بیمه پیمانکاری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ پاسخ جامع در سپیدار سیستم

بیمه پیمانکاری چیست؟ آشنایی با بخش نامه ها و حق بیمه پیمانکاری


باتوجه‌به خطرات احتمالی حین انجام پروژه‌های عمرانی، فعالیت‌های ساختمانی و حمل‌ونقل، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای بیمه پیمانکاری در نظر گرفته شده است. قرارداد پیمانکاری نوعی از قرارداد است که در آن کارفرما انجام کار معینی را در یک بازه زمانی مشخص و در عوض پرداخت مبلغی توافق‌شده به پیمانکار می‌سپارد. مطابق با دو ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه ۱۴ قانون جدید به قراردادهای پیمانکاری یک حق بیمه خاص تعلق می‌گیرد که در این مقاله قصد داریم راجع به آن بیشتر صحبت کنیم. اگر برایتان سوال است که بیمه پیمانکاری چیست و چگونه می‌توان آن را محاسبه کرد، خواندن این مقاله برایتان مفید خواهد بود.

بیمه پیمانکاری چیست؟

بیمه پیمانکاری همان مبلغی است که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی باید توسط کارفرما پرداخت شود. به بیان دیگر، کارفرما بعد از به‌کارگیری و استخدام نیرو موظف است مبلغی را به‌عنوان حق بیمه پیمانکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. مبلغ حق بیمه بر اساس حقوق پرداختی به افراد تعیین می‌شود.

حق بیمه پیمانکاری؛ مبلغ پرداختی توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه پیمانکاری برعهده کارفرما است؛ اما این کار بعد از بستن قرارداد به پیمانکار محول می‌شود. پیمانکار بعد از عقد قرارداد موظف است مبلغ حق بیمه را به‌ازای همه نیروهای خود پرداخت کند. اگر پرداخت بیمه توسط پیمانکار صورت نگیرد، باید این موضوع به‌عنوان بدهی در ترازنامه شرکت پیمانکاری ذکر شود.

حسابداری پروژه‌های پیمانکاری را به سپیدار بسپارید

بیمه پیمانکاری چیست؟ آشنایی با بخش نامه ها و حق بیمه پیمانکاریمانده‌حساب و بهای تمام‌شده قرارداد 

بیمه پیمانکاری چیست؟ آشنایی با بخش نامه ها و حق بیمه پیمانکاریمدیریت دقیق‌تر پیمانکار جزء؛

بیمه پیمانکاری چیست؟ آشنایی با بخش نامه ها و حق بیمه پیمانکاریبهایابی دقیق‌تر با ثبت مصالح؛

بیمه پیمانکاری چیست؟ آشنایی با بخش نامه ها و حق بیمه پیمانکاریمحاسبه‌ خودکار ضرایب افزاینده و کاهنده

بیمه پیمانکاری چیست؟ آشنایی با بخش نامه ها و حق بیمه پیمانکاریگزارش لحظه‌ای پیشرفت فیزیکی و ریالی قرارداد

طبق قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید نظارت دقیقی بر فرایند پرداخت حق بیمه داشته باشد. سازمان تامین اجتماعی به‌منظور تضمین بیمه کردن افراد، کارفرما را موظف می‌کند تا بخشی از مبلغ قرارداد (معمولا ۵ درصد از قرارداد) را تا زمان ارائه مستندات بیمه کردن کلیه نیروها نزد خود نگه دارد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر حق بیمه پیمانکاری در انواع قراردادها می‌پردازیم.

