دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

طول دوره: 27 ساعت
شروع دوره: گروه اول 17 اردیبهشت - گروه دوم 20 اردیبهشت

از 2,000,000 تومان

آزمون جامع سپیدار

شروع دوره: گروه اول 30 اردیبهشت - گروه دوم 23 خرداد

350,000 تومان

دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

طول دوره: 20 ساعت
شروع دوره: 20 خرداد، یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 18:00 الی 20:00

4,600,000 تومان
دوره سامانه مودیان

دوره آنلاین ارتباط سپیدار با سامانه مودیان

طول دوره: 90 دقیقه
شروع دوره: گروه اول 12 شهریور

400,000 تومان

کلاس آموزشی آنلاین دشت همکاران سیستم

طول دوره: 2 ساعت
شروع دوره: 30 آبان‌ماه 1402 - ساعت 14:00 تا 16:00

30000 تومان
کلاس مفاهیم حقوق و دستمزد مقدماتی

کلاس مفاهیم حقوق و دستمزد مقدماتی

طول دوره: ۶ ساعت
شروع دوره: 18 بهمن - روزهای دوشنبه و چهارشنبه| ساعت 14 تا 17

۲۳۵,۰۰۰ تومان
دوره آموزش آنلاین ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

آموزش ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱ شهریور - چهارشنبه ۳ شهریور- ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۲۳۵،۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

طول دوره: ۶ ساعت
شروع دوره: شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم دارایی ثابت

موضوعات پرکاربرد سیستم دارایی ثابت

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان