نرم افزار حسابداری

موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان

سر فصل های کلاس موضوعات پرکاربرد:

 • تامین کنندگان و انبار:

  • تنظیمات تامین کنندگان و انبار
  • تعریف واحد سنجش
  • تعریف کالا/خدمات
  • تعریف انبار
  • فاکتور خرید
  • رسید انبار بر مبنای فاکتور خرید
  • رسید انبار بدون مبنا از نوع خرید داخلی
  • برگشت خروج انبار ازنوع فروش
  • برگشت خروج انبار از نوع مصرف و سایر
  • رسید انبار بدون مبنا
  • رسید انبار با مبنا
  • خروج انبار از نوع فروش
  • انتقال بین انبار
  • خروج انبار از نوع مصرف وسابر
  • فاکتور خرید خدمات
  • تعیین کالاهایی که در انبار گردانی شرکت می کنند
  • درج شمارش واقعی کالاها
  • صدور تک
  • صدور سند کسری و اضافی انبار
  • قیمت گذاری محصولات تولیدی
  • قیمت گذاری اسناد انبار.
 • مشتریان و فروش:

  • تنظیمات مشتریان و فروش
  • نوع فروش
  • اعلامیه قیمت
  • فروش و تحویل کالا به صورت همزمان
  • فروش و تحویل کالا در طی چند حواله
  • تحویل کالا و سپس ثبت فاکتور فروش
  • فروش و تحویل کالا به صورت همزمان
  • فروش و تحویل کالا در طی چند حواله
  • تحویل کالا و سپس ثبت فاکتور فروش
  • فروش خدمات
  • برگشت فروش و تحویل کالا به صورت همزمان
  • برگشت فروش و تحویل کالا در طی چند حواله
  • تحویل کالا و سپس ثبت فاکتور برگشت فروش
  • اعلامیه بدهکار/ بستانکار
  • تنظیمات فایل خرید فروش فصلی سال 1396
  • فایل خرید و فروش فصلی سال 1396
  • مالیات بر ارزش افزوده.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *