نرم افزار حسابداری
آموزش عملیات شرکت سپیدار

آموزش عملیات شرکت سپیدار

طول دوره: 1 ساعت

رایگان
رایگان
آموزش عملیات استقرار سپیدار

آموزش عملیات استقرار سپیدار

طول دوره: 1 ساعت

25,000 تومان
18,750 تومان
دوره آموزش عملیات پایان سال سپیدار

دوره آموزش عملیات پایان سال سپیدار

طول دوره: 1 ساعت

55,000 تومان
41,250 تومان
دوره آموزش گزارش سازی در سپیدار

دوره آموزش گزارش سازی در سپیدار

طول دوره: 40 دقیقه

65,000 تومان
48,750 تومان