نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار همکاران سیستم

نحوه اصلاح موجودی کالا در دشت


در این فیلم با نحوه اصلاح موجودی منفی کالا در نرم افزار دشت همکاران سیستم آشنا می شوید
.