نرم افزار حسابداری
۴ ویژگی مهم یک مدیر مالی

۴ ویژگی مهم یک مدیر مالی

در تجارت‌های بزرگ، حضور کسی که همچون یک پشتیبان در امور مالی و اداری ایفای نقش می‌کند؛ حائز اهمیت است. این فرد معمولاً یک مدیر حسابداری است و این سمت کسی را می‌طلبد که از چندین جهت واجد شرایط و دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد باشد.