نرم افزار حسابداری

سمینار تجزیه و تحلیل صورت های مالی


 

سمینار بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی در بهمن ماه 1397 برگزار گردید.

سرفصل ها:

  • تجزیه و تحلیل نسبتها و روندهای ترازنامه
  • صورت سودو زیان
  • صورت جریان وجوه نقد

سخنرانان:

  • دکتر عطاءالله مقبلی مدیر ارشد سازمان حسابرسی کل کشور

1) سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش اول2)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش دوم


3)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش سوم


4)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش چهارم


5)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش پنجم


6)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش ششم


7)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش هفتم


8)سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش هشتم


جهت اطلاع از سایر سمینارهای سپیدار سیستم روی دکمه زیر کلیک نمایید:

سمینارهای سپیدار سیستم