اظهارنامه مالیاتی بر اساس قوانین ایران دچار مشکل نشوید.

محاسبه مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور

آیا مالیات پرداخت‌شده در خارج از کشور در از مقدار مالیات در داخل کشور کسر می‌شود؟

یکی از موارد مهمی که در هنگام محاسبه مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور باید به آن توجه شود، مالیات‌های پرداخته‌شده به کشور خارجی است. طبق قوانین مالیاتی، «اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران درصورتی‌که درآمدی از خارج از کشور به دست آورده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود، حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام کنند؛ مالیات پرداختی آن‌ها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی به درآمد تحصیل شده در خارج از کشور به‌تناسب به‌کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هرکدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن‌ها قابل کسر خواهد بود»

به‌این‌ترتیب مالیات پرداخت‌شده توسط شرکت در خارج از کشور، در هنگام محاسبه مالیات داخل کشور کسر خواهد شد. البته شرط این اتفاق، اعلام درست هزینه‌ها و درآمدها در اظهارنامه مالیاتی است. عدم آشنایی مدیران کسب‌وکارها و شرکت‌ها با هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی باعث می‌شود تا در بسیاری از موارد، ممیز سازمان امور مالیاتی، هزینه‌ها را رد کند و با رد اظهارنامه، هزینه‌های مالیاتی سنگینی را روی دست آن‌ها بگذارد.

نحوه پرداخت مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور

شرکت‌های ایرانی خارج از کشور ابتدا باید سال مالی خود را مشخص کنند. به‌صورت پیش‌فرض سالی مالی در ایران برای اشخاص حقوقی از اول فروردین تا پایان اسفندماه هرسال است. در سال اول، تاریخ تأسیس شرکت به‌عنوان شروع سال مالی در نظر گرفته می‌شود. شرکت‌ها باید تمام درآمدها و هزینه‌های خود را در طی سال مالی ثبت کنند و پس از رسیدگی به حساب‌های خود، آن‌ها را به شکل اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان و دفاتر قانونی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. ممیز سازمان امور مالیاتی به بررسی اظهارنامه می‌پردازد و نتیجه را طی حداکثر مدت یک سال اعلام می‌کند اظهارنامه قطعی شود. سپس بر اساس قوانین مالیاتی برحسب میزان سود سالیانه، مالیات شرکت تعیین می‌شود.

جرائم عدم مالیات پرداخت شرکت‌های مقیم خارج

عدم پرداخت مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور چه جرائمی دارد؟

در قانون جرائم سنگینی برای اشخاص حقوقی ایرانی یا مقیم خارج، در صورت پرداخت نکردن مالیات در نظر گرفته‌شده است. مواد 190 تا 202 قانون مالیات مستقیم مجموعه‌ای از جرائم را شرح می‌دهد.

  • جریمه بین 1 تا 20 درصدی برای عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتری قانونی در موعد مقرر
  • جریمه‌ای معادل 5.2 درصد مالیات به ازای هر ماه در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد قانونی آن
  • جریمه ماده 201 قانون مالیات مستقیم: «هرگاه مؤدی به‌قصد فرار از مالیات از روی عمد و علم به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم‌شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
  • جریمه ممنوع‌الخروجش شدن بدهکاران مالیاتی (ماده 202 قانون مالیات مستقیم): «وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آن‌ها از 000.000 تومان (ده میلیون ریال) بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به‌موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.»