نحوه تعریف مشخصات کالا و خدمت در نرم افزار حسابداری سپیدار

نحوه تعریف مشخصات کالا و خدمت در نرم افزار حسابداری سپیدار

تعریف مشخصات کالا از یک تا ده ویژگی ثابت برای کالاها یکی از قابلیت های کاربردی این نرم افزار است. این مشخصات در دو قالب قابل انتخاب (محدود) یا غیر قابل انتخاب ( نامحدود) تعریف می‌شوند که در این مطلب به صورت آموزش تصویری به آن پرداخته میشود.