نرم افزار حسابداری
آموزش عملیات شرکت سپیدار

آموزش عملیات شرکت سپیدار

طول دوره: 1 ساعت

رایگان
رایگان
آموزش عملیات استقرار سپیدار

آموزش عملیات استقرار سپیدار

طول دوره: 1 ساعت

15,000 تومان
12,000 تومان
دوره آموزش سیستم دارایی ثابت سپیدار

دوره آموزش سیستم دارایی ثابت سپیدار

طول دوره: 1.5 ساعت

35,000 تومان
28,000 تومان
دوره آموزش عملیات پایان سال سپیدار

دوره آموزش عملیات پایان سال سپیدار

طول دوره: 1 ساعت

40,000 تومان
32,000 تومان
دوره آموزش گزارش سازی در سپیدار

دوره آموزش گزارش سازی در سپیدار

طول دوره: 40 دقیقه

50,000 تومان
40,000 تومان