نرم افزار حسابداری

افزونه کالر آیدی Caller ID دشت همکاران سیستم

افزونه کالر آیدی Caller ID دشت همکاران سیستم

با استفاده از این افزونه، در زمان تماس مشتری مشخصات فردی مشتری نمایش داده می شود تا بتوان با خوش‌آمد گویی و ذکر نام او، ارتباط قوی تری با وی ایجاد نمود و خدمات مناسب تری به وی ارائه دهید. همچنین فرایند ثبت سفارش های تلفنی خود را به کمک لیست تماس های نرم افزار مدیریت نمایید و با دقت و سرعت بیشتر اقدام به فروش نمایید.

انتشار نسخه ۲٫۰٫۴ دشت

دشت همکاران سیستم

در جهت تسهیل فرایند پایان سال و بهبود ارتباط دشت با سخت افزار های جانبی نسخه ۲٫۰٫۴ دشت با امکانات جدید منتشر شد