نرم افزار حسابداری

سمینار نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی ۹۸ ویژه اشخاص حقوقی

سمینار نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی ۹۸

روز ۱۱ تیر ماه در دانشگاه پیام نور تبریز سمیناری آموزشی با موضوع نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی ۹۸ با حضور بیش ۳۰۰  نفر از حسابداران  و مدیران مالی برگزار گردید. موضوعاتی از قبیل بررسی جداول اظهارنامه مالیاتی، مواد قانونی و بخشنامه های مرتبط به همراه بررسی اشتباهات رایج اظهارنامه نویسی از موضوعات اصلی این همایش …
ادامه مطلب ←