دوره سامانه مودیان

دوره آنلاین ارتباط سپیدار با سامانه مودیان

طول دوره: 90 دقیقه
شروع دوره: گروه اول 12 شهریور

400,000 تومان
محاسبات پایان سال حقوق سیستم سپیدار

محاسبات پایان سال حقوق سیستم سپیدار

طول دوره: 3 ساعت
شروع دوره: 8 اسفند | از ساعت 14:00 الی 17:00

کلاس عملیات پایان سال سیستم سپیدار

طول دوره: 6 ساعت
شروع دوره: 2 اسفند - 14:00 الی 17:00

450000 تومان

دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

طول دوره: 20 ساعت
شروع دوره: 20 خرداد، یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 18:00 الی 20:00

4,600,000 تومان

آزمون جامع سپیدار

شروع دوره: گروه اول 30 اردیبهشت - گروه دوم 23 خرداد

350,000 تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان

موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان – اتمام زمان برگزاری دوره

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: این دوره تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود

۱۲۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

طول دوره: ۶ ساعت
شروع دوره: شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم دارایی ثابت

موضوعات پرکاربرد سیستم دارایی ثابت

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
دوره آموزش آنلاین ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

آموزش ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱ شهریور - چهارشنبه ۳ شهریور- ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۲۳۵،۰۰۰ تومان