نرم افزار حسابداری
آزمون گواهینامه عمومی سپیدار

آزمون گواهینامه عمومی سپیدار

طول دوره: -
شروع دوره: ۲۹ شهریور - ۱۴ الی ۱۶:۱۰

۱۱۰۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم حسابداری، دریافت پرداخت و عملیات پایان سال نرم افزار سپیدار

موضوعات پرکاربرد سیستم حسابداری، دریافت پرداخت و عملیات پایان سال نرم افزار سپیدار

طول دوره: ۳ ساعت
شروع دوره: چهارشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۲۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان

موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان

طول دوره: ۳ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۲۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

طول دوره: ۶ ساعت
شروع دوره: شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم دارایی ثابت

موضوعات پرکاربرد سیستم دارایی ثابت

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
دوره آموزش آنلاین ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

آموزش ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱ شهریور - چهارشنبه ۳ شهریور- ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۲۳۵،۰۰۰ تومان
کلاس مفاهیم حقوق و دستمزد مقدماتی

کلاس مفاهیم حقوق و دستمزد مقدماتی

شروع دوره: ۹ شهریور - روزهای شنبه و چهارشنبه | ساعت ۱۷ تا ۲۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی مفاهیم کاربردی حقوق و دستمزد + نرم‌افزار

دوره آموزشی مفاهیم کاربردی حقوق و دستمزد + نرم‌افزار

طول دوره: ۳ ساعت
شروع دوره: ۲۰ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۲۵,۰۰۰ تومان
کلاس آموزشی آنلاین دشت همکاران سیستم

کلاس آموزشی آنلاین دشت همکاران سیستم

طول دوره: ۳ ساعت
شروع دوره: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

۵۰،۰۰۰ تومان
دوره آموزشی جامع سپیدار

دوره جامع آنلاین آموزش سپیدار

طول دوره: 24 ساعت - روزهای یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰
شروع دوره: ۳ مرداد 1400

720.000 تومان