نرم افزار حسابداری

جلسه با حضور اعضا صنف کافی نت داران استان گیلان

اصناف گیلان

روزچهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۵ جلسه ای با موضوع آموزش روند همکاری با اداره دارایی و با همکاری شرکت فرمهر رایانه گیل (نماینده شرکت سپیدار سیستم آسیا) در اتاق اصناف استان گیلان برگزار شد.