نرم افزار حسابداری
گواهی ثبت نام مالیات

گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده


مراحل هفت گانه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 87 در ایران اجرا شده است، قانونی که در اغلب کشورهای توسعه یافته اعمال می‏‌شود و طی سه دهه اخیر با استقبال وسیع کشورهای در حال توسعه نیز روبه رو گردیده است. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، راهی مناسب برای تامین هزینه های عمومی و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتی کشور می باشد. سازمان امور مالیاتی برای اجرای بهتر و بدون چالش‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به‌تدریج و به‌صورت مرحله‌ای واحد‌های صنفی مختلف را تحت شمول این قانون قرار داد; به طوریکه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یکباره تمام واحدهای صنفی و تجاری موظف به اجرای آن نشده، بلکه به‌صورت دوره‌ای و در بازه‌های زمانی معین گروه های مشخصی از واحدهای صنفی مشمول آموزش واجرای این قانون اعلام ‌شوند.

  • اولین مرحله این فراخوان درسال 87 صورت پذیرفت که بر اساس آن کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان و همچنین فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات بیش از سه میلیارد ریال در سال 86 و یا بیش از یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال در پنج ماهه نخست سال 87 موظف به اجرای قانون شدند.
  • مرحله دوم این فراخوان از ابتدای مهرماه 88 به اجرا گذاشته شد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، صرفنظر از میزان فعالیت، که مشمول مرحله اول ثبت نام نگردیده و جزء فعالیت های بند (الف) ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 80/11/27) بودند را در بر گرفت.
  • در مرحله سوم که از ابتدای فروردین 89 به اجرا گذاشته شد، دامنه شمول مودیان گسترش یافت و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام ، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده بودند و در صورتی که در سال 87 یا 88 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات ( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف ) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر بود، مشمول این مرحله گردیدند.
  • از مهرماه 89 مرحله چهارم اجرا گردید و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل گذشته مشمول نشده بودند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای اعلام شده موضوع بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 80/11/27) بودند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول این مرحله گردیدند.
   درمرحله پنجم که از ابتدای مهر ماه 1390 اجرا شد کلیه اشخاص حقوقی که در مراحل قبلی مشمول نبوده و مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها در هر یک از سالهای 87 تا89 یک میلیارد ریال وبیشتر ‌بود وکلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 90 ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده یا می‌رسیدند و حائز شرایط مذکور نشده بودند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال 90 یا سال‌های بعد، یک میلیارد ریال و بیشتر بود، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون شدند.
  • مرحله ششم ثبت نام ارزش افزوده از ابتدای سال 94 به مرحله اجرا درآمد. در این مرحله اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرف نظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 80/11/27) که به فعالیت‌های چلوکبابی‌ها، سالن‌ های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی‌ های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.
  • در مرحله هفتم کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، طی این مرحله مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه سال 95 گردیدند. هچنین اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده و یا شروع به انجام فعالیت می‌نمودند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون می‌باشند.

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام این نظام مالیاتی جزو مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور گردیدند.
سازمان امور مالیاتی با اجرای گام به گام مالیات بر ارزش افزوده سعی در نوسازی نظام مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی داشته است. اجرای منظم، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مداوم، شناسایی فرصت ها و چالش های هر مرحله و اصلاح گام های بعدی از جمله اقدامات این حوزه بوده و با اجرای هر مرحله، گامی دیگر برای مشارکت همه شهروندان در توسعه کشور فراهم شده است.

گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

جهت شناسایی اشخاص ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اطمینان پرداخت کننده مالیات از اینکه مالیات و عوارض پرداخت شده، در قالب نظام جامع مالیات بر ارزش افزوده بوده و توسط مودیان معتبر دریافت شده و در نهایت به خزانه واریز خواهد شد، اداره کل مالیات بر ارزش افزوده هر شهر اقدام به صدور گواهینامه‌ای برای مودیان می‌کند که گویای ثبت نام ایشان است و به آن گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده می‌گویند.

گواهینامه فوق جهت ارائه به مشتریان مودی بوده و مودی ملزم به ارائه آن به پرداخت کننده است.

هر گواهینامه مدت اعتبار مخصوص به خود دارد و از یکسال نیز تجاوز نمی‌کند، مودیان بایستی نسبت به تمدید اعتبار گواهینامه در مهلت مقرر اقدام نمایند و صرف ارسال اظهارنامه‌های فصلی و پرداخت ارزش افزوده کافی نیست.

پرداخت کنندگان ارزش‌افزوده نیز مکلفند هر ساله گواهینامه معتبر از مودیان دریافت کنند و پرداخت ارزش‌افزوده بدون دریافت گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده باعث خواهد شد اعتبار مالیاتی فاکتور قابل استفاده نباشد.

چنانچه پرداخت کننده‌ی مالیات، خود یکی از مودیان ارزش افزوده باشد، یعنی مالیات‌های پرداخت شده را با مالیات‌های دریافت شده تهاتر و تتمه را به خزانه دولت واریز نماید، دریافت گواهینامه مذکور از مودی لازم الاجرا می‌باشد و این موضوع در رسیدگی‌های ارزش افزوده پرداخت‌کننده حتما بررسی خواهد شد. بهتر است جهت اطمینان از واقعی بودن گواهینامه، اعتبار آن در سایت www.evat.ir بررسی گردد.

نکته: علاوه بر گواهینامه، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی باید به شکل فاکتور و درج اطلاعات اقتصادی هر دو طرف معامله توجه داشته باشند. شکل فاکتورهای مورد تایید در نظام ارزش افزوده که با عنوان “فاکتور رسمی” بیان می‌شود در سایت اداره امور مالیاتی درج شده است.