محاسبه بیمه قراردادهای عمرانی طبق بخشنامه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

قرارداد عمرانی به نوعی از قرارداد می‌گویند که بر اساس فهرست قیمت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بسته شده و کل یا بخشی از بودجه از اعتبارات عمرانی دولتی تامین شده باشد. به‌طورکلی قراردادهای عمرانی به دو دسته اجرایی و مشاوره‌ای تقسیم می‌شوند که در قراردادهای اجرایی به مصالح و ماشین‌آلات نیاز است. در ادامه به بیان نرخ حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی و مشاوره‌ای می‌پردازیم:

 • قراردادهای اجرایی عملیاتی: نرخ حق بیمه در قراردادهای عمرانی اجرایی مانند جاده، پل و سدسازی معادل ۶.۶ درصد بوده که پرداخت ۱.۶ درصد آن به‌عهده پیمانکار و ۵ درصد به‌عهده کارفرما است.
 • قراردادهای مشاوره‌ای و نظارتی: نرخ حق بیمه در قراردادهای مشاوره‌ای و نظارتی ۱۵.۶ درصد در نظر گرفته شده است. در این قراردادها، پیمانکار یا مشاور موظف به پرداخت حق بیمه معادل ۳.۶ درصد است و کارفرما باید ۱۲ درصد از حق بیمه را بپردازد.

در انواع قراردادهای پیمانکاری عمرانی پیمانکار فقط باید لیست نیروهای شاغل در قرارداد را ارسال کند و موظف به پرداخت حق بیمه نیست؛ بلکه کارفرما باید حق بیمه پیمانکاری را از صورت‌حساب یا صورت‌وضعیت کم کرده و به حساب تامین اجتماعی واریز کند. کلیه کارفرمایان می‌توانند با خرید نرم افزار حسابداری فرایند محاسبه بیمه و تهیه گزارش‌های مالی را برای خود آسان‌تر کنند.

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای عمرانی مطابق با بخشنامه

آموزش بیمه پیمانکاری قراردادهای غیرعمرانی | چه قراردادی غیرعمرانی است؟

به هر قراردادی که شروط قرارداد عمرانی را نداشته باشد، قرارداد غیرعمرانی می‌گویند. حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی بر اساس مصوبات و مقررات شورای عالی تامین اجتماعی تعیین شده و در تنظیم آن‌ها باید از جدول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و لیست بیمه پیمانکاران استفاده شود. در ادامه به بررسی حق بیمه پیمانکاری در چهار دسته مختلف قراردادهای غیرعمرانی می‌پردازیم:

 • قرارداد خدماتی مکانیکی: قرارداد خدماتی مکانیکی نوعی از قرارداد هستند که در آن کلیه کارها با استفاده از ماشین‌آلات انجام شده و کلیه تجهیزات و مصالح توسط پیمانکار تهیه می‌شود. حق بیمه پیمانکاری با مصالح معادل ۷ درصد از ناخالص کل کارکرد است.
 • قرارداد دستمزدی و خدماتی: این نوع قراردادها به‌صورت غیرمکانیکی انجام می‌شوند و حق بیمه پیمانکاری آن‌ها معادل ۱۵ درصد از ناخالص کارکرد است.
 • قراردادهایی با هزینه مشترک پیمانکار و کارفرما: در این قراردادها پیمانکار و کارفرما به‌صورت شریکی نسبت به تهیه ابزار و مصالح اقدام می‌کنند. در چنین شرایطی، ارزش مصالح واگذارشده به پیمانکار به میزان ناخالص کل کار اضافه می‌شود. مبلغ حق بیمه قراردادهای اشتراکی معادل ۷ درصد از ناخالص کل کار به‌عنوان بیمه بیکاری خواهد بود.
 • قراردادهای خدماتی مکانیکی و دستی: در این نوع قراردادها بخشی از کار به‌صورت دستی و بخشی با استفاده از ماشین‌آلات و ابزار انجام می‌شود. نرخ حق بیمه برای بخش مکانیکی ۷ درصد و برای بخش دستی ۱۶ درصد است.

