نرم افزار حسابداری

سمینار تجزیه و تحلیل صورت های مالی


 

سمینار بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی در بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

سرفصل ها:

  • تجزیه و تحلیل نسبتها و روندهای ترازنامه
  • صورت سودو زیان
  • صورت جریان وجوه نقد

سخنرانان:

  • دکتر عطاءالله مقبلی مدیر ارشد سازمان حسابرسی کل کشور

۱) سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش اول۲)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش دوم


۳)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش سوم


۴)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش چهارم


۵)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش پنجم


۶)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش ششم


۷)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش هفتم


۸)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش هشتم


جهت اطلاع از سایر سمینارهای سپیدار سیستم روی دکمه زیر کلیک نمایید:

سمینارهای سپیدار سیستم