نرم افزار حسابداری
دوره آموزش سیستم دارایی ثابت سپیدار

دوره آموزش سیستم دارایی ثابت سپیدار

طول دوره: 1.5 ساعت

35,000 تومان
28,000 تومان
دوره آموزش سیستم پیمانکاری سپیدار

دوره آموزش سیستم پیمانکاری سپیدار

طول دوره: 1.5 ساعت

50,000 تومان
40,000 تومان
دوره آموزش سیستم پخش سپیدار

دوره آموزش سیستم پخش سپیدار

طول دوره: 2 ساعت

50,000 تومان
40,000 تومان
دوره آموزشی جامع سپیدار

دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

طول دوره: 24 ساعت - روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 18 الی 20
شروع دوره: 2 اسفند ماه 1399

547.000 تومان
آموزش سیستم حسابداری سپیدار

آموزش سیستم حسابداری سپیدار

طول دوره: 2 ساعت

25000 تومان
20000 تومان