نرم افزار حسابداری
استانداردهای حسابداری چیست؟ هرآنچه باید در مورد اصول حسابداری بدانید

استانداردهای حسابداری چیست؟ هرآنچه باید در مورد اصول حسابداری بدانید

استانداردهای حسابداری مهم‌ترین معیارها اصول حسابداری هستند که همه حسابدارها باید آن‌ها را رعایت کنند. در این مقاله ما با این استانداردها و اهمیت آن‌ها در حسابرسی آشنا می‌شویم.