سرپرستی و مدیریت کارکنان فروشگاه

سرپرستی و مدیریت کارکنان فروشگاه


یکی از مهم‌ترین وظایف سرپرستان و مسئولین فروشگاه‌ها(مدیریت فروشگاه)، مدیریت کارکنان فروشگاه است. لذا باید بتوان کارکنان فروشگاه‌ها را به خوبی کنترل و هدایت نموده و وظایف آنها را یادآوری نمود. زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل خرید مشتریان نحوه برخورد کارکنان فروش با آنها است. کارکنان باید شرح شغل مناسبی از سرپرستان و مدیران فروشگاه دریافت کنند و مدیران یا سرپرستان نیز می‌بایست برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق اهداف فروشگاه داشته باشند.

در یک فروشگاه جهت پیشبرد اهداف فروش تمامی افراد شاغل در یک فروشگاه شامل مدیریت فروشگاه، سرپرستان و کارکنان به طور کلان مسئولیت‌هایی دارند که می‌باید به آن توجه نمایند.

  1. نقش مدیریت فروشگاه

مدیران فروشگاه می‌باید به طور مستمر از وضعیت کسب و کار و محیط تجاری که در آن کار می‌کنند آگاهی یافته و بر اساس آنها اهداف و سیاست های کلان فروشگاه را تدوین نمایند. این سیاست‌ها شامل انتخاب شرکای تجاری، انتخاب محصولاتی که باید به فروش برسد، تجهیز فروشگاه به زیرساختی مناسب مثل نرم‌ افزار حسابداری فروشگاهی و تعیین بودجه( میزان سود و درآمد) طی سال است. مسئولیت اصلی حفظ کارکرد مناسب فروشگاه و سودآوری به عهده مدیریت فروشگاه است که با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی آن مسئول تحقق تمام اهداف است. از ویژگی‌های یک مدیر توانایی تفکر در مورد کسب سود کوتاه مدت و بلند مدت است تا بتواند برنامه‌ای جهت رشد و افزایش سودآوری فروشگاه تدوین کند و به کمک سیستم‌های مالی و حسابداری شاهد رشد فروش و درآمد باشد.

  1. نقش سرپرستان فروشگاه

بعد از اینکه مدیر یا مدیران فروشگاه برنامه‌ریزی استراتژیک فروشگاه را انجام دادند و اهداف مالی خود را مشخص کردند نوبت به شخصی می‌رسد که این مسائل را به خوبی درک کند و بتواند آنها را به برنامه‌ای اجرایی تبدیل کند. به طور مثال اگر قرار باشد به سود فرضی 1 میلیارد تومان برسیم چقدر باید بفروشیم و چگونه باید بفروشیم؟ در واقع سرپرستان رابط و متصل کننده برنامه‌های مدیریتی به کارکنان هستند تا نحوه انجام کارها را به کارکنان توضیح دهد و آنها را برای تحقق اهداف مدیریتی آماده کند.

  1. نقش کارکنان فروشگاه

کارکنان اهداف تدوین شده توسط مدیریت را از طریق سرپرستان درک کرده و عملیات مورد نیاز جهت دست‌یابی به اهداف فروشگاه را انجام می‌دهند. کارکنان می‌باید ضمن حفظ ایمنی در انجام کارها، کفایت و توانایی مناسب جهت کارها را دارا باشند و به کمک سرپرست تخصص و مهارت‌های لازم در جهت انجام فعالیت‌هایی که سرپرست مشخص کرده را کسب کنند.
همچنین کارها در فروشگاه به دو شکل انجام می‌پذیرند:

   • کارهای عملیاتی:

کار با تلاش فرد برای دستیابی به نتیجه انجام می‌گیرد. در اینجا تلاش دیگران نقش پر رنگی ندارد و کار بر اساس صرف انرژی و زمان توسط کارمند صورت می‌گیرد. به طور مثال صندوق‌دار فروشگاه شخصا عهده دار کار با نرم‌ افزار فروشگاهی و دریافت و پرداخت است. در اینجا عملیات صندوق‌داری به طور کامل به ایشان سپرده می‌شود.

   • کارهای سرپرستی:

تلاش در جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگ‌سازی، مذاکره در جهت همکاری، برنامه‌ریزی بازاریابی و اطمینان از حصول نتایج مورد نظر است. مدیران و سرپرستان فروشگاه این بخش از وظایف را به عهده دارند. به طور مثال باید با تامین کنندگان مذاکره کنند، هدف‌گذاری انجام دهند، بودجه‌ریزی کنند و مسائل داخلی فروشگاه(مثل تعارضات) را مدیریت کنند.

با در نظر گرفتن نقش‌ها و مسئولیت‌ها می‌توان تقسیم‌بندی بهتری از کارها داشت و وظایف افراد در فروشگاه را به طور شفاف برای آنها بیان نمود. مدیریت فروشگاه، سرپرست و کارکنان همگی در تحقق اهداف یک فروشگاه تاثیرگذار هستند و وظیفه‌شناسی تک تک اعضا بر موفقیت یک فروشگاه تاثیرگذار است.

همچنین بخوانید: صندوق فروشگاهی