نرم افزار حسابداری
چند نکته مهم برای واحدهایی که عدم فعالیت دارند

چند نکته مهم برای واحدهایی که عدم فعالیت دارند


اشتباه نکنید ! اگر عدم فعالیت دارید مراقب جرائم مالیاتی باشید !

یا شرکتی ثبت نکنید، یا اینکه بعد از ثبت ، مودی مالیاتی محسوب می شوید حتی اگر فعالیتی نداشته باشید.

یکی از نکاتی که خیلی از افراد توجهی به آن ندارند، آیتم‌های مهم در عدم فعالیت است. بیشتر فعالان اقتصادی هم این اشتباه ر ا مرتکب می‌شوند. بدین صورت که خیلی مشتاقانه شرکتی را به ثبت می‌رسانند و سعی می‌کنند خیلی با حوصله و مرتب کارها را جلو ببرند تا فعالیت اصلی خود را آغاز نمایند. پس تکلیف قوانین مالیاتی چه می‌شود ؟ چرا کسانی که فعالیتی ندارند جرائم سنگینی می‌پردازند؟ اگر شما کسب و کاری دارید که فعلا” پس از یک سال و یا چند ماه هنوز معامله و یا فعالیتی نداشته اید به چند نکته مهم توجه کنید:

  1. پس از ثبت شرکت، مشخصات شما از طریق اداره ثبت شرکت‌ها به اداره دارایی گزارش خواهد شد .
  2. عدم فعالیت به معنی عدم تشکیل پرونده مالیاتی نیست .
  3. مشاغلی که عدم فعالیت دارند باید برای ثبت نام شماره اقتصادی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.
  4. عدم فعالیت یعنی اینکه حساب بانک شرکت تاسیس شده هیچگونه گردشی نداشته باشد حتی برای مصارف شخصی.
  5. این افراد ملزم به گرفتن دفاتر پلمپ قانونی می‌باشند .
  6. از هرگونه خرید و فروش برای اعضا به نام شرکت خودداری کنند، چون طرف معامله شما نام شما را گزارش خواهد کرد.
  7. اظهارنامه‌های ارزش افزوده باید بصورت صفر در مهلت‌های مقرر ارائه شوند.
  8. اگر در اساسنامه آورده نقدی دارند باید در حساب بانکی و در اظهارنامه عملکرد نشان داده شود.
  9. در عدم فعالیت فقط ثبت نکردن رویدادها مهم نیست ، باید هیچ رویدادی انجام نشده باشد.
  10. خرید تجهیزات برای انجام فعالیت در سال بعد جزو فعالیت‌های شما محسوب می‌گردد به تاریخ خرید توجه کنید.

با رعایت یک سری اصول کلی که به اختصار بیان شد می‌توانید در عدم فعالیت هم مشمول جریمه مالیاتی نشوید. هرگونه فعالیت کوچکی هم که دارید جزء فعالیت محسوب شده و نمی توانید عدم فعالیت را ادامه دهید. به عنوان مثال خرید نرم افزار حسابداری  

ماده 95 جدید قانون مالیات های مستقیم

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

منبع:INTAMEDIA.IR