نرم افزار حسابداری

ویدئوی معرفی بسته تولیدی سپیدار


بسته تولیدی سپیدار” با ارائه امکانات ویژه، که از کنترل موجودی ها تا محاسبه بهای تمام شده محصول را دربرمیگیرد، می تواند بستر ساز ارتباط مدیر و حسابدار باشد.در این بخش ویدئوی معرفی این بسته را مشاهده خواهید کرد.