نرم افزار حسابداری
مالیات بر درآمد چیست؟ از مالیات بر درآمد مشاغل و املاک چه می دانید؟

مالیات بر درآمد چیست؟ از مالیات بر درآمد مشاغل و املاک چه می دانید؟

مالیات بر درآمد نوعی مالیات است که توسط دولت بر افراد و اشخاص اعمال می‌شود و بسته به درآمد و عواید پرداخت‌کننده مالیات متغیر است و عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد قابل مالیات‌گیری است.