دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

طول دوره: 27 ساعت - روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه ساعت 17:30 الی 20:30
شروع دوره: 25 خرداد

1,390,000 تومان

آزمون جامع سپیدار

شروع دوره: 27 خرداد - 14:00

250,000 تومان
دوره سامانه مودیان

دوره آنلاین ارتباط سپیدار با سامانه مودیان

طول دوره: 1 ساعت
شروع دوره: 20 خرداد

400,000 تومان
نرم افزار دشت را رایگان یاد بگیرید

کلاس آموزشی آنلاین دشت همکاران سیستم

طول دوره: 3 ساعت
شروع دوره: 2 بهمن‌ماه ۱۴۰۱ - 14:00 تا 17:00

کلاس مفاهیم حقوق و دستمزد مقدماتی

کلاس مفاهیم حقوق و دستمزد مقدماتی

طول دوره: ۶ ساعت
شروع دوره: 18 بهمن - روزهای دوشنبه و چهارشنبه| ساعت 14 تا 17

۲۳۵,۰۰۰ تومان

دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

طول دوره: 18 ساعت - 29 خرداد تا 26 تیر
شروع دوره: 29 خرداد، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:30 الی 19:30

3,250,000 تومان
دوره آموزش آنلاین ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

آموزش ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱ شهریور - چهارشنبه ۳ شهریور- ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۲۳۵،۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

طول دوره: ۶ ساعت
شروع دوره: شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم دارایی ثابت

موضوعات پرکاربرد سیستم دارایی ثابت

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان