نسخه 3.5.2 نرم افزار دشت همکاران سیستم

نسخه 3.5.2 نرم افزار دشت همکاران سیستم

نسخه 3.5.2 نرم افزار دشت همکاران سیستم با تغییرات زیر منتشر شد برای بروز رسانی می‌توانید به باشگاه مشتریان مراجعه نمایید.

نسخه 3.5.0 نرم افزار دشت همکاران سیستم در کلاب مشتریان منتشر شد.

نسخه 3.5.0 نرم افزار دشت همکاران سیستم در کلاب مشتریان منتشر شد.

تغییرات این نسخه عبارتند از : اضافه شدن ستون موجود کالا در انتخاب انبار فاکتورهاامکان ورود سریال کالا از طریق فرم اکسلاضافه شدن ستون ساعت در فهرست فاکتورهااضافه شدن چند تب جدید به کارتابل عملیات فروشگاهامکان تغییر انبار در فرم تجزیه و ترکیببروز رسانی فایل خرید و فروش فصلی طبق آخرین تغییراتبروز رسانی کارتخوان پاسارگاد …
ادامه مطلب ←

نسخه 3.4.9 نرم‌افزار دشت همکاران سیستم منتشر شد

نسخه 3.4.9 نرم‌افزار دشت همکاران سیستم منتشر شد

نسخه 3.4.9 نرم‌افزار دشت همکاران سیستم منتشر شد. شما برای دانلود این نسخه می‌توانید به باشگاه مشتریان مراجعه کنید. در نسخه 3.4.9 نرم‌افزار دشت امکانات زیر را دریافت می‌کنید:

نسخه 3.4.5 نرم افزار دشت منتشر شد

نسخه 3.4.5 نرم افزار دشت منتشر شد

نسخه ی 3.4.5 نرم افزار دشت همکاران سیستم در کلاب مشتریان منتشر شد. تغییرات این نسخه عبارتند از : امکان ثبت سریال برای کالا امکان ثبت بارکد به ازای واحد فرعی امکان تفکیک دسترسی تب کارت خوان و چاپ در فرم تعریف کاربر اضافه شدن ستون کالاهای دارای موجودی در فهرست کالا و خدمات حل …
ادامه مطلب ←

انتشار نسخه 2.0.4 دشت

دشت همکاران سیستم

در جهت تسهیل فرایند پایان سال و بهبود ارتباط دشت با سخت افزار های جانبی نسخه 2.0.4 دشت با امکانات جدید منتشر شد