استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط


  1. استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط به چه معناست؟

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط در واقع نسخه ساده و اصلاح‌شده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کامل با هدف پاسخگویی به نیازهای شرکت‌های خصوصی و کاهش بار مسئولیت گزارشگری مالی در این شرکت‌ها از طریق رویکرد هزینه_منفعت است.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط، یعنی استاندارد جامع گزارشگری مالی و حسابداری جهانی که بر اساس صورت‌های مالی با مقاصد عمومی ارائه‌شده؛ همچنین تهیه سایر گزارش‌های مالی توسط این واحدها که در بسیاری از کشورها حضور داشته و به‌عنوان نهادهای کوچک و متوسط شناخته می‌شوند.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کامل و برای واحدهای کوچک و متوسط به‌وسیله هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی، منتشر می‌شود.

  1. منظور از واحدهای کوچک و متوسط چیست؟

نسخه‌ای از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته‌ شده و باید توسط این واحدها مورداستفاده قرار گیرد.

این صورت‌های مالی با مقاصد عمومی و برای استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی منتشر می‌شوند و این واحدها مسئولیت پاسخگویی عمومی ندارند. یک‌نهاد مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را بر اساس تعریف هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تبیین می‌کند، اگر پرونده یا گزارش مالی این نهاد در کارگروه بورس و اوراق بهادار یا سایر سازمان‌های نظارتی به‌منظور صدور ابزار لازم در بازار عمومی ثبت‌شده یا در حال ثبت باشد و یا نگه‌دارنده ظرفیت دارایی امانتی برای گروهی از اشخاص برون‌سازمانی باشد.

نمونه‌هایی از واحدهایی که دارایی‌های خود را به‌صورت امانتی نگه می‌دارند عبارت‌اند از: بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کارگزاران و معامله گران بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی واحدهایی را از لیست واحدهای کوچک و متوسط استفاده‌ کننده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حذف نموده است. دلایل حذف این واحدها به نوع کسب‌وکار آن‌ها مربوط می‌شود (به‌عنوان‌مثال، آژانس‌های مسافرتی، مدارس واحدهای خدماتی).

به‌طورکلی، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط به‌ عنوان یک چارچوب حسابداری برای واحدهایی است که از طرفی به‌اندازه کافی بزرگ نیستند و از طرف دیگر منابع مکفی برای استفاده کامل از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را نیز ندارند.

در ایالات‌ متحده، اصطلاح «واحدهای کوچک و متوسط» شامل بسیاری از شرکت‌های خصوصی می‌شود.

  1. واژه «واحدهای کوچک و متوسط» اصطلاح نام آشنایی در ایالات‌متحده آمریکا نیست. منظور از واحدهای کوچک و متوسط که توسط هیئت بین‌المللی استانداردهای حسابداری و ایالات‌متحده آمریکا استفاده می‌شود، چیست؟

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی این هیئت برای واحدهای کوچک و متوسط به گزارشگری شرکت‌های خصوصی اختصاص دارد. در واقع، هنگام توسعه استانداردها، هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی بر نیاز شرکت‌های خصوصی متوسط تمرکز نموده است.

با توجه به تعریف هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی از واحدهای کوچک و متوسط، بسیاری از شرکت‌های خصوصی با تعریف این نوع نهادها که هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای آن‌ها توسعه داده است، تناسب داشتند.

  1. هیئت بین‌المللی استانداردهای حسابداری با انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط در واقع چه‌کاری را به سرانجام رسانده است؟

انواع و نیازهای استفاده‌کنندگان واحدهای کوچک و متوسط نسبت به‌ صورت‌های مالی اغلب با انواع و نیازهای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی شرکت‌های عمومی و سایر نهادها که احتمالاً از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کامل استفاده خواهد کرد، متفاوت هستند.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کامل برای رفع نیازهای سرمایه‌گذاران سهام در بازارهای سرمایه عمومی طراحی‌ شده است. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی واحدهای کوچک و متوسط (شرکت‌های خصوصی در ایالات‌متحده) به‌ طور کلی نیازهای مشابهی ندارند.

در عوض، استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی واحدهای کوچک و متوسط بیشتر بر جریانات نقدی کوتاه‌ مدت‌تر، نقدینگی، قدرت ترازنامه، پوشش بهره و پرداخت بدهی تمرکز دارند.