در کلیه قراردادهای غیرعمرانی مانند سایر قراردادهای پیمانکاری حق بیمه بر اساس حقوق و دستمزد افراد محاسبه و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

محاسبه حق بیمه در انواع قراردادهای غیرعمرانی

قوانین بیمه و مالیات قراردادهای پیمانکاری از نوع عمرانی خاص

بسیاری از پروژه‌ها در دسته سوم انواع بیمه قراردادهای پیمانکاری مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی قرار می‌گیرند که به آن‌ها حالت‌های خاص قراردادهای پیمانکاری می‌گویند. از جمله مهم‌ترین قراردادهای عمرانی خاص می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

 • پیمانکارانی که کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی دارند: اینگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه متمرکز و حساب نیز از همان شعبه صادر می‌شود. چنانچه پیمانکار شخص حقوقی بوده و دفاتر و اسناد قانونی داشته باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد پیمانکاری درصورت وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور بلامانع است. همچنین درصورتی‌که پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی مطابق با پرونده مطالباتی را نداشته، اما حق بیمه را پرداخت و مانده بدهی را تقسیط کرده باشد، صدور تسویه حساب قرارداد بلامانع است.
 • قراردادهای خرید و فروش: اگر موضوع قرارداد فقط خرید و فروش یا اجاره انواع ماشین‌آلات بدون راننده باشد، مشمول کسر حق بیمه نمی‌شود و صدور حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع است. 
 • قراردادهای گازرسانی: حق بیمه قراردادهای احداث شبکه‌های گازرسانی معادل ۷ درصد و حق بیمه قراردادهای نصب و رگلاتور معادل ۱۵ درصد خواهد بود.
 • قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز: در این قراردادها ۷۰ درصد از ناخالص کارکرد به‌عنوان کارکرد مکانیکی و ۳۰ درصد به‌عنوان کارکرد غیرمکانیکی تلقی می‌شود. حق بیمه کارکرد مکانیکی ۷ درصد و حق بیمه کارکرد غیرمکانیکی معادل ۱۵ درصد محاسبه و وصول می‌شود.

به یاد داشته باشید که هرکدام از موارد بالا قوانین و شرایط خاص خود را دارند که باید با آگاهی کامل و دریافت مشاوره از متخصصان این حوزه برای پرداخت بیمه اقدام کنید.

کلیه کارفرمایان و پیمانکاران علاوه‌بر پرداخت حق بیمه، موظف به پرداخت مالیات نیز هستند. همچنین همه افرادی که به‌نوعی فعالیت اقتصادی و خدماتی داشته و از این راه کسب درآمد می‌کنند، باید مالیات حقوق نیز بپردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این نوع مالیات، پیشنهاد می‌کنیم مقاله مالیات حقوق را مطالعه کنید تا با انواع مالیات و فرایند محاسبه آن آشنا شوید.

قانون پرداخت حق بیمه برای قراردادهای پیمانکاری خاص

مهلت اعتراض به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

مطابق با ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی، اگر کارفرما نسبت به میزان حق بیمه تعیین‌شده اعتراض داشته باشد، تا ۳۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ می‌تواند اعتراض خود را به‌صورت کتبی به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند. درمقابل، سازمان نیز موظف است حداکثر تا یک ماه بعد از دریافت اعتراض، آن را در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. چنانچه کارفرما هیچ اعتراضی نسبت به حق بیمه تعیین‌شده نداشته باشد، در مدت زمان معین میزان حق بیمه طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

جمع‌بندی

در این مقاله به سوال «حق بیمه پیمانکاری چیست» پاسخ دادیم و انواع قراردادها در بخشنامه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را با هم بررسی کردیم. به‌طورکلی بیمه پیمانکاری مبلغی است که باید توسط کارفرما به‌عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. حق بیمه در انواع قراردادها با یکدیگر متفاوت است که برای محاسبه آن باید به قوانین و شرایط هرکدام از قراردادها اشراف کامل داشته باشید. خوشحال می‌شویم اگر در این زمینه ابهام یا تجربه‌ای دارید با ما در بخش نظرها در میان بگذارید.

