نرم افزار حسابداری

راه اندازی تلفن گویای نرم افزارهای سپیدار و دشت همکاران سیستم

راه اندازی تلفن گویای نرم افزارهای سپیدار و دشت همکاران سیستم

جهت افزایش رضایت مشتریان گرامی، تلفن گویای سپیدار و دشت  راه اندازی شده است. مشتریان دارای خدمات تلفنی می توانند با شماره 02181022333 تماس گرفته و با وارد کردن دو عدد به سرفصلهای زیر دسترسی پیدا کنند.