همچنین، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کامل این مسئولیت را بر تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی واحدهای کوچک و متوسط تحمیل می‌کند که محتویات موضوعات و جزییات پیاده‌سازی که به‌ طور کلی به واحدهای کوچک و متوسط مربوط نیست، بر عهده آن‌هاست.

این مسئولیت همراه با رشد و توسعه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، بیشتر شده است. همین‌طور، یک نیاز اساسی برای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابداری واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد که برآورد کننده نیازهای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی هنگام متعادل نمودن هزینه و منافع از دیدگاه تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی است.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط جهت پاسخگویی به این نیاز طراحی‌شده است. با انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط در سراسر جهان، ازجمله شرکت‌های خصوصی در ایالات‌متحده، انتخابی ساده‌تر، با چارچوب حسابداری مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای تهیه صورت‌های مالی خود خواهند داشت.

  1. انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایالات‌متحده آمریکا برای واحدهای کوچک و متوسط چه اهمیتی دارد؟

شرکت‌های خصوصی ایالات‌متحده آمریکا مانند شرکت‌های بخش عمومی برای تهیه صورت‌های مالی خود «ملزم» به استفاده از مبنای حسابداری خاصی نشده‌اند.

عواملی که یک شرکت خصوصی را بر آن می‌دارد تا انتخاب کند چه چارچوب گزارشگری و حسابداری مالی را در تهیه صورت‌های مالی برگزیند، به اهداف و نیازهای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بستگی دارد.

در حال حاضر، شرکت‌های خصوصی در ایالات‌متحده آمریکا می‌توانند صورت‌های مالی خود را همان‌طور که به‌ وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی اعلام‌شده، مطابق با اصول پذیرفته‌شده عمومی حسابداری آمریکا یا یکی دیگر از مبانی جامع حسابداری، مانند مبنای نقدی یا مالیات؛ یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کامل، آماده کنند.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

اکنون، با انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط، شرکت‌های خصوصی ایالات‌متحده، گزینه اضافی دیگری نیز در اختیاردارند.

  1. چه نهادهایی در ایالات‌متحده آمریکا می‌توانند از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط استفاده کنند؟

هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی قصد دارد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای واحدهای کوچک و متوسطی اجرایی کند که با تعریف آن‌ها مطابقت داشته باشد (انتشار صورت‌های مالی با اهداف عمومی برای استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی بدون مسئولیت پاسخگویی عمومی).

در عمل، این بدان معنی است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی در ایالات‌متحده آمریکا می‌توانند صورت‌های مالی خود را مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط آماده کنند. البته، عوامل متعددی منجر به این تصمیم‌گیری می‌شود؛ مانند نیازهای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی و الزامات گزارشگری قانونی.

  1. آیا برای شرکت‌های خصوصی ایالات‌متحده آمریکا در استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط مانعی وجود دارد؟

در ماه مه سال ۲۰۰۸، انجمن حسابداران عمومی گواهی‌شده آمریکا به‌عنوان شورای حاکم، هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی را به‌عنوان واحد حسابداری برای دستیابی به اهداف حسابداری مالی بین‌المللی و اصول گزارشگری معرفی نمود.

این اصلاحیه به پیوست A از قوانین ۲۰۲ و ۲۰۳ انجمن حسابداران عمومی گواهی‌شده آمریکا، اختیار استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به‌عنوان جایگزینی برای اصول پذیرفته‌شده عمومی حسابداری آمریکا به اعضای انجمن حسابداران عمومی گواهی‌شده آمریکا می‌دهد.

به همین ترتیب، مانع اصلی استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از بین رفته و بنابراین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط قابل‌استفاده می‌باشد.

ممکن است لازم باشد حسابداران رسمی خبره آمریکا نیز تابلوهای ایالتی حسابداری را برای تعیین وضعیت گزارشگری صورت‌های مالی مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط بررسی نمایند.

سایر موانع نیز ممکن است به شکل عدم تمایل به‌ وسیله استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی شرکت خصوصی ظاهر شوند و صورت‌های مالی که بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط تهیه‌شده‌اند را پذیرش نموده و مخارج پولی، زمان و تلاش لازم برای تبدیل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به نسخه قابل‌استفاده برای واحدهای کوچک و متوسط را متحمل شوند.