نرم افزار حسابداری
دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

دوره تربیت مدرس نرم افزار سپیدار

طول دوره: ۲۰ ساعت
شروع دوره: شنبه 11 دی ساعت ۱۷:۰۰ الی 19:00

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
آزمون گواهینامه عمومی سپیدار

آزمون گواهینامه عمومی سپیدار

طول دوره: -
شروع دوره: 22 اسفند - 14:00 الی ۱۶:00

۱۱۰۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان

موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان – اتمام زمان برگزاری دوره

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: این دوره تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود

۱۲۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

موضوعات پرکاربرد سیستم تردد و پایوفای

طول دوره: ۶ ساعت
شروع دوره: شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم دارایی ثابت

موضوعات پرکاربرد سیستم دارایی ثابت

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان
دوره آموزش آنلاین ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

آموزش ارائه فایل خرید و فروش فصلی با سپیدار

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: دوشنبه ۱ شهریور - چهارشنبه ۳ شهریور- ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۲۳۵،۰۰۰ تومان
کلاس مفاهیم حقوق و دستمزد مقدماتی

کلاس مفاهیم حقوق و دستمزد مقدماتی

طول دوره: ۶ ساعت
شروع دوره: 18 بهمن - روزهای دوشنبه و چهارشنبه| ساعت 14 تا 17

۲۳۵,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی مفاهیم کاربردی حقوق و دستمزد + نرم‌افزار

دوره آموزشی موضوعات پرکاربرد سیستم‌های حقوق و دستمزد نرم افزار سپیدار – اتمام زمان برگزاری دوره

طول دوره: ۳ ساعت
شروع دوره: این دوره تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود

۱۲۵,۰۰۰ تومان
کلاس آموزشی آنلاین دشت همکاران سیستم

کلاس آموزشی آنلاین دشت همکاران سیستم

طول دوره: ۳ ساعت
شروع دوره: 13 دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

۵۰،۰۰۰ تومان