نرم افزار حسابداری
دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

طول دوره: ۲۰ ساعت
شروع دوره: شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۰۰

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

طول دوره: 24 ساعت - روزهای یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰
شروع دوره: ۱۹ دی ۱۴۰۰

720.000 تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم حسابداری، دریافت پرداخت و عملیات پایان سال نرم افزار سپیدار

موضوعات پرکاربرد سیستم حسابداری، دریافت پرداخت و عملیات پایان سال نرم افزار سپیدار

طول دوره: ۳ ساعت
شروع دوره: سه‌شنبه ۲۱ دی ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۲۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان

موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: یکشنبه ۲۶ دی ساعت ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۲۵,۰۰۰ تومان
کلاس مفاهیم حقوق و دستمزد مقدماتی

کلاس مفاهیم حقوق و دستمزد مقدماتی

طول دوره: ۶ ساعت
شروع دوره: ۱ اسفند - روزهای یکشنبه و سه‌شنبه | ساعت ۱۷ تا ۲۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی مفاهیم کاربردی حقوق و دستمزد + نرم‌افزار

دوره آموزشی موضوعات پرکاربرد سیستم‌های حقوق و دستمزد نرم افزار سپیدار

طول دوره: ۳ ساعت
شروع دوره: یکشنبه ۱۰ بهمن ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۲۵,۰۰۰ تومان
کلاس آموزشی آنلاین دشت همکاران سیستم

کلاس آموزشی آنلاین دشت همکاران سیستم

طول دوره: ۳ ساعت
شروع دوره: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

۵۰،۰۰۰ تومان
آزمون گواهینامه عمومی سپیدار

آزمون گواهینامه عمومی سپیدار

طول دوره: -
شروع دوره: ۲۲ اسفند - ۱۴ الی ۱۶:۱۰

۱۱۰۰۰۰ تومان
دوره آموزش آنلاین ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

آموزش ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱ شهریور - چهارشنبه ۳ شهریور- ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۲۳۵،۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

طول دوره: ۶ ساعت
شروع دوره: شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان