دوره آموزشی مفاهیم کاربردی حقوق و دستمزد + نرم‌افزار

دوره آموزشی موضوعات پرکاربرد سیستم‌های حقوق و دستمزد نرم افزار سپیدار – اتمام زمان برگزاری دوره

طول دوره: ۳ ساعت
شروع دوره: این دوره تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود

۱۲۵,۰۰۰ تومان
موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان

موضوعات پرکاربرد سیستم تامین‌کنندگان و انبار، مشتریان – اتمام زمان برگزاری دوره

طول دوره: ۴ ساعت
شروع دوره: این دوره تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود

۱۲۵,۰۰۰ تومان