 

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]


8 دیدگاه برای ”بیمه پیمانکاری چیست؟ آشنایی با بخش نامه ها و حق بیمه پیمانکاری

 1. محمد

  با سلام و احترام

  بنده پیشنهاد می کنم شرکت سپیدار و سایر دوستان که در این زمینه فعالیت می کنند حسابداران را برای استفاده از تمام بخش های سپیدار آموزش دهند و افرا دآموزش دیده را به کارفرمایان معرفی کنند با تشکر

 2. مهرداد

  سلام ما یک شرکت تولیدی هستیم از طریق مناقصه کالاهایی رو به شرکت گاز فروخته و فاکتور فروش صادر و در سامانه مودیان ارسال شده اما شرکت گاز فاکتور رو (ردکرده )تایید نکرده و اظهار میکنند که بجای فاکتور فروش فاکتور پیمانکاری ارسال کنید در صورتی که ما پیمانکار نیستیم اولا” بفرمایید درخواست شرکت گاز درست هست یا نه؟ و اگر به ترتیبی قرارشد بصورت پیمانکاری ارسال شود چند درصد بیمه تعلق میگیرد.

 3. ولی اله شاه نظری

  باسلام با توجه به بخشنامه اصلاحیه والحاقیه شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان تامین اجتماعی که طی بخشنامه شماره 1401/8953 مورخ 1401/8/18 دفتر مدیر عامل سازمان ابلاغ گردیده و طبق بندهای 1 و 2 این بخشنامه که صراحتا اعلام نموده حق بیمه پیمانکاری در صورتیکه پیمانکار بدهی بیمه نداشته باشد با اخذ تعهد از پیمانکار با توجه به لیست های زمان قرارداد محاسبه و مفاصا حساب صادر میگردد تا در اینده دفاتر پیمانکار از طرف بیمه بازرسی و چنانچه مغایرتی بود اصلاح شود ولی با توجه به این مقررات سازمان ها و شعب اجتماعی از انجام این موضوع سر باز میزنند و بر مبنای 7 در صد مبلغ کار انجام شده حاضر به مفاصا حساب هستند سوال این است ایا این اقدام سازمان و شعب ان قانونی است و راهکار احقاق حق چیست با تشکر

 4. اصغر فرهادنژاد

  سلام
  یک فروشگاه اینترنتی رو در نظر بگیرید (شرکت سهامی خاص) که بخواد با یک متخصص مثلا سئو کار یا دیجیتال مارکتر همکاری کنه. یعنی پروژه سئو سایت رو به یک شخص یا یک شرکت بسپاره.
  بهترین نوع همکاری با این نوع افراد از لحاظ قرارداد بستن و موارد بیمه ای چی هست؟
  و اینکه این نوع قراردادها در چه دسته ای قرار میگیره و چه مقدار بابت بیمه باید پرداخت بشه توسط کدوم طرف؟

  آیا اگر به جای قرارداد، بابت هر فعالیت توسط شخص یا توسط شرکت خدمات دهنده برای شرکت کارفرما (فروشگاه اینترنتی) فاکتور صادر بشه، آیا باز هم نیاز به پرداخت بیمه هست؟ اگر بله به چه میزان برای حالتی که شخصی باشه و به چه میزان اگر شرکتی باشه؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام وقت شما بخیر

   پیشنهاد می‌کنیم با مشاور مشورت کنید.

   با تشکر

 5. فواد

  سلام دمتون گرم
  کارتون خیلی درسته
  واقعا ممنونم ک این مطالب مفید رو تو سایت قرار دادین
  با ده تا وکیل پایه درمورد قرارداد پیمانکاری صحبت کردم و همشون گفتن قرارداد پیمانکاری شامل بیمه از سوی کارفرما نمیشه اما بعد از خوندن مطالب خوبتون و گوش دادن ب پادکست ها متوجه شدم حق با شماست
  خداوند پشت و پناهتون

 6. فائزه

  باسلام و خسته نباشید
  ممنون از توضیحات خوبتان
  اگر امکانش هست یک مثال پیمانکاری بیان کنید و درمورد نحوه ثبت ذخیره بیمه پیمانکاری را توضیح دهید
  ممنون میشم ثبت هم شرح داده شود

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *