طراحی چک در سپیدار


جهت آموزش طراحی و ویرایش فرمت چک در غالب افقی یا عمودی با استفاده از پرینتر های عادی یا پرینتر های مخصوص چاپ چک و پرفراژ این ویدئو آموزشی تهیه شده است در این ویدئو ابتدا گزارشات مورد نیاز برای چاپ چک معرفی میگردد و پس از آن به نحوه دریافت این گزارشات در سیستم سپیدار میپردازیم لازم به ذکر است کلیه نکات و موارد مورد نیاز جهت ویرایش این گزارشات ، طریقه قراردادن چک در پرینتر توضیح داده شده است .