نرم افزار حسابداری
حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری چیست و حسابداری شرکت های پیمانکاری به چه صورت است؟

سیستم اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی گوناگونی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، به ویژه مدیران هر سازمان قرار می‌دهد.